Gelir İdaresi 70 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

Gelir İdaresi Başkanlığı 70 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Personel alımı için son başvuru tarihi 24 haziran 2022 olarak belirtildi.

Gelir İdaresi 70 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

Gelir İdaresi Başkanlığı 70 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Personel alımı için son başvuru tarihi 24 haziran 2022 olarak belirtildi.

28 Mayıs 2022 Cumartesi 09:36
Gelir İdaresi 70 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

Gelir İdaresi Başkanlığı sözlü sınav ile birlikte 70 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Personel alımı için sözlü olarak gerçekleştirilecek olan sınav ise 18 - 29 Temmuz 2022 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak.
Yapılacak olan sınava girmeye hak kazanan kişiler ve adayların sınava girecekleri yer bilgileri , sözlü sınav tarihinden en az 10 (on) gün önce Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi (http://www.gib.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Sonuç bilgileri ise "Kariyer Kapısı Platformu" üzerinden görüntülenecek.

Personel alım başvuru tarihi

Personel alımı için başvurular  13 Haziran 2022 Pazartesi günü başlayıp, 24 Haziran 2022 Cuma günü saat 17.30'da sona ereceği belirtildi.
Adaylar başvurularını  e-Devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)  adresinden, elektronik ortamda alınacaktır. Alım için doldurulacak başvuru formunun ne şekilde doldurulacağına  ilişkin açıklamalar ise internet sitesinde yer almakta.
- Başvuru yapacak olan adaylar başvuru sırasında ilanda belirtilen pozisyonlardan sadece 1 (bir) tanesini tercih edebilecekler.

Sınav Başvurusu için istenen belgeler
Sözlü sınav için başvuracak adaylardan eğitim durumunu gösteren belgenin aslı veya onaylı örneği,
Son 3 (üç) ay içinde alınmış adli sicil belgesi,
Mesleki tecrübeyi gösterir belge (SGK hizmet dökümü veya özel kuramlardan alınacak belge),
Başvuru yapılan pozisyon için geçerli olan özel şartlarda belirtilen özel bilgi, ihtisas ve deneyime ilişkin belgeler istenecektir.
Başvuru yapacak olan adayların olası bir aksaklıklar için başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.

Alım İçin Genel Şartlar
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
2. Başvurulan pozisyona ilişkin olarak verilen tabloda yer alan pozisyonun belirtilen sürede tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelendirmek
3. Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak,
4.Başvuruları ilan edilen tarihler arasında yapmış olmak 

Alım İçin Özel Şartlar
Java Yazılım Uzmanı I, II pozisyonu için;
-İlgili fakültelerin 4 yıl ve üzerinde eğitim veren bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve diğer mühendislik bölümleri ile yönetim bilişim sistemleri veya işletme, matematik, istatistik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,
- Belirtilen sürede tecrübe sahibi olmak ve buna ilişkin belgeleri ibraz etmek 
-İyi düzeyde SQL bilgisine sahip olmak,
-Java dili ile yazım geliştirmiş olmak,
-.Jira, Confluence ve Git kaynak kontrol sistemi ile çalışmış veya bu konularda bilgi sahibi olmak,OOP, veri yapıları, algoritmalar ve yazılım mimarileri ve tasarım kalıpları hakkında bilgi sahibi olmak,
-.Spring Framework (Spring MVC, Spring Cloud, Spring Boot, Spring Data, Spring Security) kullanarak yüksek performanslı platform geliştirme deneyimine sahip olmak,
-.Web Service teknolojileriyle (HTTP, SOAP, REST, JAX-WS, JAX-RS, JSON, XML vb.) çalışmış olmak,
-.JPA, Hibernate, Oracle, SQL/PLSQL, MSSQL çözümlerine hakim olmak,JavaScript tecrübesine sahip olmak,Kaynak kod versiyonlama ve yönetimi alternatif yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak,Sourcetree ve Git uygulamalarında tecrübe sahibi olmak,CI - CD süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,
-Çevik yazılım geliştirme süreçlerini bilmek ve bu süreçlerin kullanıldığı projelerde çalışma tecrübesine sahip olmak,
Tercihen, muhasebe, finans, teknoloji veya benzer sektörlerde Java yazılım geliştiricisi olarak çalışmak ya da bu kapsamda çalışmayı istemek,
Tercihen Cassandra, MongoDB gibi NoSQL teknolojiler konusunda bilgi sahibi olmak,
Tercihen Redis, Coherence, Kafka tarzı memory cache sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
Tercihen, yukarıda bilgi, tecrübe, deneyim sahibi olmak şeklinde belirtilen alanlara ilişkin çalışılan kurum, işyeri veya eğitim merkezi gibi yerlerden alınan belgeleri ibraz etmek.

