Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Borçlarını Ziraat Bankası mı Ödeyecek? Açıklama Geldi

Fenerbahçe , Galatasaray ve Beşiktaş 'ın borçları Ziraat Bankası tarafından ödenecek iddiaları üzerine Türkiye Bankalar Birliği bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Borçlarını Ziraat Bankası mı Ödeyecek? Açıklama Geldi

Türkiye Bankalar Birliği 'nden son dakika açıklaması.

Ziraat Bankasının Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş 'ın borçlarını karşılayacağı iddiaları üzerine bir açıklama yapan Türkiye Bankalar Birliği detayları kamuoyuna duyurdu.

Birlik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbol kulüplerinin idari ve mali yapılarının bir bütünlük içinde yönetilmesini amaçlayan bir çalışmanın ilgili taraflarla iletişim içinde yapılmakta olduğu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından 27 Aralık 2018 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştu.

*Çalışma ile ilgili detaylı bilginin daha sonra açıklanacağı belirtilmişti. Buna rağmen, bazı yazılı ve sosyal medya mecralarında gerçeği tam olarak yansıtmayan haberlerin yer aldığı görülmüştür.

*TBB Yönetim Kurulu Başkanı, bu çalışmalara sadece kendi bankasını temsilen değil, futbol kulüplerinin kredi ilişkisinde bulunduğu diğer bankaları da temsilen katılmaktadır.

*Bankalar diğer sektör müşterilerine sundukları yapılandırma imkanlarında olduğu gibi, bu proje çerçevesinde de futbol kulüpleriyle benzer bir uygulama içerisinde olacaklardır

*Futbol kulüplerimiz ile bankalar arasındaki ilişki, ticari olup, bundan sonra da aynı anlayışla devam edecektir. Bu çerçevede; futbol kulüplerimizin borçlarının bir bankaya devredilmesi söz konusu olmayıp her banka kendi kredi riskini yönetmeyi sürdürecektir.

BORÇLAR SİLİNECEK Mİ?

*Yeniden vadelendirme ve yapılandırmada, borçların silinmesi veya piyasa normlarının dışında fiyatlama yapılması söz konusu olmayacaktır.

*Kulüplerimiz bir banka ile değil, çok sayıda banka ile kredi ilişkisi içindedir. Kulüplerimizin gelirlerinin, giderlerini karşılayacak düzeyde olduğu da bilinmektedir. Ancak, bu çalışma ile geçmişten gelen ve geleceği de etkilemekte olan borçluluk yapısının yeniden vadelendirilmesi/yapılandırılması amaçlanmaktadır. Sıkı mali kriterler getiren bu çalışma futbol kulüplerine yeni kredi kullandırımı anlamına da gelmemektedir.

*Çalışma ile mali bünyenin güçlendirilmesi ve futbol kulüplerinin çağdaş bir yapıda faaliyet göstermelerini temin edecek kurallar ve ilkelerin çerçevesi belirlenecektir.

*Bu proje, Türkiye Futbol Federasyonu’nun liderliğinde, TBB’nin de iştiraki ile futbol endüstrisinin sürdürülebilir bir performans içinde gelişimini mümkün kılacak yapıya kavuşturulmasına yönelik ilgili tüm tarafların dahil olduğu bir çalışmadır.

*TFF Başkanı ve TBB Yönetim Kurulu Başkanı, bugün (7 Ocak 2019) birlikte  a Spor kanalında saat 20:00’da yapılacak yayında çalışmaya ilişkin detayları paylaşacaklardır.

KAMUBULTENİ.COM  | ANKARA