4500 TL Maaşla Devlete 110 Memur Alımı Başvurusu Başlıyor

Devlete en az lise mezunu adaylar arasından memur personel ve işçi alımı açıklaması geldi. Açıklamada ilanların başvurularının 22 Şubat günü başlayacağına yer verildi.

4500 TL Maaşla Devlete 110 Memur Alımı Başvurusu Başlıyor

Devlete memur alımı başvurusu 22 Şubat'ta başlıyor.

Kamuya en az lise mezunları arasından KPSS 'siz ve 60-65 KPSS ile personel , memur ve işçi alımı yapılacak. Yayımlanan 3 ilana baktığımızda 110 personel alımı yapıldığı görülüyor. 3 ilana da başvurular 22 Şubat günü başlıyor.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

- Türk Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak, 

ALIM YAPILAN KADROLAR

İlanlara baktığımızda alınacak adayların aşağıdaki kadrolarda çalıştırılacağı görüldü:

  • - Zabıta memuru
  • - Memur
  • - Şoför
  • - Belediye trafik memuru
  • - Tahsildar
  • - Hasta Bakımı ve Temizlik Personeli.

İLANLAR

Rize Pazar Belediyesi memur alımı için TIKLAYIN

Konya Büyükşehir Belediyesi memur alımı için TIKLAYIN

Yüzüncü Yıl Üniversitesi işçi alımı için TIKLAYIN