4500 Lira Maaş: OGM ve TMO'ya En Az Ortaöğretim Mezunu Mülakatsız Memur Alımı

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü bünyesine en az ortaöğretim mezunları arasından mülakatsız memur alımı yapılacağı açıklandı.

4500 Lira Maaş: OGM ve TMO'ya En Az Ortaöğretim Mezunu Mülakatsız Memur Alımı

TMO ve OGM'ye en az lise mezunu mülakatsız memur alımı.

Toprak Mahsulleri Ofisi ile Orman Genel Müdürlüğü'nün KPSS tercihleri ile kamu personeli alımı yapacağını daha önceki haberlerimizde yazmıştık. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda en az lise mezunları arasından Toprak Mahsulleri Ofisi ile Orman Genel Müdürlüğü bünyesine personel alımı yapılacağına yer verildi. Biz de bu yazımızda OGM ile Toprak Mahsulleri Ofisi bünyesine yapılan personel alımlarına yer verdik.

ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan KPSS tercih kılavuzunda, memurluk tercihlerinin 7 Ocak 2021 tarihine kadar devam edeceğine yer verildi. Tercihlerini yapmak isteyen adayların bu tarihe kadar ÖSYM aday işlemleri sistemi üzerinden tercihlerini yapması gerekmektedir. 

TERCİH ÜCRETİ VAR MI?

KPSS 2020/2 tercihleri ücretsizdir. KPSS sonrası ilk atamada tercih ücreti olmaz. 2021 'de yapılacak diğer memurluk tercihlerinde tercih ücreti alınacak. Bunda yok.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

TMO ile OGM personel alımına başvuru yapacaklarda aranan genel şartlar şu şekilde:

a) Türk vatandaşı olmak. 

b) 18 yaşını tamamlamış olmak.

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için; Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir.  Yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)

TMO MEMUR ALIMI

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin memur alımı kadroları ve şartları şu şekilde:

291233440    Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü     Memur    Afyonkarahisar    1    

3248    Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
1119 - Bilgisayar Donanımı
1123 - Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri
4221 - Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri
4223 - Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
4321 - Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri
8507 - Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi
9075 - Bilgisayar Teknolojisi
3249    Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
1121 - Bilgisayar Programcılığı
1122 - Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama
1353 - Bilgisayar Programcılığı (Internet)
4399 - Web Teknolojileri ve Programlama
8506 - Bilgisayar Programlama
3253    Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
1120 - Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği
4218 - Bilgisayar
8501 - Bilgisayar Operatörlüğü
8504 - Bilgi İşlem
3293    Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
1153 - Elektrik-Elektronik
1154 - Elektronik
1159 - Endüstriyel Elektronik
8524 - Elektrik-Elektronik Teknikerliği
9068 - Elektronik Teknolojisi
9544 - Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
3407    Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
4217 - Bilgi Teknolojileri
3408    Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
9214 - Bilgi ve İletişim Teknolojileri/Bilgisayar
3409    Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
4224 - Bilişim ve İletişim Teknolojisi

391237062    Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü     Memur    Afyonkarahisar    1    

4421    Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3159 - Ekonomi
3213 - İktisat
5106 - Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları
8208 - İş İdaresi ve İktisat
9113 - Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi
9221 - Ekonomi ve İdari Bilimler / Ekonomi ve İdari Bilimler Programları
4426    Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
5105 - Ekonomi ve Finans
6229 - İşletme-Ekonomi / İşletme-İktisat
4431    Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3226 - İşletme / İşletmecilik
3381 - Muhasebe ve Finansman
5123 - Muhasebe ve Finansal Yönetim / Muhasebe ve Finans Yönetimi
5143 - Yönetim Bilimleri / Yönetim Bilimleri Programları
8207 - İş İdaresi
8208 - İş İdaresi ve İktisat
8296 - Yönetim ve Organizasyon
8334 - Pazarlama
9552 - İşletme-Maliye
9584 - Yönetim Bilimleri ve Liderlik

391237064    Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü     Mühendis    Ankara    1    

4689    Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3233 - Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği
8324 - Harita Mühendisliği
9034 - Geomatik Mühendisliği
9572 - Jeodezi ve Haritacılık Mühendisliği

391237063    Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü     Memur    Balıkesir    1    

4421    Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3159 - Ekonomi
3213 - İktisat
5106 - Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları
8208 - İş İdaresi ve İktisat
9113 - Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi
9221 - Ekonomi ve İdari Bilimler / Ekonomi ve İdari Bilimler Programları
4426    Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
5105 - Ekonomi ve Finans
6229 - İşletme-Ekonomi / İşletme-İktisat
4431    Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3226 - İşletme / İşletmecilik
3381 - Muhasebe ve Finansman
5123 - Muhasebe ve Finansal Yönetim / Muhasebe ve Finans Yönetimi
5143 - Yönetim Bilimleri / Yönetim Bilimleri Programları
8207 - İş İdaresi
8208 - İş İdaresi ve İktisat
8296 - Yönetim ve Organizasyon
8334 - Pazarlama
9552 - İşletme-Maliye
9584 - Yönetim Bilimleri ve Liderlik

