Türk Eğitim-Sen 14 Temmuz’da 2.Maarif Kongresini topluyor

Türk Eğitim-Sen, 14 Temmuz’da TBMM’de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katılımıyla 2.Maarif Kongresini topluyor. Kongreye Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar da çevrimiçi olarak katılım sağlayacak.

Türk Eğitim-Sen 14 Temmuz’da 2.Maarif Kongresini topluyor

Türk Eğitim-Sen, 14 Temmuz’da TBMM’de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katılımıyla 2.Maarif Kongresini topluyor. Kongreye Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar da çevrimiçi olarak katılım sağlayacak.

Türk Eğitim-Sen tarafından organize edilecek kongre ile ilgili yapılan açıklamada, “Bilindiği gibi 1. Maarif Kongresi büyük önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kurtuluş Savaşı devam ederken Ankara’da toplanmış, ülkemizin en seçkin aydınları, akademisyenleri, idarecileri ile öğretmenleri bu kongreye katılarak Türk eğitiminin geleceğine dair tespit ve çözüm önerileri içeren çalışmalar yürütmüştü. ‘Bir millet, irfan ordusuna sahip olmadıkça savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferin köklü sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. Bu ikinci ordu olmadan birinci ordunun elde ettiği kazanımlar sönük kalır’ diyen Atatürk, Kongre’ye bizzat katılarak, notlar almış, Türk devletinin 1923 ve sonrasına uzanan cumhuriyet yolun kaldırım taşlarının döşenmesine kılavuzluk etmiştir. Cumhuriyetin 100. Yılında başlayacak olan yeni Türk asrında devlet ve millet olarak hedeflediğimiz noktalara ulaşabilmenin yolunun eğitimden geçtiğini çok iyi bilen Türk Eğitim-Sen; 2023’e bir hazırlık yapmak, yol haritası belirlemek amacıyla 13-18 Temmuz 2021 tarihleri arasında 2. Maarif Kongresi’ni topluyor” ifadeleri kullanıldı.

Türk Eğitim-Sen olarak 2. Maarif Kongresi kapsamında ocak ayından bu yana Türkiye’nin en yetkin akademisyenleri ile 10 adet çalıştay düzenlendiğinin hatırlatıldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

“2. Maarif Kongresi kapsamında ‘Büyük Öğretmen Kurultayı’ da gerçekleştirilecektir. Büyük Öğretmen Kurultayı hazırlıkları kapsamında şubelerimiz tarafından 25 Mayıs-5 Haziran 2021 tarihlerinde İlçe komisyon çalışmaları, 10-20 Haziran 2021 tarihlerinde ise il komisyon çalışmaları yapılarak 52 başlık altında okul öncesinden, yükseköğretime kadar Türk milli eğitimi masaya yatırılmış ve il raporları oluşturulmuştur. İllerden seçilen temsilciler 15-16 Temmuz 2021 tarihlerinde Ankara’da toplanarak Büyük Öğretmen Kurultayı’nı gerçekleştirip il raporlarından faydalanarak 52 başlıkta Türkiye Raporu’nu hazırlayacaklardır.

Türk Eğitim-Sen tarafından UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’nun desteği ile düzenlenen; Türk eğitimine, Türk bilim hayatına ve 2023 sonrasında Türk devletine insan kaynağının niteliğini artırmak amacıyla eğitim alanında yol haritası belirlemek için düzenlediğimiz 2. Maarif Kongresi’ne varlığıyla, çalışmalarıyla destek verecek tüm katılımcılara şimdiden teşekkürü bir borç biliriz. Bu kongrede alınan kararların tarihe yön vereceğine inanıyor ve on yıllar boyunca referans alınmasını bekliyoruz.”