3 Üniversiteye Rektör Alımı İçin Başvuru Başladı

3 üniversiteye rektör alımı yapılacağı açıklandı. YÖK tarafından yayımlanan duyuruda başvuruların elektronik ortamda başladığına yer verildi.

3 Üniversiteye Rektör Alımı İçin Başvuru Başladı

3 üniversiteye rektör alınacak.

YÖK bir duyuru yayımladı ve 3 üniveriste için rektör adayı başvurularının alınacağını belirtti. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 13. maddesinin (a) fıkrası ve 3 sayılı "Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" hükümleri ve "Rektör Adayı Olmak İsteyenlerin Başvurusuna İlişkin Usul ve Esaslar" uyarınca yapılacak Rektör alımında başvurular bugün başladı.

Rektör olmak isteyen adayların aşağıdaki evraklarla birlikte müracaatını yapması gerekmektedir.

HANGİ ÜNİVERSİTELERE REKTÖR ALINACAK?

YÖK duyurusunda aşağıdaki üniversitelere rektör alınacağına yer verildi:

Abdullah Gül Üniversitesi,

Çankırı Karatekin Üniversitesi

Iğdır Üniversitesine 

BAŞVURU

Başvurular bugün başladı ve 19 Şubat 2021 tarihine kadar devam edecek. Başvuruda bulunmak isteyen adayların aşağıdaki evraklarla birlikte müracaatını yapması gerekmektedir:

a) Başvuru dilekçesi

b) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

c) Rektör Adayı Bilgi Formu

d) Profesör olarak çalışmış veya çalışıyor olduğuna dair belge

e) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde bulunan; "Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak" şartını sağladığını gösterir belge

f) Bulunduğunuz veya son görev yaptığınız Üniversite/Kurumdan alınan disiplin kaydını da gösteren hizmet döküm belgesi.

Not : Başvurular posta ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yapılabileceği gibi, "[email protected]" adresine elektronik posta yoluyla da yapılabilir.​

Bilgi formu için  Tıklayın