Bağımsız Denetçilik Sınavı 14 Mayıs'ta yapılacak!

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun resmi internet sitesinde yapılan duyuruda kurum tarafından yapılacak olan Bağımsız Denetçilik Sınavının tarihi açıklandı.Sınav 14 Mayıs'ta İstanbul ve Ankara'da yapılacak.

Bağımsız Denetçilik Sınavı 14 Mayıs'ta yapılacak!

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun resmi internet sitesinde yapılan duyuruda kurum tarafından yapılacak olan Bağımsız Denetçilik Sınavının tarihi açıklandı. Sınava hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olanlar adaylar başvurabilecek. Ayrıca diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olan adaylarda sınava başvuru yapabilecekler. Sınavı kazanan adaylar herhangi bir kişi ve kuruluşa bağlı olmadan genel muhasebe ilkeleri ışığında kurumların mali tablolarını denetleyebilecekler. Sınava katılacak olan adayların ödeyecekleri sınav ücreti sorumlu oldukları her bir konu için 150 TL olacak.Sınava başvurular 13-27 Mart tarihleri arasında yapılacak.

Adayların Sınavda Sorumlu Olacakları Konular Nelerdir?

  1. Muhasebe (Genel muhasebe, maliyet ve yönetim muhasebesi)
  2. Muhasebe Standartları (Türkiye Muhasebe Standartları, yıllık ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasına ilişkin mevzuatta yer alan düzenlemeler ve standartlar)
  3. Kurumsal Grbets Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim
  4. Denetim (Türkiye Denetim Standartları, mesleki etik kuralları, bağımsızlık, risk yönetimi, iç kontrol ve denetimle ilgili diğer mevzuat)
  5. Genel Hukuk Mevzuatı (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, Eşya Hukuku), Vergi Hukuku (Genel Vergi Hukuku), Sosyal Güvenlik Mevzuatı (4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu), İdare Hukuku (İdare Hukuku ve İdari Yargı)
  6. Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı

Yeminli Mali Müşavirler sınava sadece 2. 4. Ve 6. maddelerden Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler sınava 2. 3. 4.ve 6. maddelerden diğer adaylar ise maddelerin tamamından gireceklerdir. Sınava başvurular kurumun resmi internet sitesindeki başvuru formu doldurularak yapılacak. Adaylar sınava gelirken T.C. Kimlik Numarası içeren nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesinden birini yanlarında bulundurmalılar. Sınavda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden yüz puan üzerinden en az altmış puan alınması, tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının da en az yetmiş puan olması gerekiyor. Sınav 14 Mayıs 2017 Pazartesi günü Ankara ve İstanbul da yapılacak. Sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ve sınav yerleri kurumun internet sitesinden ilan edilecek.

Sınavla ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Kamu personeli, işkur, sydv, banka personeli alım ilanlarından anında haberdar olmak için facebook grubumuza katılmak için tıklayınız

Kamubulteni.com KONYA

nız.