Zorunlu Eğitim Yaşı 5'e İniyor

2023 yılı hedeflerine göre şu anda ilkokul olan zorunlu eğitim yaşı 5'e iniyor. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, erken çocukluk eğitiminde 5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alınacak

Zorunlu Eğitim Yaşı 5'e İniyor

Zorunlu Eğitim Yaşı 5'e İniyor

Cumhuriyetin 100.yılı hedeflerine göre şu anda ilkokul olan zorunlu eğitim yaşı 5'e iniyor. Cumhurbaşkanlığı 2023 yılında eğitim alanında atılacak adımları duyurdu.2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı hedeflerine göre zorunlu eğitim yaşı 5'e iniyor. Bu kapsamda yaklaşık 200 bin öğretmen ve idareciye hizmetiçi eğitim verilecek.

Müfredat zenginleştirilecek 

Zorun eğitim yaşının 5'e çekilmesiyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı ilk olarak derslerde içerik konusuna el atacak ve bu kapsamda müfredat gözden geçirilerek, zenginleştirilecek. Dijital becerilerin artırılmasına katkı sağlanması amacıyla öğretmenler için 21 çevrim içi eğitim paketi Öğretmen Bilişim Ağı Platformunda yayımlanacak. 3. Dijital becerilerin artırılması amacıyla 20 yüz yüze eğitim düzenlenecek.

Kapanan köy okulları yeniden açılıyor

Geçtiğimiz senelerde yetersiz öğrenci sayısı sebebiyle kapatılan köy okulları, okul öncesi eğitim yaşının 5'e inmesiyle birlikte tekrardan açılacak. Ayrıca Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri bünyesinde 117 yeni anaokulu açılacak

Okullar güçlendiriliyor

Eğitim yapıları teknolojiye ve çevreye uyumlu, güvenli, ekonomik, estetik, erişilebilir, standartları ve kalitesi yüksek bir mimaride tasarlanacak. Mesleki ve teknik ortaöğretimde eğitim ortamlarının geliştirilmesi amacıyla 6 farklı eğitim yapısı için proje hazırlanacak. Afet riski taşıyan 1500 eğitim binası güçlendirilecek. 1003 öğrenci pansiyonunda mevcut kapalı alanlar iyileştirilecek, atölye, bilgisayar sınıfı gibi faaliyetler için yeni alanlar oluşturulacak.

Yabancı dil eğitimlerine önem artıyor

Yabancı dil eğitimine ilişkin materyaller zenginleştirilecek, dinleme, konuşma, okuma ve yazma alanlarındaki becerilerin tümünü ölçmeye yönelik sistem geliştirilecektir. İngilizce dilini öğrenmek ve pekiştirmek için web ve mobil uygulaması hazırlanacak.

Özel eğitim ön planda

Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin eğitim hizmetlerinden yararlanabilmeleri için beşeri ve fiziki imkanlar güçlendirilecek. Özel eğitim uygulama okullarına beş standart uygulama evi, 20 beceri uygulama alanı, özel eğitim meslek okullarına ise 20 meslek edinme atölyesi kurulacak.