Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 25 Temizlik ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacak

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. Başvuru detayları haberimizde.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 25 Temizlik ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacak

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi kadrolu personel alacak.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlükleri tarafından bugün bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. Kadrolu işçi statüsüne yapılacak personel alımında başvuru detayları kamubulteni.com'da.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru genel şartlarını taşıması gerekmektedir:

- Yukarıda belirtilen nitelikler ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin “Genel Şartlar” başlıklı (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşıyor olmak.

- Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak. - Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

- Engelli kontenjanından ayrılan kadroya başvuracaklar için “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ile en az %40 engeli olduğunu belgelendirmek.

- Eski Hükümlü / TMY kontenjanından ayrılan kadroya başvuracaklar için “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinin (a) ve (ğ) bendi kapsamında durumlarını belgelendirmek.

- Ankara İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI KADROLARI

Ankara Hacı Bayram Üniversitesi personel alımı kadro dağılımı şu şekilde:

BAŞVURU

İlana başvurular 9 Mart 2020 günü başlayacak ve 13 Mart 'a kadar alınacak. Başvurular Türkiye İş Kurumu resmi internet adresi aracılığıyla alınacak.

- Yapılacak sınavda başarı göstererek ilan edilen kadrolara atanmaya hak kazanan adaylar, 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.

- Her aday, durumuna uygun meslek kolundan sadece birine başvuru yapabilecektir.

- Güvenlik Görevlisi meslek koluna başvuracak adaylarda Güvenlik Görevlisi olarak çalıştıkları yerden alınacak tecrübe belgesi ve/veya Güvenlik üzerine meslek gruplarına ait meslek kodlarını gösterir SGK prim dökümü aranacaktır.

- Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

- İŞKUR tarafından Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine bildirilen başvurular arasından İlan edilen her unvan sayısının 4 (dört) katı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. Kura çekimi 19.03.2020 tarihinde Perşembe günü saat 10:00’da Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü Abadan Konferans salonunda yapılacaktır.

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesinin 1. fıkrasına göre kura sonucu belirlenen adaylara sözlü sınav yapılacaktır.

- Aday listeleri, kura sonuçları, sınav günü, sınav saati, sınav yeri ve diğer her türlü duyurular www.hacibayram.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.