Adalet Bakanlığı 870 Hizmetli Alımı İçin İlana Çıktı

Adalet bakanlığı tarafından alımı yapılacak adli ve idari yargıda görev yapacak 6.459 personelin 870 tanesi hizmetli kadrosuna ayrıldı. Başvuru şartları ne, KPSS şartı var mı?

Adalet Bakanlığı 870 Hizmetli Alımı İçin İlana Çıktı

Adalet Bakanlığı 870 hizmetli personel alımı için başvurular başladı. Kadrolar için başvuru yapabilmek için adayların en az lise ve dengi okul mezunu olması gerekiyor.

KPSS Şartı Var mı?

Adalet Bakanlığı beklendiği gibi yine alımlarda KPSS şartı arıyor ve baraj puan olarak 70 puan belirlendi. lisans mezunları için (KPSS-2020) KPSSP3, ön lisans mezunları için (KPSS-2020) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için (KPSS-2020) KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir.

Başvuru Tarihleri

Başvurular 1 Mart 2022 bugün itibariyle başladı. Başvurularda son gün 17 Mart 2022 saat 23:59:59 son tarih olarak belirtildi. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacaktır.

Başvuru Genel Şartları

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 17 Mart 2022 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

c) Merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla;

- Hizmetli unvanları için 35 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

ç) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak,

g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

h) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

Başvuru Esnasında Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler:

- Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi, (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme kendisi yükleyecektir.)

- Güvenlik soruşturması formu,

- Sağlık beyanı formu,

Hizmetli unvanları için sözlü sınava çağırılacakların belirlenmesi:

Merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sözlü sınava çağrılır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınır.

Hizmetli unvanlarında sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü sınavı yapan adalet komisyonlarının adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sözlü Sınav Tarihi:

Adaylar 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre sözlü sınava alınacaklardır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

Sözlü sınav konuları:

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Sözlü sınavda konular ve puanlama aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır:

a) İlgilinin istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),

c) Genel kültür (20 puan),

d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan) puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır.