İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Kamu Personeli Alımı Yapacak

İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 'na kamu personeli alımı yapılacağı açıklandı. Az önce yayımlanan ilanda 12 sözleşmeli bilişim personeli alımı başvurularının 20 Kasım'da başlayacağına yer verildi.

İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Kamu Personeli Alımı Yapacak

İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 'na kamu personeli alımı yapılacağı açıklandı. Az önce yayımlanan ilanda 12 sözleşmeli bilişim personeli alımı başvurularının 20 Kasım'da başlayacağına yer verildi.

13 Kasım 2020 Cuma 14:49
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Kamu Personeli Alımı Yapacak

İçişleri Bakanlığı sözleşmeli 12 personel alımı yapacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kamu İlan sayfası üzerinden duyuru yayımlandı. Az önce yayımlanan duyuruda bilişim personeli kadrosunda istihdam etmek üzere sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesine göre yapılacak kamu personeli alımında başvuru detayları şu şekilde:

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlana başvuru yapacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlara başvuru yapabilirler.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az üç (3) yıllık, diğerleri için en az beş (5) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

ÖZEL ŞARTLARI

İlanın özel şartları şiu şekilde:

SİSTEM ÇÖZÜM MİMARI (1 Kişi

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde en az onbeş (15) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
c) 0.1 derece RMS enstrümante açısal doğruluğa sahip olan ve MUSIC, ESPRIT ve benzeri
matematiksel algoritmalar ile çalışan yön bulma almaç sistemleri tasarımı konusunda tecrübeli
ve bu sistemleri operasyonel sahada faaliyete almış olmak,
ç) Yılda en az 1.000.000 adet CDR veri seti üzerinde işlem yapmış olan uydusal gerçek-zamanlı
yüksek çözünürlüklü veri aktarım sistemlerinin demodülasyon ve deşifreleme algoritması
konusunda tecrübeli ve bu sistemleri operasyonel sahada faaliyete almış olmak,
d) Anayurt ve sınır güvenliği sistemi, radar, elektronik harp, istihbarat, muhabere komuta kontrol
sistemleri, RF karıştırıcı sistemler, radar ikaz almaç sistemleri, dinleme ve kestirme sistemleri
konusunda tecrübeli olmak,
e) Radyo frekans, elektromanyetik ve mikrodalga modüllerin teknik özellikleri, tasarım ve üretim
süreçlerinde tecrübeli olmak ve simülasyonlarını yapabilmek,
f) RF ve mikrodalga alt malzeme seçim konusunda bilgili olmak,
g) Radar, anten, güç yükselteç, almaç, göndermeç, telsiz sistemlerinin teknik özellikleri, tasarım
ve üretim süreçleri konusunda tecrübeli olmak,
ğ) Sayısal ses ve veri haberleşme sistemlerinin teknik özellikleri, tasarım ve üretim süreçleri
konusunda tecrübeli olmak,
h) RF elektromanyetik sistem gereksinim özellikleri belirleme ve uygun mimari tasarımı oluşturma
konularında tecrübeli olmak,
ı) Analog, sayısal, güç kaynağı, işlemci kartları (FPGA, PCB) tasarımı, kodlaması ve alt
bileşenleri konusunda bilgi sahibi olmak,
i) Sayısal sinyal işleme algoritmaları konusunda tecrübeli olmak,
j) Sistem tasarımı, iş dağılım ağacı, teknik maliyet planları, teknik takvim oluşturabilir olmak,
k) Altyüklenici yönetimi konusunda tecrübeli olmak,
l) Çözüm mimarilerine yönelik risk yönetim planlarını yapmak konusunda tecrübeli olmak,
m) Proje yönetim ve sistem mühendisliği standart süreçleri konusunda tecrübeli olmak,
n) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (Azure DevOps, Git vb.) kullanmış olmak,
o) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş
temposuna uyum sağlayabiliyor olmak.
TERCİHEN
a) Matlab, Arduino, Spark Genesis, HFSS yazılımlarında bir bölümü ya da tamamı konusunda
tecrübeli olmak,
b) DOORS yazılımı kullanabilmek,
c) PMP, PMI sertifikasına sahip olmak