391237065    Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü     Mühendis    Çorum    1    

4845    Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3385 - Tarla Bitkileri
3386 - Toprak
4212 - Bahçe ve Tarla Bitkileri
4370 - Toprak Bilimi ve Tarım Kimyası
6131 - Bitkisel Üretim
8147 - Bahçe Bitkileri
8158 - Bitki Koruma
8220 - Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması
9048 - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
9190 - Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması
9269 - Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

291233441    Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü     Memur    Erzincan    1    

3248    Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
1119 - Bilgisayar Donanımı
1123 - Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri
4221 - Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri
4223 - Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
4321 - Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri
8507 - Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi
9075 - Bilgisayar Teknolojisi
3249    Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
1121 - Bilgisayar Programcılığı
1122 - Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama
1353 - Bilgisayar Programcılığı (Internet)
4399 - Web Teknolojileri ve Programlama
8506 - Bilgisayar Programlama
3253    Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
1120 - Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği
4218 - Bilgisayar
8501 - Bilgisayar Operatörlüğü
8504 - Bilgi İşlem
3293    Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
1153 - Elektrik-Elektronik
1154 - Elektronik
1159 - Endüstriyel Elektronik
8524 - Elektrik-Elektronik Teknikerliği
9068 - Elektronik Teknolojisi
9544 - Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
3407    Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
4217 - Bilgi Teknolojileri
3408    Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
9214 - Bilgi ve İletişim Teknolojileri/Bilgisayar
3409    Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
4224 - Bilişim ve İletişim Teknolojisi

291233442    Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü     Memur    Erzurum    1    

3248    Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
1119 - Bilgisayar Donanımı
1123 - Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri
4221 - Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri
4223 - Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
4321 - Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri
8507 - Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi
9075 - Bilgisayar Teknolojisi
3249    Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
1121 - Bilgisayar Programcılığı
1122 - Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama
1353 - Bilgisayar Programcılığı (Internet)
4399 - Web Teknolojileri ve Programlama
8506 - Bilgisayar Programlama
3253    Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
1120 - Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği
4218 - Bilgisayar
8501 - Bilgisayar Operatörlüğü
8504 - Bilgi İşlem
3293    Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
1153 - Elektrik-Elektronik
1154 - Elektronik
1159 - Endüstriyel Elektronik
8524 - Elektrik-Elektronik Teknikerliği
9068 - Elektronik Teknolojisi
9544 - Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
3407    Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
4217 - Bilgi Teknolojileri
3408    Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
9214 - Bilgi ve İletişim Teknolojileri/Bilgisayar
3409    Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
4224 - Bilişim ve İletişim Teknolojisi

191231780    Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü     Teknisyen    Hatay    1    

2061    Aşağıdaki ortaöğretim programlarından birinden mezun olmak.
6033 - Makine Teknolojisi

291233439    Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü     Anbar Memuru    Hatay    1    

3074    Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
1318 - Tarla Bitkileri
3087    Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
1112 - Bahçe Ziraatı
1125 - Bitkisel Üretim
9056 - Bahçe Tarımı
3101    Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
5315 - Bitki Koruma
3105    Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
1190 - Hasat Sonrası Teknolojisi
5316 - Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama
5365 - Tarım Ürünlerinin Muhafazası
8637 - Tarım Ürünlerinin Muhafazası ve Depolanması
9038 - Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi

191231784    Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü     Teknisyen    Mersin    3    

2061    Aşağıdaki ortaöğretim programlarından birinden mezun olmak.
6033 - Makine Teknolojisi

191231782    Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü     Teknisyen    Kocaeli    2    

2061    Aşağıdaki ortaöğretim programlarından birinden mezun olmak.
6033 - Makine Teknolojisi

191231783    Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü     Teknisyen    Kocaeli    1    

2061    Aşağıdaki ortaöğretim programlarından birinden mezun olmak.
6033 - Makine Teknolojisi

291233443    Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü     Memur    Konya    1    

3248    Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
1119 - Bilgisayar Donanımı
1123 - Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri
4221 - Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri
4223 - Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
4321 - Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri
8507 - Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi
9075 - Bilgisayar Teknolojisi
3249    Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
1121 - Bilgisayar Programcılığı
1122 - Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama
1353 - Bilgisayar Programcılığı (Internet)
4399 - Web Teknolojileri ve Programlama
8506 - Bilgisayar Programlama
3253    Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
1120 - Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği
4218 - Bilgisayar
8501 - Bilgisayar Operatörlüğü
8504 - Bilgi İşlem
3293    Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
1153 - Elektrik-Elektronik
1154 - Elektronik
1159 - Endüstriyel Elektronik
8524 - Elektrik-Elektronik Teknikerliği
9068 - Elektronik Teknolojisi
9544 - Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
3407    Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
4217 - Bilgi Teknolojileri
3408    Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
9214 - Bilgi ve İletişim Teknolojileri/Bilgisayar
3409    Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
4224 - Bilişim ve İletişim Teknolojisi

