Açıköğretim Fakültesi Kayıt Ücretleri Açıklandı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim fakültesi'ne ilk kez kayıt yaptıracak öğrencilerin ödeyeceği ücretler belli oldu. Anadolu Üniversitesi açıköğretim sistemine göre öğretim yapan açıkköğretim, iktisat ve işletme fakültelerine 2019-2020 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıracak adaylar, Bakanlar Kurulu kararı gereğince,sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan  ve Anadolu Üniversitesi tarafından belirlenen dönem öğretim gideri tutarını AÖF resmi sayfasından öğrenebilecek. Önlisans programlarında 265 ile 550 TL arasında kayıt ücretleri göze çarparken, lisans programlarında öğrenciler yine aynı miktarlarda ödeme yapacaklar.

Açıköğretim Fakültesi Kayıt Ücretleri Açıklandı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim fakültesi'ne ilk kez kayıt yaptıracak öğrencilerin ödeyeceği ücretler belli oldu. Anadolu Üniversitesi açıköğretim sistemine göre öğretim yapan açıkköğretim, iktisat ve işletme fakültelerine 2019-2020 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıracak adaylar, Bakanlar Kurulu kararı gereğince,sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan  ve Anadolu Üniversitesi tarafından belirlenen dönem öğretim gideri tutarını AÖF resmi sayfasından öğrenebilecek. Önlisans programlarında 265 ile 550 TL arasında kayıt ücretleri göze çarparken, lisans programlarında öğrenciler yine aynı miktarlarda ödeme yapacaklar.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:16
Açıköğretim Fakültesi Kayıt Ücretleri Açıklandı

Açıköğretim Fakültesi Kayıt Ücretleri Açıklandı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim fakültesi'ne ilk kez kayıt yaptıracak öğrencilerin ödeyeceği ücretler belli oldu. Anadolu Üniversitesi açıköğretim sistemine göre öğretim yapan açıkköğretim, iktisat ve işletme fakültelerine 2019-2020 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıracak adaylar, Bakanlar Kurulu kararı gereğince,sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan  ve Anadolu Üniversitesi tarafından belirlenen dönem öğretim gideri tutarını AÖF resmi sayfasından öğrenebilecek. Önlisans programlarında 265 ile 550 TL arasında kayıt ücretleri göze çarparken, lisans programlarında öğrenciler yine aynı miktarlarda ödeme yapacaklar. AÖF'ten yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı: 

