Öğretmenlik Okuyanları ve Formasyon Alacakları İlgilendiren Önemli Karar

Üniversitelerde öğretmenlik okuyan ve üniversiteyi bitirdikten sonra öğretmenlik için formasyon alacakları yakından ilgilendiren önemli bir değişiklik yapıldı.

Öğretmenlik Okuyanları ve Formasyon Alacakları İlgilendiren Önemli Karar

Üniversitelerin öğretmenlik bölümlerinde okumakta olan öğrencileri yakından ilgilendiren karar YÖK tarafından alındı.

YÖK tarafından yapılan son dakika açıklamasında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge"de değişiklikleri kamuoyuna duyurdu.

Yönerge şu şekilde;

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- bu yönetgenin amacı, uygulama öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine daha iyi hazırlanmaları, öğrenimleri süresince kazandıklarını genel kültü, özel alan eğitimi ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını gerçek bir eğitim-öğretim ortamı içinde kalabilme yeterliliği kazanmalarını sağlayacak uygulama çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemekttir.

Kapsam

Madde-2 Bu yönerge, öğretmen yetiştiren yüksekörğetim kurumlarında okuyan ve yükseköğretim kurumlarından mezun olup pedagojik formasyon Piabet eğitimi sertifika programlarına devam eden öğrencilerin Milli Eğitim bakanlığına bağlı resmi ve özel eğitim-öğretim kurumlarında yapacakları öğretmenlik uygulamalkarı çalışmalarının, amaç, ilke ve yöntemlerini kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu yönerge MEV Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK'ya ve MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin esaların ilgili hükümlerine dayanır.

Yayımlanan yönetmeliğin devamı aşağıdaki gibidir:

Karar metni için

Yayımlanan bu değişiklik ile öğretmenlerin stajlarında bazı değişiklikler yapıldı. söz konusu değişiklikler yukarıdaki gibi verilmiştir. 

Siz de aşağıdaki yorum kısmından bu konu hakkındaki düşünce ve taleplerinizi, haber yapmamızı istediğiniz konuları yazabilir, sesinizi ilgili kurum ve kuruluşlar ile kişilere iletebilirsiniz.