291233444    Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü     Muhasebeci    Konya    1    

3173    Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
1117 - Bilgisayar Destekli Muhasebe
1124 - Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama
1249 - Muhasebe
9032 - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
3181    Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
1235 - Maliye

291233445    Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü     Muhasebeci    Konya    1    

3173    Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
1117 - Bilgisayar Destekli Muhasebe
1124 - Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama
1249 - Muhasebe
9032 - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
3181    Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
1235 - Maliye

191231785    Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü     Teknisyen    Tekirdağ    1    

2061    Aşağıdaki ortaöğretim programlarından birinden mezun olmak.
6033 - Makine Teknolojisi

191231786    Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü     Teknisyen    Trabzon    1    

2061    Aşağıdaki ortaöğretim programlarından birinden mezun olmak.
6033 - Makine Teknolojisi

291233446    Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü     Muhasebeci    Trabzon    1    

3173    Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
1117 - Bilgisayar Destekli Muhasebe
1124 - Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama
1249 - Muhasebe
9032 - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
3181    Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
1235 - Maliye

191231781    Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü     Teknisyen    Kırıkkale    1

2061    Aşağıdaki ortaöğretim programlarından birinden mezun olmak.
6033 - Makine Teknolojisi

OGM MEMUR ALIMI

390776352    Orman Genel Müdürlüğü     Avukat    Adıyaman    1    

4419    Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3209 - Hukuk
7205    Avukatlık Ruhsatı Sahibi olmak.
7361    (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Avukat).

390776359    Orman Genel Müdürlüğü     Mühendis    Amasya    1    

4639    Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3252 - Makine Mühendisliği
4314 - Makine ve İmalat Mühendisliği
4315 - Makine ve Üretim Mühendisliği
9441 - Makine ve Malzeme Mühendisliği

390776358    Orman Genel Müdürlüğü     İstatistikçi    Ankara    1    

4524    Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3224 - İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
4525    Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3223 - İstatistik
8229 - Matematik ve İstatistik

390776353    Orman Genel Müdürlüğü     Avukat    Antalya    1    

4419    Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3209 - Hukuk
7205    Avukatlık Ruhsatı Sahibi olmak.
7361    (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Avukat).

390776360    Orman Genel Müdürlüğü     Mühendis    Antalya    1    

4611    Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3160 - Elektrik Mühendisliği
3162 - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği / Elektrik-Elektronik Mühendisliği
4619    Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3162 - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği / Elektrik-Elektronik Mühendisliği
3163 - Elektronik Mühendisliği
3166 - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
3331 - Telekomünikasyon Mühendisliği
5139 - Mikroelektronik Mühendisliği
8323 - Haberleşme Mühendisliği

390776361    Orman Genel Müdürlüğü     Mühendis    Artvin    1    

4639    Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3252 - Makine Mühendisliği
4314 - Makine ve İmalat Mühendisliği
4315 - Makine ve Üretim Mühendisliği
9441 - Makine ve Malzeme Mühendisliği

390776362    Orman Genel Müdürlüğü     Mühendis    Balıkesir    1    

4669    Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3221 - İnşaat Mühendisliği

390776354    Orman Genel Müdürlüğü     Avukat    Bursa    1    

4419    Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3209 - Hukuk
7205    Avukatlık Ruhsatı Sahibi olmak.
7361    (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Avukat).

390776363    Orman Genel Müdürlüğü     Mühendis    Çanakkale    1    

4669    Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.

3221 - İnşaat Mühendisliği
390776364    Orman Genel Müdürlüğü     Mühendis    Çanakkale    1    

4611    Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.

3160 - Elektrik Mühendisliği

3162 - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği / Elektrik-Elektronik Mühendisliği
4619    Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.

3162 - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği / Elektrik-Elektronik Mühendisliği

3163 - Elektronik Mühendisliği

3166 - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

3331 - Telekomünikasyon Mühendisliği

5139 - Mikroelektronik Mühendisliği

8323 - Haberleşme Mühendisliği
390776365    Orman Genel Müdürlüğü     Mühendis    Giresun    1    

4669    Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.

3221 - İnşaat Mühendisliği
390776355    Orman Genel Müdürlüğü     Avukat    Hatay    1    

4419    Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3209 - Hukuk
7205    Avukatlık Ruhsatı Sahibi olmak.
7361    (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Avukat).