2019-2020 Öğretim Yılı İlk Kez Kayıt Yaptıracak Adayların Ödeyeceği Tutarlar

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri

2019-2020 Öğretim Yılı

Dönem Öğretim

Gideri &

2019-2020 Öğretim Yılı

Dönem Öğrenci Katkı

Payı &

Toplam &

Açıköğretim Fakültesi

Ön Lisans Programları

1-Acil Durum ve Afet Yönetimi**

285,00

-

365,00

2-Adalet

265,00

-

265,00

3-Aşçılık

285,00

-

285,00

4-Bankacılık ve Sigortacılık

265,00

-

265,00

5-Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı *

265,00

-

305,00

6-Coğrafi Bilgi Sistemleri

285,00

-

285,00

7-Çağrı Merkezi Hizmetleri

265,00

-

265,00

8-Çocuk Gelişimi

285,00

-

285,00

9-Dış Ticaret

265,00

-

265,00

10-Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı **

285,00

-

365,00

11-Emlak ve Emlak Yönetimi

265,00

-

265,00

12-Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon**

285,00

-

365,00

13-Ev İdaresi

265,00

-

265,00

14-Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

285,00

-

285,00

15-Halkla İlişkiler ve Tanıtım

265,00

-

265,00

16-İlahiyat

265,00

-

265,00

17-İlahiyat (Arapça) ***

530,00

-

530,00

18-İnsan Kaynakları Yönetimi

265,00

-

265,00

19-İşletme Yönetimi

265,00

-

265,00

20- İş Sağlığı ve Güvenliği

285,00

-

285,00

21-Kültürel Miras ve Turizm

265,00

-

265,00

22-Laborant ve Veteriner Sağlık **

285,00

-

365,00

23-Lojistik

265,00

-

265,00

24-Marka İletişimi

285,00

-

285,00

25-Medya ve İletişim

285,00

-

285,00

26-Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

265,00

-

265,00

27-Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

265,00

-

265,00

28-Özel Güvenlik ve Koruma

285,00

-

285,00

29-Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

265,00

-

265,00

30-Radyo ve Televizyon Programcılığı

285,00

-

285,00

31-Sağlık Kurumları İşletmeciliği

285,00

-

285,00

32-Sosyal Hizmetler

265,00

-

265,00

33-Sosyal Medya Yöneticiliği

265,00

-

265,00

34-Spor Yönetimi

265,00

-

265,00

35-Tarım

285,00

-

285,00

36-Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik*

265,00

-

305,00

37-Turizm ve Otel İşletmeciliği **

265,00

345,00

38-Turizm ve Seyahat Hizmetleri **

265,00

345,00

39-Yaşlı Bakımı

285,00

285,00

40-Yerel Yönetimler

265,00

265,00

41-Web Tasarımı ve Kodlama

285,00

285,00

Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları

1-Felsefe

265,00

265,00

2-Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

265,00

265,00

3-Sağlık Yönetimi

265,00

265,00

4-Sosyal Hizmet

265,00

265,00

5-Sosyoloji

265,00

265,00

6-Tarih

265,00

265,00

7-Türk Dili ve Edebiyatı

265,00

265,00

8-Yönetim Bilişim Sistemleri

265,00

265,00

İktisat Fakültesi Lisans Programları

1-Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

265,00

265,00

2-İktisat

265,00

265,00

3-Kamu Yönetimi

265,00

265,00

4-Maliye

265,00

265,00

5-Uluslararası İlişkiler

265,00

265,00

6-Uluslararası İlişkiler (İngilizce)***

530,00

530,00

İşletme Fakültesi Lisans Programları

1-Havacılık Yönetimi

265,00

265,00

2-İşletme

265,00

265,00

3-İşletme (İngilizce)***

530,00

530,00

4-Konaklama İşletmeciliği

265,00

265,00

5-Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

265,00

265,00

ANADOLUYÖS ile kayıt yaptıracak öğrenciler

265,00

265,00

* Klavye sınavı nedeni ile Dönem Öğretim Gideri farklı belirlenmiştir.

** Staj nedeni ile Dönem Öğretim Gideri farklı belirlenmiştir.

*** Bu programlarda Dönem Öğretim Gideri £530,00'dir. Kayıt yaptıracak öğrencilerden Dönem Öğretim Gideri olarak £220.00 tahsil edilecektir. Yabancı dil yeterliliğini sağlayanlara ise £310.00 fark oluşturulacaktır.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Kayıt-Kayıt Yenileme ile İlgili Ödemeler

Dönem Öğretim Gideri

Yeni Kayıt;

Kayıt yaptıracak adaylar ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen ve yukarıdaki ödeme tablosunda gösterilen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.

Kayıt Yenileme;

Kayıt yeniletecek öğrenciler ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda alt

limit £220,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit £240,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.

Dönem Öğrenci Katkı Payı Ödeyecek Olan Öğrenciler

Açıköğretim Fakültesinin ön lisans programlarında kayıtlı öğrencilerden program süresi sonunda (3'üncü yıldan itibaren) mezun olamayan öğrenciler Dönem Öğrenci Katkı Payı ödeyeceklerdir.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans programlarında kayıtlı öğrencilerden program süresi sonunda (5'inci yıldan itibaren) mezun olamayan öğrenciler Dönem Öğrenci Katkı Payı ödeyeceklerdir.

Dönem Öğrenci Katkı Payı

07/07/2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair 27/06/2018 tarihli ve 12007 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre kayıt yaptıracak adaylardan Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarı alınmayacaktır.

Ancak 27/06/2018 tarihli ve 12007 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 10-(3) maddesi; "Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı, Devletçe karşılanır. Birinci öğretim veya açıköğretim kapsamında bir programa kayıtlı iken aynı kapsamda ikinci bir yükseköğretim programına (çift anadal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır." hükmü gereğince Dönem Öğrenci Katkı Payını ödeyeceklerdir.

ANADOLUYÖS kapsamında kayıt yaptıracak adaylardan,

Üniversitemizin Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kesin kayıt yaptıracak T.C. uyruklular, uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklular, mavi kartlılar ve Suriye uyruklu adaylar, Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarını ödemeyecektir. Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyecektir.

Yurtdışından kendi imkanlarıyla öğrenim görmek üzere Açıköğretim Sistemiyle öğretim veren Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kesin kayıt yaptırmak isteyen adaylar ise Dönem Öğretim Gideri ile Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarını ödeyecektir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.