KIDEMLİ .NET UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak
ve bunu belgelemek,
c) Yazılım kalite, güvence, değişiklik yönetimi ve yazılım doğrulama faaliyetlerini
gerçekleştirecek tecrübeye sahip olmak,
ç) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,
d) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,
e) Çok katmanlı mimarı ve SOA hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
f) .NET Core konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) ASP.NET MVC, ASP.NET CORE MVC, Web API, C# .NET, ADO.NET, IIS 8.0 ve üzeri
teknolojilerle uygulama geliştirmiş olmak,
ğ) JQuery, Javascript, AJAX, Angular, React, HTML, XHTML, CSS Teknolojileri vb. Web
teknolojilere hakim ve deneyimli olmak,
h) Web servisleri, SOAP, REST protokolleri ve Windows Servisleri hakkında bilgi ve deneyim
sahibi olmak,
ı) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama geliştirmiş
olmak,
i) NoSQL veri tabanları konusunda deneyimli olmak ve proje içeriğine göre NoSQL ihtiyaç
kapsamını belirleyecek bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
j) ELK Stack(Elasticsearch, Logstash, Kibana), Tüm Metin Arama(Full-text search) konularında
bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
k) Dağıtık ön bellek mimarilerinin(Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi konusunda
bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
l) IBM MQ, RabbitMQ, Apache KAFKA gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
m) SQL-Server üzerinde T-SQL, Stored Procedure ve Function yazma konularında tecrübe sahibi
olmak,
n) EBYS(Elektronik Belge Yönetim Sistemi), YBS(Yönetim Bilgi Sistemi) projelerinde görev
almış olmak,
o) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında elektronik belge ve doküman yönetim sistemi
projelerinde mevzuat, mimari, teknik ve idari süreçleri biliyor olmak ve bu süreçlerde aktif
görev almış olmak,
ö) TS 13298 Elektronik Belge Yönetim Sistemi ürün sertifikasyonuna sahip bir elektronik belge
ve doküman yönetim sistemi projesinde aktif görev almış olmak,
p) TS 13298 Kurum Yetkinlik Değerlendirmesi (KYS) süreçleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi
olmak,
r) ISO 15489 Belge Yönetim Standartları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
s) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
ş) KEP entegrasyonları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
t) Ulusal Elektronik Tebligat Sistem (UETS) entegrasyonları konusunda bilgi ve deneyim sahibi
olmak,
u) KAYSİS entegrasyonları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
ü) Elektronik imza ve mobil imza kütüphaneleri ve entegrasyonları konusunda bilgi ve deneyim
sahibi olmak,
v) e-Otoban entegrasyonları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
y) Barkod ve karekod kütüphaneleri ve uygulamaları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
z) e-devlet entegrasyonları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
aa) Elektronik belge ve dokümanların uzun süreli ve kalıcı arşivlenmesi konularında bilgi ve
deneyim sahibi olmak,
bb)Belge dijitalleştirme, tarama, görüntü iyileştirme ve indeksleme konularında bilgi ve deneyim
sahibi olmak,
cc) OCR işlemi, kütüphaneleri ve bunların entegrasyonları konusunda bilgi ve deneyim sahibi
olmak,
çç) Medya arşivi, yazılı, görsel ve işitsel materyallerin sayısal ortama aktarılması konularında bilgi
ve deneyim sahibi olmak,
dd)Kurumsal e-posta sistemi ve elektronik posta yöneticisi (Outlook vb.) entegrasyonları
konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
ee) Etiket vb. yazdırma uygulamaları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
ff) Standart Dosya Planı süreçleri ve uyarlanması konularında mevzuat, idari ve teknik yönden bilgi
ve deneyim sahibi olmak,
gg) TWAIN sürücüler ve bunların yönetilmesi konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak
ğğ) Devex, Telerik, CK Editor vb. belge editörleri ve uygulamaları konusunda bilgi ve deneyim
sahibi olmak,
hh)Elektronik belge ve doküman oluşturma, işleme, filigran(watermark), versiyonlama ve
yetkilendirme konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
ıı) Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,
ii) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (Azure DevOps, Git vb.) kullanmış olmak,
jj) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş
temposuna uyum sağlayabiliyor olmak.
TERCİHEN
a) Microsoft Certifıed Solutions Developer (MCSD): Web Applications sertifikasına sahip olmak.

