Resmi Gazete'de Yayımlandı! Sürücü Belgeleriyle İlgili Yeni Karar

Türk vatandaşlarının diğer ülkelerden aldıkları sürücü belgeleriyle Türkiye'de araç kullanabilme süresi 2 yıla çıkarıldı.  

Resmi Gazete'de Yayımlandı! Sürücü Belgeleriyle İlgili Yeni Karar

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle birlikte, Türk vatandaşlarının dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleriyle Türkiye'ye giriş yaptıkları tarihten itibaren en fazla 2 yıl süreyle araç kullanabilecekleri belirlenirken, Türkiye'de 6 aydan fazla bulunanlar, araç kullanırken sürücü belgelerinin dış temsilciliklerr ya da noter tarafından onaylanmış Türkçe tercümelerini de yanlarında bulundurmak zorunda olacak.

Yurt dışından alınan sürücü belgeleri, 2 yıllık sürenin ardından Türkiye'deki yetkili makamlar tarafıdnan verilen sürücü belgeleriyle değiştirilmek zorunda olacak. Değişim için başvurular herhangi bir nüfus müdürlüğüne yapılabilecek. Sürücü belgesi değişiklikleriyle yapılacak başvurularda ibraz edilmesi zorunlu tutulan ilgili bilgi ve belgeler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek.