AK Parti TBMM'ye Sundu: Yeni Bir Üniversite Kurulacak

AK Parti tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve yeni bir vakıf üniversitesinin kurulmasının torba yasaya eklendiğine yer verildi.

AK Parti TBMM'ye Sundu: Yeni Bir Üniversite Kurulacak

AK Parti tarafından TBMM 'ye verilen kanun teklifi yeni üniversite kurulmasını ön görüyor.

TBMM 'ye sunulan torba kanun ile birçok düzenleme yapılıyor. Bu düzenlemelerden biri de yeni bir vakıf üniversitesinin kurulması.

Torba kanunda yer alan kısım şu şekilde;

"Türkiye'de üniversite çağında olan genç nüfusun yükseköğretime yoğun bir talebi bulunmaktadır. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında yükseköğretim kurumlarmın önlisans, lisans, ikinci öğretim, yüksek lisans ve doktora programlarında eğitim gören toplam 7.560.371 öğrencinin 596.468'si (%8) vakıf yükseköğretim kurumlarında eğitim-öğretim görmektedir. Vakıflar tarafından kendi imkanlarıyla kazanç amacı gütmeden, kanunla kurulan ve kamu tüzel kişiliğine sahip vakıf üniversiteleri, Türk yükseköğretiminin vazgeçilmez bir parçası ve önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu doğrultuda madde ile, Türkiye'nin genç nüfusunun yükseköğretim talebinin karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla İstanbul'da Bulut Eğitim Vakfı tarafından İstanbul Galata Üniversitesi adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulması öngörülmektedir."

KAMUBULTENİ.COM  |  ANKARA