KIDEMLİ JAVA UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi 

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak
ve bunu belgelemek,
c) J2EE, EJB 3.X, SOA, JAAS, JPA-2 (Hibernate), JSF 2.X, Jasperreport, junit, maven.
Subversion. Netbeans, JIRA konularında bilgili ve deneyimli olmak,
ç) JAX-WS, JAX-RS, AXIS-2. CXF teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
d) SOA teknolojileri ile geliştirilmiş en az bir projede çalışmış olmak,
e) JSP. Servlet, Portlet üzerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,
f) Weblogic 10g, 11g veya 12c, JBOSS, Glassfish 3.X veya 4.X, Apache konfigürasyon,
yöneticilik konularında bilgili ve deneyim sahibi olmak, ayrıca belirtilen uygulama
sunucularından en az birinde uygulama geliştirmiş olmak,
g) BPM, ESB ve orta katman mimarı konusunda tecrübe sahibi olmak, ğ) Oracle veri tabanı 10g,
11g veya 12c üzerinde PL/SQL yazma konusunda tecrübeli olmak,
ğ) Nesne-yönelimli teknolojiler, web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojilere hakim olmak, ı)
CDI konularında deneyim sahibi olmak,
h) Clustered Coherence Cahce Server kurulum, konfigürasyon ve idamesini gerçekleştirebilmek,
ı) Red Hat tabanlı işletim sistemleri üzerinde Weblogic, Clustered Managed Server kurulumu
yapmak, JMS, Topic Message Broker konfigürasyonlarını yapabilmek,
i) Yazılım performans ölçümleri konusunda tecrübe sahibi olmak.

JAVA UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI (4 Kişi

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve
bunu belgelemek,
c) J2EE, EJB 3.X, SOA, JAAS, JPA-2 (Hibernate), JSF 2.X, Jasperreport, junit, Maven.
Subversion. Netbeans, JIRA konularında bilgili ve deneyimli olmak,
ç) JAX-WS, JAX-RS, AXIS-2. CXF teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak
d) SOA teknolojileri ile geliştirilmiş en az bir projede çalışmış olmak,
e) JSP. Servlet, Portlet üzerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,
f) Weblogic 10g, 11g veya 12c, JBOSS, Glassfish 3.X veya 4.X, Apache konfigürasyon,
yöneticilik konularında bilgili ve deneyim sahibi olmak, ayrıca belirtilen uygulama
sunucularından en az birinde uygulama geliştirmiş olmak,
g) Oracle veritabanı 10g, 11g veya 12c üzerinde PL/SQL yazma konusunda tecrübeli olmak,
ğ) Nesne yönelimli teknolojiler, web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojilere hakim olmak,
h) CDI konularında deneyim sahibi olmak,
ı) Yazılım performans ölçümleri konusunda tecrübe sahibi olmak

.NET UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI (2 Kişi 

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve
bunu belgelemek,
c) Yazılım kalite, güvence, değişiklik yönetimi ve yazılım doğrulama faaliyetlerini
gerçekleştirecek tecrübeye sahip olmak,
ç) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,
d) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,
e) Çok katmanlı mimarı ve SOA hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
f) ASP.NET CORE, ASP.NET MVC, Web API ve C# ile uygulama geliştirme konusunda iyi
derecede deneyim sahibi olmak,
g) JQuery, Javascript, AJAX, Angular, React, HTML, XHTML, CSS Teknolojileri vb. Web
teknolojilerine hakim ve deneyimli olmak,
ğ) Web servisleri, SOAP, REST protokolleri ve Windows Servisleri hakkında bilgi ve deneyim
sahibi olmak,
h) Dağıtık ön bellek mimarilerinin(Redis, MEMCACHED vb) kullanımı konusunda bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
ı) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama geliştirmiş
olmak,
i) SQL-Server üzerinde T-SQL dil bilgisine sahip olmak,
j) Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,
k) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (Azure DevOps, Git vb.) kullanmış olmak,
l) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş
temposuna uyum sağlayabiliyor olmak.
TERCİHEN
a) Microsoft Certifıed Solutions Dcveloper (MCSD): Web Applications sertifikasına sahip olmak

