Artvin Çoruh Üniversitesine Koruma ve Güvenlik Büro ve Destek Personeli Alımı Yapılacak

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında Artvin Çoruh Üniversitesine farklı kadrolarda ikamet şartsız personel alımı yapılacak.

Artvin Çoruh Üniversitesine Koruma ve Güvenlik Büro ve Destek Personeli Alımı Yapılacak

Koruma ve güvenlik görevlisi, Büro personeli ve Destek personeli kadrosunda istihdam edilmek üzere 9 kamu personeli için başvurular başladı. Başvurular için KPSS’den 60 ve 65 puan şartları aranmaktadır. Alım yapılacak kadrolar için ön lisans ve ortaöğretim mezunları başvuru yapabilecektir.

Başvuru tarihi ve şekli

Adaylar, başvurularını www.artvin.edu.tr web adresinde bulanan Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak istenilen belgeler ile birlikte 28 Mart 2022’de başlayacak olup 11 Nisan 2022 saat 17:00’a kadar Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuru Özel Şartları ve Nitelikleri

Başvuru Genel Şartları

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,  
  2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  3. Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
  4. Askerlik durumu itibariyle; a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, c)Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak, nöbetli ya da gece çalışmasına engel sağlık probleminin olmaması.
  6. Başvuracak adayların durumunun; “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması.
  7. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereği yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
  8. Herhangi bir kamu kurumundan ihraç edilmemiş olmak.
  9. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
  10. Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /