Sağlık Sigortasında Bazı Sigortalıların Borçlarına Af Geldi

375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında özel durumları bulunan yabancı ve vatandaşların bir bölümünün genel sağlık sigortası borçlarına af uygulandı. Resmi gazetede bugün ilan edilen torba yasa olarak da tanımlanan, elektrik piyasası kanunu ile bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına yönelik kanunda bazı sigortalılara özel, genel sağlık sigortası ile ilgili af bulunuyor.

Sağlık Sigortasında Bazı Sigortalıların Borçlarına Af Geldi

Oturma izni alanlar ile Başka ülkede sigortadan faydalanma hakkı bulunmayanlar

Yasa ile beraber, ülkemizde oturma izni alan yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı bir şekilde faydalanan vatandaşlar ile bir başka ülkede sağlık sigortasından faydalanma hakkı bulunmayan vatandaşların genel sağlık sigortası borçlarına yönelik düzenleme yapıldı.


Gecikme cezası ile gecikme zammı alınmayacak

Buna göre burs alan uluslararası öğrenciler hariç olmak kaydı ile bu kapsamdaki vatandaşlarım genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi çeşitli alacaklarının tamamını tahsilinden vazgeçilecek.

Ödemeler geri verilmiyor

Bu maddenin İran edildiği tarihi her kadar söz konusu süreler açısından ödenen primler iade ve mahsup edilmeyecek.