YÖK’ten Marmara’nın müsilaj sorununa çözüm için doktora yapacak bilim adamlarına burs

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Marmara Denizi’ndeki müsilaj sorununa çözüm üretilmesine katkı verecek nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesi için "Deniz ekosistemlerinin sürdürülebilirliği", "Çevre ve atık" alanlarında doktora yapacaklara YÖK 100/2000 Doktora Projesi kapsamında burs verilmesini kararlaştırdı.

YÖK’ten Marmara’nın müsilaj sorununa çözüm için doktora yapacak bilim adamlarına burs

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Marmara Denizi’ndeki müsilaj sorununa çözüm üretilmesine katkı verecek nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesi için "Deniz ekosistemlerinin sürdürülebilirliği", "Çevre ve atık" alanlarında doktora yapacaklara YÖK 100/2000 Doktora Projesi kapsamında burs verilmesini kararlaştırdı.

YÖK 100/2000 Doktora Projesi’nin dinamik yapısı doğrultusunda ülkenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, ilgili bakanlıklardan ve paydaş kurumlardan gelen öneriler de dikkate alınarak her dönem burs kapsamına alınan 100 öncelikli alan güncellenmeye devam ediyor. YÖK, Marmara Denizi’nde yaşanan müsilaj sorununa bilimsel çözüm üretilmesine katkı için yeni bir adım attı. Bu alanda nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla YÖK 100/2000 Doktora Projesi’nin yeni çağrı döneminde 100 tematik alan içerisine "Deniz ekosistemlerinin sürdürülebilirliği" (Denizel müsilaj, biyoçeşitlilik, rezervlerin korunması, hassas ve koruma alanlarının belirlenmesi, deniz kirliliği, kıyısal alan tahribatı dahil) alanı eklendi. Bunun yanında çevre sorunlarının ele alınması ve atık yönetimi gibi konularda nitelikli insan gücü yetiştirilmesi için de "Sürdürülebilir çevre" (Atık, geri dönüşüm, kirleticilerin etkileri ve önlenmesi, çevre teknolojileri, çevre politikası, sanayide temiz üretim, çevre eğitimi ve araştırmaları dahil) alt alanları da yeni çağrı döneminde burs kapsamına alınan alanlar arasındaki yerini aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantının sonuç bildirgesinde YÖK 100/2000 Doktora burslarına işaret edilmişti. Marmara Denizi’nde görülen müsilaj sorununun çözümü için 10 Haziran’da YÖK’te akademisyenlerle yapılan bilimsel değerlendirme toplantısının hemen ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen heyetle yapılan toplantıda bir sonuç bildirgesi yayımlanmıştı. Bildirgede sıralanan bir dizi çözüm önerileri arasında

YÖK 100/2000 Doktora Bursları’na da işaret edilerek, "YÖK 100/2000 Doktora Programları’nda denizcilik ve su çalışmaları alanlarının bursiyer sayıları artırılmalıdır. Bu alanlar, proje çağrılarında öncelikli kapsama alınmalıdır" ifadeleri yer almıştı. Bu kapsamda YÖK çalışmalarına hız vererek, YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi kapsamındaki 100 tematik alan içerisine hem müsilaj hem de çevre konularını ekledi.

Ülkenin ihtiyaç duyduğu farklı yeni güncel alanlar da eklendi

Ülkede yaşanan sosyal sorunların incelenmesi ve dünya insanın sosyal yaşamı üzerine yapılan çalışmaların artması adına "Kadın ve aile çalışmaları" ile "Göç ve göçmen çalışmaları" alt alanları da YÖK 100/2000 Doktora Projesi’nde yer aldı. Ayrıca bölgesel çalışmaların önemine vurgu yaparak, alanda çalışmaların arttırılması adına “Afrika çalışmaları", ülkemizin son dönemdeki uzay çalışmaları ve hedeflerine katkı sunulması amacıyla da "Uzay bilimleri ve uydu teknolojileri" alt alanları yeni çağrı döneminde burs kapsamına alınan alanlar arasında yer aldı.

Türkiye’nin otomobili, yerli ve milli savunma sanayi de burs kapsamında desteklendi

YÖK 100/2000 Doktora Projesi’nin daha önceki çağrı dönemlerinde ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda "Türkiye’nin otomobili" ve "Milli ve yerli savunma sanayi"ne yönelik alt alanların yanı sıra, "Doğu Akdeniz çalışmaları", "Afet ve acil durum yönetimi", "Deprem çalışmaları", "Deniz jeolojisi ve jeofiziği", "Sürdürülebilir su kaynakları" ve "Yeraltı enerji kaynakları yönetimi" gibi ülkemiz için öncelikli alanlar a yer almıştı.