CTE En Az Lise Mezunu 10 Bin Personel Alımı İlan Tarihi Mayıs Sonu mu?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 2019 yılı içerisinde 10 bin yeni personel alımı yapması bekleniyor. Açıklama geçtiğimiz haftalarda CTE Genel Müdürlüğü'nden gelmişti. TBMM İnsan Hakları Komisyonu'nda konuşan CTE Genel Müdürü Sn. Şaban Yılmaz 2019 yılı içerisinde 10 bin personel alımı planladıklarını söylemişti. CTE Memur alımı ilan tarihi netleşti mi, şartlar nasıl olacak? detaylar bu haberimizde...

CTE En Az Lise Mezunu 10 Bin Personel Alımı İlan Tarihi Mayıs Sonu mu?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 2019 yılı içerisinde 10 bin yeni personel alımı yapması bekleniyor. Açıklama geçtiğimiz haftalarda CTE Genel Müdürlüğü'nden gelmişti. TBMM İnsan Hakları Komisyonu'nda konuşan CTE Genel Müdürü Sn. Şaban Yılmaz 2019 yılı içerisinde 10 bin personel alımı planladıklarını söylemişti. CTE Memur alımı ilan tarihi netleşti mi, şartlar nasıl olacak? detaylar bu haberimizde...

04 Mayıs 2019 Cumartesi 08:32
CTE En Az Lise Mezunu 10 Bin Personel Alımı İlan Tarihi Mayıs Sonu mu?

CTE En Az Lise Mezunu 10 Bin Personel Alımı için İlan Tarihi Mayıs Sonu mu?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 2019 yılı içerisinde 10 bin yeni personel alımı yapması bekleniyor. Açıklama geçtiğimiz haftalarda CTE Genel Müdürlüğü'nden gelmişti. TBMM İnsan Hakları Komisyonu'nda konuşan CTE Genel Müdürü Sn. Şaban Yılmaz 2019 yılı içerisinde 10 bin personel alımı planladıklarını söylemişti. 2023 Yılına kadar yeni açılacak cezaevleri ile CTE'nin personel sayısında artışa gideceği zaten bilinenler arasında. Peki 2019 yılı içerisindeki bu alımlarda da artış olabilir mi? Bu henüz netleşmiş değil. Çünkü CTE'den konuya ilişkin o gün bugündür net bir açıklama gelmiş değil.

Son Dakika Gelişmelerini takip etmek, kadın-erkek diğer adaylarla fikir alışverişinde bulunmak için TIKLA ve Türkiye'nin en sevilen memur adayı sayfasının üyesi ol.

2018 YILINDA DA İLAN MAYIS AYINDA ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen 7467 sözleşmeli personel alım ilanı Mayıs ayında yayımlanmış, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 6.681 infaz ve koruma memuru, 49 büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), 223 diğer sağlık personeli (sağlık memuru), 185 teknisyen, 266 destek personeli (şoför), 42 destek personeli (aşçı), 21 destek personeli (kaloriferci) olmak üzere toplam 7 bin 467 personel alımı için başvurular 21 Mayıs ile 11 Haziran 2019 tarihleri arasında alınmıştı.  Bu sene de yakın tarihlerde bir ilan yayımlanması bekleniyor. Fakat en net açıklama tabi ki CTE'den yapılacak resmi açıklama olacaktır. O yüzden adaylar CTE'nin resmi sitesini bir süre daha sık sık ziyaret etmeye devam edecek gibi duruyor.

İlan yayımlandığı anda haberdar olmak için TIKLA.

Son Alımlarda Şartlar Nasıldı? 

Adalet Bakanlığı Ceza ce Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 2018 yılında yayımladığı ilan aşağıdaki gibiydi : 

T.C.
Adalet Bakanlığı
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

7467 Sözleşmeli (657 sk. 4/b) Pozisyon İçin 
Personel Alımı Sınav İlanı

1.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 114’üncü maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre, EK-2 listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen ceza infaz kurumları için sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere  6.681  infaz ve koruma memuru,  49 büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi),  223 diğer sağlık personeli (sağlık memuru),   185   teknisyen,  266  destek personeli (şoför),  42  destek personeli (aşçı),  21 destek personeli (kaloriferci) olmak üzere toplam  7.467 personel alımı yapılacaktır.
Sınavlar, planlanan personel sayısı dikkate alınarak Ek-2’de gösterilen 69 ayrı adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığınca (sınav merkezi) yapılacaktır. Sınava girecek adayların Ek-1başvuru formunu doldururken sınava başvuracağı adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığını (sınav merkezini) gösterir kısmı doldurması ve atanmak istediği ceza infaz kurumunun bağlı olduğu adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığını belirtmesi gerekmektedir. Adayların yerleşmek istediği her komisyon için puan sıralaması, boy-kilo ölçümü, sözlü sınav vb. işlemler ayrı ayrı yapılacak olup adayların bu hususu göz önüne alarak tercihlerini buna göre yapmaları gerekmektedir.