Kıdemli Java Yazılım Uzmanı I, II, III pozisyonu için;
İlgili fakültelerin 4 yıl ve üzerinde eğitim veren bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve diğer mühendislik bölümleri ile yönetim bilişim sistemleri veya işletme, matematik, istatistik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
Belirtilen tecrübe süresine sahip olmak ve buna ilişkin belgeleri ibraz etmek 
İlişkisel veri tabanı sistemleri hakkında deneyim sahibi olmak,
İyi seviyede SQL bilgisi ve tecrübesine sahip olmak,
Java dili ile yazım geliştirmiş olmak,
SOLID yazılım prensipleri konusunda bilgi sahibi olmak,
OOP, veri yapıları, algoritmalar ve yazılım mimarileri ve tasarım kalıpları hakkında bilgi sahibi olmak,
Spring Framework (Spring MVC, Spring Cloud, Spring Boot, Spring Data, Spring Security) kullanarak yüksek performanslı platform geliştirme deneyimine sahip olmak,
Web Service teknolojileriyle (HTTP, SOAP, REST, JAX-WS, JAX-RS, JSON, XML vb.) çalışmış olmak,
JPA, Hibernate vb. ORM teknolojileri konusunda bilgi sahibi ve deneyimli olmak,
Jira, Confluence ve Git kaynak kontrol sistemi ile çalışmış veya bu konularda bilgi sahibi olmak,
Analitik düşünerek problem çözmeye, işleri sonuca ulaştırmaya, soyut fikirleri somut çıktılara dönüştürmeye odaklı olmak,
Çevik yazılım geliştirme süreçlerini bilmek ve bu süreçlerin kullanıldığı projelerde çalışma tecrübesine sahip olmak,
Javascript tecrübesine sahip olmak,
Kaynak kod versiyonlama yönetimi ve alternatif yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
Sourcetree ve Git uygulamalarında tecrübe sahibi olmak,
CI - CD süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,
DevOps ve Maven veya Gradle konularında bilgi sahibi olmak,
Unit test konusunda tecrübe sahibi olmak,
TDD, BDD test stratejilerini anlama ve test odaklı geliştirme deneyimine sahip olmak,
Docker hakkında bilgi sahibi olmak,
MicroServis mimarisi konusunda tecrübe sahibi olmak,
Tercihen Cassandra, MongoDB gibi NoSQL teknolojiler konusunda bilgi sahibi olmak,
Tercihen Redis, Coherence, Kafka tarzı memory cache sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak.


- Lider Java Yazılım Uzmanı I, II, III pozisyonu için;
İlgili fakültelerin 4 yıl ve üzerinde eğitim veren bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve diğer mühendislik bölümleri ile yönetim bilişim sistemleri veya işletme, matematik, istatistik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
Belirtilen tecrübe süresine sahip olmak ve buna ilişkin belgeleri ibraz etmek 
İlişkisel veri tabanı sistemleri hakkında deneyim sahibi olmak,
İyi seviyede SQL bilgisi ve tecrübesine sahip olmak,
Java dili ile yazım geliştirmiş olmak,
SOLID yazılım prensipleri konusunda bilgi sahibi olmak,
OOP, veri yapıları, algoritmalar ve yazılım mimarileri ve tasarım kalıpları hakkında bilgi sahibi olmak,
Spring Framework (Spring MVC, Spring Cloud, Spring Boot, Spring Data, Spring Security) kullanarak yüksek performanslı platform geliştirme deneyimine sahip olmak,
Web Service teknolojileriyle (HTTP, SOAP, REST, JAX-WS, JAX-RS, JSON, XML vb.) çalışmış olmak,
JPA, Hibernate vb. ORM teknolojileri konusunda bilgi sahibi ve deneyimli olmak,
Jira, Confluence ve Git kaynak kontrol sistemi ile çalışmış veya bu konularda bilgi sahibi olmak,
Çevik yazılım geliştirme süreçlerini bilmek ve bu süreçlerin kullanıldığı projelerde çalışma tecrübesine sahip olmak,
Javascript tecrübesine sahip olmak,
Kaynak kod versiyonlama yönetimi ve alternatif yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
Sourcetree ve Git uygulamalarında tecrübe sahibi olmak,
CI - CD süreçleri hakkında, DevOps ve Maven veya Gradle konularında bilgi sahibi olmak,
Unit test konusunda tecrübe sahibi olmak,
TDD, BDD test stratejilerini anlama ve test odaklı geliştirme deneyimine sahip olmak,
Docker hakkında bilgi sahibi olmak,
MicroServis mimarisi konusunda tecrübe sahibi olmak,
Tercihen Cassandra, MongoDB gibi NoSQL teknolojiler konusunda bilgi sahibi olmak,
Tercihen Redis, Coherence, Kafka tarzı memory cache sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
Web uygulamaları, tercihen React, responsive design, Javascript konularında tecrübe sahibi olmak,
DevOps süreçleri, Konteyner mimarisi, tercihen Kubernetes, Docker mimarileri hakkında tecrübe sahibi olmak,
Tercihen Hazelcast, RabbitMQ, Redis teknolojileri ile yazılım test teknikleri (unit test, ui test vb.) ve metodolojileri hakkında tecrübe sahibi olmak.
 

- Yazılım Mimarı pozisyonu için;
Fakültelerin 4 yıl ve üzerinde eğitim veren bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve diğer mühendislik bölümleri ile yönetim bilişim sistemleri veya işletme, matematik, istatistik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,

Belirtilen tecrübe süresine sahip olmak ve buna ilişkin belgeleri ibraz etmek 
DevOps süreçlerini yönetebilecek ve optimize edebilecek düzeyde bilgi sahibi olmak bunlara ilişkin dokümantasyon faaliyetlerini yürütebilmek,
CI-CD süreçleri, Konteyner mimarisi, tercihen Kubernetes, Docker teknolojilerine hakim olmak, kurumsal bir ortamda Kubernetes cluster üzerinde uygulama konuşlandırma ve yönetim tecrübe sahibi olmak,
Açık Kaynak Yazılım Geliştirme (Spring Boot, Spring Cloud, Spring Data, Hibernate, JPA, Camel, Kafka, Apiman, Keycloak, JBoss Wildfly, Tomcat, Sonarqube) araçlarında deneyimli ve bilgi sahibi olmak,
Genel uygulama mimarisi (Layered Architecture, Integration Architecture, Release Management, Security, Failover, Cluster, Scalability, Capacity Management, APM-Application Performance Monitoring) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
Microservis, Domain Driven Design (DDM) konularında deneyim sahibi olmak,
Single-Sign-on, Jwt ve Oauth2 authorization framework’leri konularında bilgi sahibi olmak,
Hazelcast, RabbitMQ, Redis teknolojileri ile yazılım test teknikleri (unit test, ui test vb.) ve metodolojileri hakkında tecrübe sahibi olmak,
Çevik yazılım geliştirme süreçlerine hakim olmak ve bu süreçlerin kullanıldığı projelerde yönetim tecrübesine sahip olmak,
Kaynak kod versiyonlama yönetimi ve alternatif yöntemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.


