Büro-İş Sendikası'ndan Yüksek Maaşlı Atamalara Tepki: KİT'ler Arpalık Gibi

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonuna bağlı Büro İş Sendikası'ndan 11 Nisan'da yayımlanarak yürürlüğe giren KİT düzenlemesine ilişkin tepki geldi. Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi yapılan düzenlemeye, "Yüz binlerce insan çöp konteynerlerinden beslenirken, halk ağır vergiler altında ezilirken,  6,5 milyon asgari ücretliden vergi kesilirken ve yılın son çeyreğinde % 20 lik vergi dilimine takılırken, koronavirüs bulaşısı nedeniyle işini kaybeden çalışanlar ile  simitçi, berber, esnaf g

Büro-İş Sendikası'ndan Yüksek Maaşlı Atamalara Tepki: KİT'ler Arpalık Gibi

BÜRO-İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI ALAY HAMZAÇEBİ'NİN İMZASINI TAŞIYAN BASIN AÇIKLAMASINDA ŞU İFADELER YER ALDI:

11 Nisan 2020 tarihli 31096 sayılı resmi Gazetede yayımlanan 2393 sayılı Cumhurbaşkanı kararı uyarınca 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan Adalet ve Kalkınma Partililerin (AKP) ek gelir kaynağı olan, arpalık olarak bilinen KİT’ler de  görevli yönetim, denetim, tasfiye kurulu üyeliklerinin ücretleri belirlenmiş bulunmaktadır. Bu düzenleme içerisinde  Varlık Fonunun portföyünde bulunan Halk Bankası A.Ş, Ziraat Bankası, Türk Hava Yolları, Çay-Kur, Botaş, TCDD gibi kurumlarda bulunmaktadır. 

Hemen hemen bütün KİT’lerin yönetimlerinde eski bakan, milletvekili, belediye başkanı olan AKP’liler bulunmaktadır. Bunlara örnek vermek  gerekirse  Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski bakanı Faruk ÇELİK Ziraat Bankasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Mevlüt UYSAL Halk Bankasında, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem YÜCE Çay-Kur’un yönetiminde sanki memlekette başka yönetecek kimse kalmamış gibi halen görev yapmaktadırlar ve en az çift maaş almaktadırlar.

Bu kurumlarda görev yapan yönetim kurulu başkanı, yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelerinin ücretleri daha önceleri Yüksek Planlama Kurulu tarafından belirlenmekteydi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ile aynı uygulama devam etmektedir.

Bu düzenlemenin 4.maddenin 3 numaralı fıkrasına “Birinci ve ikinci fıkralarda geçen  aylık ücret ve ek ödemenin her türlü vergi ve kesintiler (uhdesinde kamu görevi bulunan yönetim, denetim veya tasfiye kurulu üyelerinin birinci ve ikinci işverenden aldıkları ücretleri birleştirmek suretiyle ödemeleri gereken  ilave gelir vergisi dahil) ilgili kuruluş tarafından ödenir.” Belirtilen düzenlemede iki nokta dikkat çekmektedir. 

Birincisi;  yönetim kurulu üyeliklerine 3.335-TL, yönetim kurulu başkanına bu tutarın iki katı olan 6.670-TL net olarak ödenecek vergi ve kesintileri kurum karşılayacak. 15 Ocak ve 15 Temmuz  olmak üzere yılda bir maaş ikramiye ödenecek. Ayrıca düzenlemenin 6. maddesine göre de 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümlerine göre 2018 yılından bu güne kadar kamu görevlilerinin mali haklarında artış oranında zam da yapılarak geriye dönük olarak ödenecektir.

İkinci olarak söz konusu düzenlemeye göre; uhdesinde kamu görevi bulunan yönetim, denetim veya tasfiye kurulu üyelerinin birinci ve ikinci işverenden aldıkları ücretleri birleştirmek suretiyle ödemeleri gereken  ilave gelir vergisi de ilgili kuruluş tarafından ödenecektir. 2015 yılına kadar ki Yüksek Planlama Kurulu Kararlarında bulunmayan  bu düzenleme ile asli görevi dışında ikinci ücret alan bürokratlar artan oranlı gelir vergisini de ilgili kuruma ödetmektedirler.

Yüz binlerce insan çöp konteynerlerinden beslenirken, halk ağır vergiler altında ezilirken,  6,5 milyon asgari ücretliden vergi kesilirken ve yılın son çeyreğinde % 20 lik vergi dilimine takılırken, koronavirüs bulaşısı nedeniyle işini kaybeden çalışanlar ile  simitçi, berber, esnaf gibi  iş yerleri kapananlara destek olmayan hükümet, üstelik zarar eden TCDD, Çay-Kur, BOTAŞ gibi KİT’lerin başında bulunan gözü doymayan ikişer üçer maaş alan Saray’a yakın bürokrat ve siyasetçilerin vergisini de millete ödetmektedir. Bal tutan parmağını yalıyor dedikleri bu olsa gerek. 

Emekçi sınıf temsilcisi Büro-İş Sendikası olarak AKP’nin adaletsiz bu düzenini kınıyoruz.