390776366    Orman Genel Müdürlüğü     Mühendis    Isparta    1    

4611    Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.

3160 - Elektrik Mühendisliği

3162 - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği / Elektrik-Elektronik Mühendisliği
4619    Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.

3162 - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği / Elektrik-Elektronik Mühendisliği

3163 - Elektronik Mühendisliği

3166 - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

3331 - Telekomünikasyon Mühendisliği

5139 - Mikroelektronik Mühendisliği

8323 - Haberleşme Mühendisliği
390776367    Orman Genel Müdürlüğü     Mühendis    İstanbul    1    

4611    Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.

3160 - Elektrik Mühendisliği

3162 - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği / Elektrik-Elektronik Mühendisliği
4619    Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.

3162 - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği / Elektrik-Elektronik Mühendisliği

3163 - Elektronik Mühendisliği

3166 - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

3331 - Telekomünikasyon Mühendisliği

5139 - Mikroelektronik Mühendisliği

8323 - Haberleşme Mühendisliği
390776368    Orman Genel Müdürlüğü     Mühendis    İstanbul    1    

4639    Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.

3252 - Makine Mühendisliği

4314 - Makine ve İmalat Mühendisliği

4315 - Makine ve Üretim Mühendisliği

9441 - Makine ve Malzeme Mühendisliği
390776370    Orman Genel Müdürlüğü     Mühendis    Kastamonu    1    

4669    Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.

3221 - İnşaat Mühendisliği
390776371    Orman Genel Müdürlüğü     Mühendis    Kayseri    1    

4639    Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.

3252 - Makine Mühendisliği

4314 - Makine ve İmalat Mühendisliği

4315 - Makine ve Üretim Mühendisliği

9441 - Makine ve Malzeme Mühendisliği
390776372    Orman Genel Müdürlüğü     Mühendis    Kütahya    1    

4639    Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.

3252 - Makine Mühendisliği

4314 - Makine ve İmalat Mühendisliği

4315 - Makine ve Üretim Mühendisliği

9441 - Makine ve Malzeme Mühendisliği
390776373    Orman Genel Müdürlüğü     Mühendis    Kütahya    1    

4669    Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.

3221 - İnşaat Mühendisliği
390776374    Orman Genel Müdürlüğü     Mühendis    Kütahya    1    

4611    Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.

3160 - Elektrik Mühendisliği

3162 - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği / Elektrik-Elektronik Mühendisliği
4619    Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.

3162 - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği / Elektrik-Elektronik Mühendisliği

3163 - Elektronik Mühendisliği

3166 - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

3331 - Telekomünikasyon Mühendisliği

5139 - Mikroelektronik Mühendisliği

8323 - Haberleşme Mühendisliği
390776369    Orman Genel Müdürlüğü     Mühendis    Kahramanmaraş    1    

4639    Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.

3252 - Makine Mühendisliği

4314 - Makine ve İmalat Mühendisliği

4315 - Makine ve Üretim Mühendisliği

9441 - Makine ve Malzeme Mühendisliği
390776375    Orman Genel Müdürlüğü     Mühendis    Muğla    1    

4611    Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.

3160 - Elektrik Mühendisliği

3162 - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği / Elektrik-Elektronik Mühendisliği
4619    Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.

3162 - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği / Elektrik-Elektronik Mühendisliği

3163 - Elektronik Mühendisliği

3166 - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

3331 - Telekomünikasyon Mühendisliği

5139 - Mikroelektronik Mühendisliği

8323 - Haberleşme Mühendisliği
390776376    Orman Genel Müdürlüğü     Mühendis    Şanlıurfa    1    

4669    Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.

3221 - İnşaat Mühendisliği
390776356    Orman Genel Müdürlüğü     Avukat    Van    1    

4419    Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3209 - Hukuk
7205    Avukatlık Ruhsatı Sahibi olmak.
7361    (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Avukat).

390776357    Orman Genel Müdürlüğü     Avukat    Zonguldak    1    

4419    Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3209 - Hukuk
7205    Avukatlık Ruhsatı Sahibi olmak.
7361    (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Avukat).

390776377    Orman Genel Müdürlüğü     Mühendis    Zonguldak    1

4669    Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.

3221 - İnşaat Mühendisliği

BAŞVURU

OGM ile TMO'nun mülakatsız memur alımına başvurular ÖSYM üzerinden oluyor. ÖSYM 'nin aday işlemleri sistemine gidin. 

ais.osym.gov.tr

Linki kopyalayarak yeni sekmede açın. Açılan sayfada KPSS 2020/2 tercih linkine tıklayın ve giriş yaparak size uygun olan kodları girin. Kılavuzlar ve tüm detaylar için TIKLAYIN

Kadın erkek diğer adaylarla bilgi alış verişi için  TIKLAYIN