VERİTABANI UZMANI ( 1 Kişi

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde veri tabanı yöneticisi olarak en az üç (3) yıl
çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
c) Linux üzerinde Oracle RAC/GRİD/ASM olarak çalışan büyük ölçekli oracle veri tabanı
yönetmiş olmak,
ç) Oracle veri tabanı yedekleme ve geri yükleme işlemlerine hâkim, Rman felaket yönetim ve iş
sürekliliği politikalarını hazırlamış ve yürütmüş olmak,
d) Linux düzeyinde Oracle Import ve Export ve Rman Scriptleri yazmış ve Linux Crontab'a
eklemiş olmak,
e) MS SQL Server yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) Ağ ve veri güvenliği bilgisine sahip olmak,
g) Veri güvenliği konularında politikalar oluşturarak, izleme, kaydetme konularında bilgi sahibi
olmak,
ğ) Veri tabanları arasında doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarına
hâkim olmak,
h) PL/SQL bilgisine sahip olmak,
ı) PostgreSQL veri tabanı bilgisine sahip olmak,
i) Veri tabanı güvenlik mekanizmaları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
j) Veri tabanı ve uygulama sunucusu kümeleri (Clusters) hakkında tecrübe sahibi olmak,
k) Veri tabanı programcılığı konusunda Linux, Unix ve Windows platformlarında tecrübe sahibi
olmak,
l) Veri tabanı kullanıcılarının kullandığı SQL'lerin analizlerini yapıp performans ve kaynak
kullanımı düzeyinde optimizasyonlar yapabilmek.
TERCİHEN
a) Büyük Veri / Veri Analitiği konularında bilgi sahibi olmak

SİBER GÜVENLİK UZMANI (1 Kişi

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde siber güvenlik uzmanı olarak en az üç (3) yıl
çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
c) Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, Proxy,
SIEM, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam
edileceği Bilgi işlem Merkezine benzer yapıda ve en az 10.000 kullanıcılı bir Bilgi İşlem
Merkezinde Network, Sistem Güvenliği veya Sistem Yönetimi konusunda tecrübeli olmak,
ç) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
e) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ
(WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağ
teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
g) Linux ve en az Microsoft Server 2012 işletim sistemine hâkim olmak, (Active Directory, DHCP,
DNS, IIS, DFS, NLB)
ğ) IDS, IPS, Antivirüs, DLP, EDR ve Firewall hakkında bilgi sahibi olmak,
h) SIEM, Proxy cihazları konusunda tecrübe sahibi olmak,
ı) Kaynak kod analizi, güvenli kod geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,
i) Penetrasyon/Sızma Testi, Zafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
j) Proxy ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,
k) Antivirüs ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,
l) Tercihen Adli Bilişim (Computer Network Forensic) konusunda bilgi sahibi olmak,
m) Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularında bilgi
sahibi olmak,
n) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş
temposuna uyum sağlayabiliyor olmak.
TERCİHEN
a) Certified Ethical Hacker (CEH), ECSA/LPT (Ec-Coincil Certified Security Analist/Licensed
Penetration Tester) veya CPTE (Certified Penetration Testing Engineer) sertifikalarından en az
birine sahip olmak,
b) MCSE Server Infrastructure, CISSP sertifikalarına sahip olmak,
c) Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak,

AĞ UZMANI (1 Kişi

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde ağ uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve
bunu belgelemek,
c) Yerel alan ağ (LAN), geniş alan ağ (WAN), kablosuz yerel alan ağ (WLAN), sanal özel ağ
(VPN), dinamik yönlendirme protokolleri ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
ç) Anahtarlama cihazları ve yönlendirici konfigürasyonları konularında bilgi sahibi olmak,
d) Kurumsal kablosuz ağ yönetimi ve güvenliği konusunda tecrübeli olmak,
e) Farklı güvenlik duvarları yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) Load Balancer cihazları yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) Huawei Switch ve Router konfigürasyonları hakkında bilgi sahibi olmak.
TERCİHEN
a) Backbone Switch yönetiminde en az üç (3) yıl çalışmış olmak,
b) CCNA (Cisco Certified Network Associate) sertifikasına sahip olmak.

BAŞVURU

Adaylar başvurularnı www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan "2020 yılı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınavı Başvuru Formu’ na, 20-29 Kasım 2020 tarihleri arasında yapacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.