2.  Bu pozisyonlara yerleşecekler merkezi sınava (KPSS 2016) girip en az 70 puan alıp başvuranlar arasından en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısının;  
-Sözleşmeli infaz ve koruma memuru ve destek personeli (şoför) için on katı (on katı infaz ve koruma memuru adayı bayan ve erkek için ayrı ayrı ) aday,
-Diğer sağlık personeli (sağlık memuru), destek personeli (aşçı, kaloriferci) ve teknisyen için beş katı (teknisyenler için beş katı  aday her branş için ayrı ayrı ) aday, 
-Sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi) için ise  yirmi katı aday  uygulamalı sınava çağrılacaktır. Uygulamalı sınavda başarılı olanlar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının  üç katı  kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.

3.  Başvurularda, lisans mezunları için 2016 KPSSP3, ön lisans mezunları için 2016 KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2016 KPSSP94 puanı esas alınmak kaydıyla Kamu Personeli Seçme Sınavından 70 ve daha yukarı puan almış olma şartı aranacaktır.

4. Sözleşmeli Pozisyonlara Yerleşebilmek İçin Gereken Şartlar;

I. Genel Şartlar:  
a)  Türk Vatandaşı olmak,
b)  Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,  
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya  askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
e) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
f ) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,
g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan  11/06/2018  itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak;  
Merkezî sınavın (KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1981 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
h)  Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

II. Özel şartlar:

A- Sözleşmeli infaz ve koruma memurluğuna yerleşebilmek için ;  
a)  En az lise veya dengi okul mezunu olmak,  
b)Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan  11/06/2018  itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezî sınavın (KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak,(01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
c)  Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm. ‘den kısa boylu olmamak,
d)  Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az olmaması gerekmektedir.)
B- Sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği) pozisyonlarına yerleşebilmek için;                                         
a)  Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak, (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
b)  Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

c)  Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)
Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilecektir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilecektir.

C- Sözleşmeli diğer sağlık personeli (sağlık memuru) pozisyonlarına yerleşebilmek için;
Meslek liselerinin hemşirelik, toplum sağlığı veya acil tıp teknisyenliği bölümlerinden ya da bu bölümlerin lisans veya ön lisans programlarından mezun olmak,

D- Sözleşmeli destek personeli (şoför) pozisyonlarına yerleşebilmek için;
a)  En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip D sınıfısürücü belgesine sahip olmak)

E- Sözleşmeli teknisyen pozisyonlarına yerleşebilmek için;
a)  En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
b)  Yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye sahip olmak.

F- Sözleşmeli destek personeli (aşçı ve kaloriferci) pozisyonlarına yerleşebilmek için;
a)  En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b)  Halk Eğitim Müdürlükleri veya diğer resmî kurum ve kuruluşların ilgili branşta düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak,  
  gerekmektedir.

5. Başvuru tarihi :  
Başvurular  21/05/2018  günü başlayıp,  11/06/2018  günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

Son Güncelleme: 04.05.2019 09:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ali 2019-05-03 17:05:51

Kpss şartı 60 olsun

Avatar
ikm 2019-05-03 18:32:29

kpss 50 60 bile olur.kpss sartı değişecek.kimse merak etmesin.kpss sartı güncellecek.selamlar...

Misafir Avatar
isyankar 2019-05-04 09:47:07 @ikm

neden kpss puanları düşüyormuş çalışın alın o puanları

Beğenmedim! (0)
Avatar
Ikm 2019-05-03 17:18:20

Yokmu bi bakan akrabası olan adalet bakanlığına biraz baskı ve israr yapılırsa 65 cekilir kpss 69.9 olan binlerce kisiler varrr

Avatar
Yakup 2019-05-03 22:28:28

KPSS 65 olsun

Avatar
Memuriyet 2019-05-03 17:12:35

Kpss 65 olsa süper olurr

Avatar
Cengiz 2019-05-04 15:42:49

Kpss 60 olsun

Avatar
Duman 2019-05-03 17:06:50

İlan eski mi

Avatar
ikm 2019-05-04 11:11:19

isyankar 70 bi önemi yok.mülakat sistemi denen bişi var.atamada mülakat puanı etkili.ve yeni cezaevleri açıldı.onun için mülakata çağrılma sayısı da artacaktır.