2020 YKS Öncesi Bir Değişiklik Daha

2020 yılı YKS öncesi art arda önemli değişiklikler yapıldı. Öğretmenlik, mühendislik, Tıp ve Hukuk gibi bölümlere puan sınırı gelirken YÖK,i bazı bölümlerin adını değiştirdi.

2020 YKS Öncesi Bir Değişiklik Daha

2020 YKS öncesi yapılan değişiklikte detaylar geldi.

Yüskeköğretim Kurumu Başkanlığı tarafındna geçtiğimiz gün bir açıklama yapılmıştı. Açıklamada bazı bölümlerin adlarının değiştirileceğine , benzer içerikli bölümlerin birleştirileceğine yer verildi. 

Açıklama sonrası YÖK 'ten de bir açıklama geldi ve adları değiştirilen , birleştirilen bölümlerin adlarına yer verildi.

İşte YÖK 'ün yaptığı açıklama:

​Yükseköğretim alanındaki gelişmelere bağlı olarak yükseköğretim kurumlarımızda artan, çeşitlenen ve farklılaşan önlisans ve lisans programlarının sayısı 2.191’dir. Program sayısındaki bu fazlalık programların farklı içeriklere sahip olmasının yanı sıra aynı içeriklere sahip birçok programın farklı isimlerle açılmış olmasından da kaynaklanmaktadır.

Bu durum bazı mezunlarımızın yatay ve dikey hareketliliklerinde ve iş başvurularında mağdur olmalarına ya da iş hayatında diplomalarını kullanırken unvan ve mesleki yetki çatışması yaşamalarına neden olmakta, bu durumun açtığı sorunlar ve savrukluk gerek akademi camiası gerek kamu kurumları gerekse dış paydaşlar tarafından da çeşitli vesileler ile şikâyet olarak dile getirilmektedir.

Nitekim Yükseköğretim Kuruluna yıllık ortalama 3.000 kişi, sahip olduğu diplomasının benzer isimli başka bir diplomaya eşdeğer olup olmadığı ile ilgili başvuru yapmaktadır. Yaşanan bu ve benzeri olumsuzluklar bu konuda çalışma yapılmasını zorunlu kılmıştır.

-Yükseköğretimde benzer içerikli veya benzer isimli lisans programları yeniden isimlendirilip ve eğitim alanlarına göre tasnif edilecek

Bilindiği üzere, UNESCO Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması’na (ISCED-F 2013) göre programlar aşağıda yer alan 10 geniş alan altında tasnif edilmektedir:

  • Eğitim Bilimleri
  • Sanat ve İnsani Bilimler
  • Sosyal Bilimler, Gazetecilik ve Enformasyon
  • İş, Yönetim ve Hukuk
  • Doğa Bilimleri, Matematik ve İstatistik
  • Bilişim Teknolojileri
  • Mühendislik, İmalat ve Yapı
  • Tarım, Ormancılık, Su Ürünleri ve Veterinerlik
  • Sağlık, Sağlık Bakımı ve Desteği
  • Hizmetler

Bu kapsamda yükseköğretim sistemimizdeki lisans programlarının UNESCO Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması dikkate alınarak 10 geniş alan, 53 dar alan ve 144 ayrıntılı alan altında bilimsel ölçütlere göre sınıflandırılma çalışması yapılmış, bununla birlikte eşdeğer programlar bilim kurullarınca geniş mutabakat ile ortak isim altında birleştirilmiştir.

Dile getirilmesi gereken önemli bir husus da şudur: “Bu çalışma sonucunda, aynı muhtevaya sahip farklı isimli programlardan mezun olanlar için kesinlikle herhangi bir mağduriyet olmayacak, mevcut öğrencilerin hakları ve statüleri korunacaktır”.

- Lisans programlarına ilişkin örnekler:

Örneğin taslak çalışma ile “Muhasebe”, “Uluslararası İşletme” ve “Görsel Sanatlar” alanındaki mevcut benzer lisans programları için UNESCO Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması dikkate alınarak önerilen ortak program adları aşağıda taslak olarak sunulmaktadır:

MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ

Aşağıdaki bölümler Muhasebe ve Finans Yönetimi adı altında toplanacak.

Muhasebe ve Fina​ns Yön​​​​​​etimi
İşletme Muhasebe
İşletme-Muhasebe
Finansal Muhasebe​
Muhasebe
Muhasebe Bilgi Sistemleri
Muhasebe ve Denetim
Muhasebe ve Finans
Muhasebe ve Finansal Yönetim
Muhasebe ve Finansman
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe-Vergi

ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİ

Uluslararası İşletme Yönetimi
Uluslararası İşletme
Uluslararası İşletmecilik

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI

Görsel İletişim Tasarımı
Görsel İletişim Tasa​​rımı
Görsel Sanatlar
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı
Görsel İletişim
Görsel Sanatlar ve Tasarım
Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı
İletişim SanatlarI
İletişim Tasarımı
İletişim Tasarımı ve Medya
Medya ve Görsel Sanatlar
Medya ve Uygulamalı Görsel Sanatlar
İletişim Tasarımı ve Yönetimi
İletişim ve Tasarım
İletişim Tasarım
Görüntü Sanatları
Sanat ve Görüntü Sanatları

ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ

Adı değişen birleşen ön lisans bölümleri şu şekilde;

Yükseköğretim Kurulunca önlisans programları, 2009 yılında Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması dikkate alınarak sınıflandırılmıştı. Belirlenmiş olan önlisans program adları meslek yüksekokullarında bölüm ve program açma ile eşdeğerliklerin yapılmasında 2009-2010 eğitim ve öğretim yılından itibaren uygulanmaktadır. Bu yeni çalışma ile önlisans programlarının eğitim sınıflaması ve adları da “ ISCED-F 2013” dikkate alınarak güncellenmektedir.

