MEB Okullarda Karma Eğitim Maddesini Kaldırdı

Milli Eğitim Bakanlığı önceki gün bir yönetmelik değiştirdi. Değiştirilen yönetmelikte karma eğitim maddesi kaldırıldı ve kız ile erkek öğrencilerin ayrı eğitim görmelerinin önü açıldı.

MEB Okullarda Karma Eğitim Maddesini Kaldırdı

Önceki gün Resmi Gazete 'de yayımlanan ve yürülüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Daire Yönetmelik yayımlandı. Yayımlanan söz konusu yönetmelik ile ilgili Cumhuriyet Gazetesi yazarı Ozan Çepni bir yazı kaleme aldı.

Çepni kaleme aldığı yazısında MEB'in yönetmelikte yaptığı bir değişikliği gündeme getirdi. Söz konusu yönetmeklikteliselerin açılmasına ilişkin esaslara ait kısımdan 'Çok programlı Anadolu lisesi, mesleki ve teknik eğitim merkezi ve mesleki eğitim merkezinde karma eğitim yapılır' maddesini kaldırıldı. Söz konusu maddenin kaldırılması ile birlikte nüfus ve öğrencinin az sayıda olduğu bölgelerde düz lise, meslek lisesi ve teknik lisede bulunan programları tek lisede toplayan çok programlı liselerde kız-erkek ayrımı yapılmasının önü açıldı.

Milli Eğitim bakanlığ ise söz konusu maddenin kaldırılmasının yargı kararına göre gerçekleştirildiğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Ercan Türk ’ün, söz konusu yönetmeliğe ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini hatırlatan bakanlık kaynakları, konu ile ilgili "Karma eğitim ibaresine yönelik yargının yürütmeyi durdurma kararı gereğince düzenleme yapılmıştır" açıklamasında bulundu.

Bu yönetmelikte bulunan madde kaldırılsa bile Milli Eğitim Temel Kanunu ’nda bulunan ‘karma eğitim’ başlığı altındaki 'Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne, imkân ve zorunluluklara göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir' maddesi MEB yetkilileri tarafından hatırlatıldı. Bu maddenin esas olduğunu söyleyen MEB yetkilileri herhangi bir çalışmanın olmadığını söyledi.

Kamubulteni.com | Ankara