- Bilişim Sistemleri Uzmanı pozisyonu için;
İlgili fakültelerin 4 yıl ve üzerinde eğitim veren bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve diğer mühendislik bölümleri ile yönetim bilişim sistemleri veya işletme, matematik, istatistik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
Belirtilen tecrübe süresine sahip olmak ve buna ilişkin belgeleri ibraz etmek 
Yerel alan ağında en az 1.000 (bin) aktif kullanıcıya sahip Linux tabanlı sistemlerin ve sanallaştırma teknolojilerinin bulunduğu bir bilişim sisteminde çalışmış olduğunu belgelemek,
Linux sunucu işletim sistemlerinin kurulumu, yapılandırması, yönetimi ve sorun çözümlemeleri konusunda deneyim sahibi olmak,
LDAP, DNS, DHCP, dosya paylaşımı, uzak masaüstü vb. Linux tabanlı ürün/servis/protokol hakkında kurulum, konfigürasyon, kümeleme, güncelleme ve sorun çözümleme bilgi ve deneyimine sahip olmak,
Kabuk programlama ile otomasyon komut dosyaları oluşturabilmek,
Sunucu sanallaştırma konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetim deneyimine sahip olmak,
Yedekleme altyapıları konusunda ve bu sistemlerin kurulum, yönetim, problem giderme konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
Temel ağ bilgisine sahip olmak,
Veri merkezi yönetimi konusunda deneyimli olmak,
İşletim sistemi imajlarının oluşturulması, kurulması ve dağıtılması konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
Bilgi sistemlerinin güvenliğine yönelik olarak yerel ağda ve bilişim sistemleri içerisinde kullanılan/uygulanan güvenlik politikaları hakkında bilgi sahibi olmak.

- Bilişim Ağları Uzmanı pozisyonu için;
Fakültelerin 4 yıl ve üzerinde eğitim veren bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve diğer mühendislik bölümleri ile yönetim bilişim sistemleri veya işletme, matematik, istatistik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
Tablo-1'de belirtilen tecrübe süresi içerisinde, aşağıda yer alan alanlarda çalışmak, tecrübe sahibi olmak ve bunlara ilişkin belgeleri ibraz etmek,
Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel sektördeki büyük ölçekli veri merkezlerinde bilgi güvenliği uzmanı veya bilgisayar ağları yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,
Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen yazılımlar konusunda bilgi ve deneyime sahip olmak,
Kenar ağ anahtarı ve router yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

NAC (Network Access Control) sistemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlardan en az biri konusunda tecrübe sahibi olmak,
Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 -IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), sanal yerel alan ağ (VLAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAn), Sanal Özel Ağ (VPn), SSL, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,
Bilgi sistemlerinin güvenliğine yönelik olarak yerel ağda ve bilişim sistemleri içerisinde
kullanılan/uygulanan güvenlik politikaları hakkında bilgi sahibi olmak.


- Bilişim Sistemleri DevOps Uzmanı pozisyonu için;
Fakültelerin 4 yıl ve üzerinde eğitim veren bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve diğer mühendislik bölümleri ile yönetim bilişim sistemleri veya işletme, matematik, istatistik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,
Tablo-l'de belirtilen tecrübe süresi içerisinde, aşağıda yer alan alanlarda çalışmak,
tecrübe sahibi olmak ve bunlara ilişkin belgeleri ibraz etmek,
En az 1.000 (bin) aktif kullanıcıya sahip Linux tabanlı sistemlerin ve sanallaştırma
teknolojilerinin bulunduğu bilişim sistemleri merkezinde, en az 3 (üç) yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olduğunu belgelemek,
Linux sunucu işletim sistemlerinin kurulumu, yapılandırması, yönetimi ve sorun çözümlemeleri konusunda deneyim sahibi olmak,
LDAP, DNS, DHCP, dosya paylaşımı, uzak masaüstü vb. Linux tabanlı ürün/servis/protokol hakkında kurulum, konfigürasyon, kümeleme, güncelleme ve sorun çözümleme bilgi ve deneyimine sahip olmak,
Linux tabanlı uygulama sunucuları (Tomcat, Apache, Nginx vb.) konusunda deneyimli olmak,
Kabuk programlama ile otomasyon komut dosyaları oluşturabilmek,
Container teknolojisine (ContainerD, Docker, Kubernetes vb) deneyimli olmak,
Mikroservis mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak,
Sunucu sanallaştırma konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetim deneyimine sahip olmak,
Yedekleme altyapıları konusunda ve bu sistemlerin kurulum, yönetim, problem giderme konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
Temel bilişim ağları bilgisine sahip olmak,
İşletim sistemi imajlarının oluşturulması, kurulması ve dağıtılması konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
Bilgi sistemlerinin güvenliğine yönelik olarak yerel ağda ve bilişim sistemleri içerisinde kullanılan/uygulanan güvenlik politikaları hakkında bilgi sahibi olmak.


- Veri Tabanı Yöneticisi I, II, III pozisyonu için;
Fakültelerin 4 yıl ve üzerinde eğitim veren bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve diğer mühendislik bölümleri ile yönetim bilişim sistemleri veya işletme, matematik, istatistik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
Tablo-1'de belirtilen tecrübe süresi içerisinde, aşağıda yer alan alanlarda çalışmak, tecrübe sahibi olmak ve bunlara ilişkin belgeleri ibraz etmek,
Sybase veya PostgreSQL veri tabanlarının yönetimi konusunda Tablo-l'de belirtilen sürede tecrübeye sahibi olmak,
Sybase (ASE/IQ) veya PostgreSQL veri tabanlarının kurulum, konfigürasyon, bakım, güvenlik, yedekleme süreçlerinde bilgi sahibi olmak,
T-SQL / PL-PGSQL geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak,
Veri tabanı yapısı ve SQL optimizasyonu konularında bilgi sahibi olmak,
Replikasyon ve yüksek hacimli veri yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,
PostgreSQL backup/restore, monitoring, connection pooling konuları hakkında tecrübe sahibi olmak,
Veri ambarı iş süreçlerinin modellenmesi, tasarımı, raporlama ve veri görselleştirme ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,
Veri ambarı ETL süreçleri hakkında tecrübe sahibi olmak,
Tercihen açık kaynak teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
Tercihen proje geliştirme döngüsüne hakim olmak,
Tercihen Shell, Perl scripting gibi konularda deneyimli olmak,
Tercihen Linux/Unix işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
Tercihen temel bilişim ağları bilgisine sahip olmak.