Örneğin taslak çalışma ile “Elektronik” ve “İlk ve Acil Yardım” alanındaki mevcut benzer önlisans programları için UNESCO Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması dikkate alınarak önerilen ortak program adları aşağıda sunulmaktadır:

ELEKTRİK TEKNOLOJİSİ

Elektronik Teknolojisi

Elektronik Teknolojisi”
Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
Elektrik-Elektronik
Elektrik-Elektronik Teknikerliği
Elektronik
Elektronik Yüksek Teknisyenliği
Endüstriyel Elektronik
Endüstriyel Elektronik Teknikerliği
Endüstriyel Elektronik Teknolojisi 
​Deniz Elektroniği
Gemi Elektroniği

İLK VE ACİL YARDIM

İlk ve Acil Yardım”
Acil Bakım Teknikerliği
Acil Tıp Teknikerliği
Acil Yardım
Acil Yardım Teknikerliği
Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği
Ambulans ve Acil Yardım
Paramedik

2020 YKS'ye girecek diğer adaylarla bilgi alış verişi için TIKLA KATIL

- Katılımcı bir yöntem izlendi: Bir yıl boyunca 55 üniversiteden 120 akademisyenin yer aldığı 17 komisyon çalışma yaptı

Bu süreç, şeffaf ve katılımcı bir yöntemle yürütüldü. Bir yıl süren bu çalışma kapsamında, 55 farklı üniversiteden alanında uzman 120 akademisyenin yer aldığı 17 çalışma komisyonu oluşturulmuştur. Bu komisyonlar, ortak akıl ve geniş mutabakat ilkesi ile bir çalışma yürütmüş ve kendi eğitim alanlarındaki programların yeni isimlendirmelerini ve tasniflerini yapmışlardır.

- 25 Kasım 2019 tarihine kadar görüş ve öneriler alınacak

Bugün itibarıyla, üzerinde titizlikle çalışılarak hazırlanan taslak, üniversite ve diğer paydaşların görüş ve önerilerine açılmıştır. Üniversiteler, akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşları, iş çevreleri ve diğer paydaşlar görüş ve önerilerini 25 Kasım 2019 tarihine kadar [email protected] adresine gönderebileceklerdir.

Gelen görüş ve öneriler komisyonlar marifetiyle değerlendirilerek çalışma tamamlanacak ve uygulamaya konulacaktır.

-Programların “meslek sınıflaması” değil “eğitim alanı” sınıflaması yapılmaktadır!

Bu çalışmanın amacı, mesleklerin yetki ve sorumluluk alanlarını yeniden belirleyerek “meslek sınıflaması yapmak değil”, yükseköğretim sistemindeki mevcut önlisans ve lisans programlarının UNESCO Uluslararası Standart Eğitim Sınıflamasına uyumlu, yani daha evrensel nitelikli “eğitim alan sınıflamasını yapmaktır.”

Çalışmanın tamamlanmasıyla program açma teklifleri bu referans sınıflandırmaya göre değerlendirilecektir. Ayrıca yükseköğretim kurumlarında mevcut programlar arasında olmayıp yeni açılacak programlar da bu sınıflandırmaya uyumlu hale getirilecektir.

-Yükseköğretim sisteminin “büyük veri tabanı” da oluşturulmuş olacak

Yükseköğretim önlisans ve lisans programlarına çalışma kapsamında verilecek dijital kodlarla alanlara göre öğrenci ve öğretim elemanı gibi temel verilerin izlenmesine, bu verilere ilişkin analiz yapılmasına, alan ve mesleklere ilişkin istatistiki sonuçlar çıkarılmasına imkân sunacak büyük veri tabanının oluşması sağlanacaktır.

Bu sayede yükseköğretimde beşeri kaynakların etkin planlaması yapılarak söz konusu kaynağın daha etkili ve verimli kullanılması sağlanmış olacaktır. Aynı zamanda Türkiye’nin eğitim alanı haritası çıkarılmış olacaktır. Artık hangi alanda ne kadar insan kaynağı olduğu ortaya çıkacak ve üst planlamalar da veriye dayalı yapılabilecektir.

- Uluslararasılaşmaya katkı sağlayacak

Öğrenci ve mezunların, ulusal ve uluslararası düzeylerdeki hareketliliğine de bu çalışma olumlu katkı sağlayacaktır. UNESCO’ya üye ülkeler arasında ülkemizden alınan diplomaların tanınması ve denkliği daha kolaylaşacaktır. Dolayısıyla bu çalışmanın hayata geçmesi YÖK’ün almış olduğu yeni tedbir ve düzenlemeler ile büyük bir sıçrama yaşanan uluslararası öğrenci sayısındaki artışın daha da ileri boyuta taşınmasına katkı sağlamış olacaktır.

YKS SÜRECİNDEN HABERDAR OLMAK İÇİN MOBİL UYGULAMAMIZI İNDİRİN >

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN