İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Lisansüstü Yönetmeliği

Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yayımlandı.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Lisansüstü Yönetmeliği

Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında bir karar yayımlandı.

Yayımlanan kararda İstanbul Cerrahpaşa Lisansüstü Programı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine yer verildi. Yayımlanan karardad lisanüstü eğitimin detayları, eğitimin süreci, harç miktarları , başvuu şekli ve diğer adımlara ayrıntılı şekilde yer verildi. 

PROGRAM VE KONTENJANLAR

  • Lisansüstü eğitim; tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarından oluşur.
  • Birinci öğretimde tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora; ikinci öğretimde ise tezli yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans programları yürütülür.
  • Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
  • Lisansüstü öğrenci kontenjanları, genel ve yurtdışı kontenjanlar olmak üzere ikiye ayrılır. Genel kontenjanlar, kabul koşullarını sağlayan Türk ve yabancı uyruklu adaylara; yurt dışı kontenjanları ise kabul koşullarını sağlayan yabancı uyruklu veya lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylara açıktır. Ayrıca her iki kontenjan türü için yatay geçiş kontenjanı da ayrılabilir.
  • Enstitülerde ve/veya programlarda on yarıyıllık lisans derecesi mezuniyeti ile doktora programlarına başvuru yapılması konusunda Senato kararları uygulanır.

İLAN VE BAŞVURU DETAYLARI

  • Safirbet margin-right: 0cm; text-align: justify;">Lisansüstü programların müfredatı, kontenjanlar, başvurma koşulları, takvim ve diğer hususlar ile ilgili kurallar Senato tarafından belirlenir ve Rektörlükçe ilân edilir.
  • İlânda genel ve yurt dışı kontenjanları ve kabul koşulları ayrı ayrı belirtilir. Başvurular, Senato kararına göre internet üzerinden elektronik ortamda ilgili enstitüye yapılır.

GENEL KONTENJANLARA ALIM

Genel kontenjanlardan lisansüstü programlara; ALES puanı, tıp fakültesi mezunları için temel tıp bilimleri programlarında temel tıp puanı, yabancı dil puanı, lisans ve/veya yüksek lisans dersleri not ortalaması, mülâkat sonucu ve bu Yönetmelikte belirtilen oranlara göre hesaplanan giriş puanları dikkate alınarak öğrenci kabul edilir.

Başvuru için istenen ALES veya eşdeğeri sınav puanı, temel tıp puanı ve yabancı dil puanı, enstitülere ve/veya girilecek programlara göre, 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen asgari puanlardan az olmamak üzere ilgili enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Senato kararıyla belirlenir.

Diğer not sistemlerindeki değerlendirmelerin yüzlük nota dönüşüm esasları Senato tarafından belirlenir.

Yönetmeliğin devamı ve tüm detaylar için Resmi Gazete'nin bugünkü sayısına bakabilirsiniz.

Kamubulteni.com  | Ankara