Konya Selçuk Üniversitesine Ait Önemli Karar Resmi Gazete'de

Konya Selçuk Üniversitesi Eğitim Öğretim ve sınav Yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapıldı. Yapılan değişiklikler bugün Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Konya Selçuk Üniversitesine Ait Önemli Karar Resmi Gazete'de

Konya Selçuk Üniversitesine ait önemli karar Resmi Gazete 'de yayımlandı.

Resmi Gazete 'ni,n bugünkü sayısında yayımlanan kararda Konya Selçuk Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğtim Öğretim ile Sınav Yönetmeliğinde bazı değişiklşikler yapıldığına yer verildi.

Yayımlanan karar şu şekilde;

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/1/2016 tarihli ve 29592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Muafiyet sınavı: Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için ortak zorunlu yabancı dil dersi veya yabancı dil hazırlık sınıfında okumak durumunda olan öğrenciler için ilgili dil dersinden yarıyıl başında bir sınav açılır. Bu sınavın esasları Senatoca tespit edilir. Bu sınavdan başarılı öğrencilerle birlikte, aşağıdaki şartları sağlayan ve belgelendiren öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil dersinden muaf sayılır.

1) ÖSYM tarafından tanınan ulusal veya uluslararası düzeydeki sınavlardan ilgili dilde en az 50 puan veya dengi alan öğrenciler,

2) Türkiye'de eğitim veren yükseköğretim kurumlarından veya YÖK tarafından denkliği tanınan yabancı üniversitelerde ilgili dilde Kolaybet hazırlık programında eğitim görüp başarılı olmuş veya muaf olmuş öğrenciler.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

Kamubulteni.com  | Ankara