- Uzman Veri Tabanı Yöneticisi I, II, III pozisyonu için;
Fakültelerin 4 yıl ve üzerinde eğitim veren bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve diğer mühendislik bölümleri ile yönetim bilişim sistemleri veya işletme, matematik, istatistik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
Tablo-1'de belirtilen tecrübe süresi içerisinde, aşağıda yer alan alanlarda çalışmak, tecrübe sahibi olmak ve bunlara ilişkin belgeleri ibraz etmek,
Sybase veya PostgreSQL veri tabanlarının yönetimi konusunda Tablo-1'de belirtilen sürede tecrübe sahibi olmak,
Sybase (ASE/IQ) veya PostgreSql veri tabanlarının kurulum, konfigürasyon ve versiyon yükseltme konularında kapsamlı bilgi birikimi ve tecrübe sahibi olmak,
Veri tabanı yedekleme politikaları oluşturma, yedekleme teknolojilerini kullanarak yedekleme prosedürleri oluşturma, mevcut yedekleri doğrulama ve gerektiğinde yedekten geri dönme konularında tecrübe sahibi olmak,
T-SQL / PL-PGSQL geliştirme konularında ileri seviyede tecrübe ve bilgi sahibi olmak.
Büyük ölçekli veri merkezleri arasında Disaster Recovery çözümleri konusunda deneyim sahibi olmak,
Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında tecrübe sahibi olmak,
Veri tabanı kümeleme ve yük dengeleme teknolojilerinde bilgi sahibi olmak,
Veri replikasyonu teknolojileri konusunda (Warm StandBy, Multi-Site Availability (MSA), Logical-Streaming, Log Shipping vb.) tecrübe sahibi olmak,
Sistem performans iyileştirme ve hata tespit etme konularında tecrübe sahibi olmak,
PostgreSQL High Availability (Patroni vb.), Replication, Disaster Recovery mimarilerine hakim olmak, orta veya büyük ölçekli kurumsal bir projede bu alanlarda kurulum ve konfigürasyon konularında aktif rol almış olmak ve bunu belgelemek,
PostgreSQL backup/restore konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, (PgBackrest, Barman vb.)
PostgreSQL monitoring uygulamaları (pgCluu, Grafana, Zabbix vb.) kullanımı ve entegrasyonu konularında tecrübe sahibi olmak,
PostgreSQL load balancing, connection pooling konularında (PgPool, PgBouncer vs.) tecrübe sahibi olmak,
Veritabanı migrasyonu konularında deneyim sahibi olmak, tercihen PostgreSQL veri tabanına gerçekleşmiş en az bir göç projesinde aktif rol almış olmak ve bunu belgelemek,
Veri ambarı (tercihen Sybase IQ) ETL süreçlerinin yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
Shell ve Perl scripting dillerinde ileri seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
Proje geliştirme döngüsüne hakim olmak,
Tercihen açık kaynak teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
Tercihen Linux/Unix işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
Tercihen Temel bilişim ağları bilgisine sahip olmak.


- İş Zekası Uzmanı I, II pozisyonu için;
Fakültelerin dört yıl ve üzerinde eğitim veren mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden veya iktisadi idari bilimler fakültesi bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,
5.000 (beş bin) ve üzerinde bilgisayar kullanıcısının hizmet aldığı bir bilişim
sistemindeki veri ambarı yapısında (kamu veya özel sektör) kurum çalışanı veya danışman personel olarak Tablo-1'de belirtilen sürede çalışmış olduğunu belgelemek,
Veri ambarı modelleme mantığına hakim ve en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak,
SQL dillerinden en az birinde giriş-orta seviyede bilgi sahibi olmak,
En az 1 yıl raporlama, veri analitiği veya iş zekası alanlarında iş deneyiminin olması ya da bu alanda eğitim almış olmak,
İç ihtiyacı anlayacak ve analiz edecek miktarda Excel bilgisine sahip olmak,
Tercihen istatistiksel ve finansal analiz çalışmalarını yürütecek mesleki bilgiye sahip olmak.


- Kıdemli İş Zekası Uzmanı I, II pozisyonu için;
Fakültelerin dört yıl ve üzerinde eğitim veren mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden veya iktisadi idari bilimler fakültesi bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
5.000 (beş bin) ve üzerinde bilgisayar kullanıcısının hizmet aldığı bir bilişim
sistemindeki Sybase IQ veri ambarı yapısında (kamu veya özel sektör) kurum çalışanı veya danışman personel olarak Tablo-1'de belirtilen sürede çalışmış olduğunu belgelemek,
Veri ambarı modelleme mantığına hakim ve Tablo-1'de belirtilen sürede çalışmış olmak,
İleri düzey SQL scripting ve SQL optimizasyon konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
Büyük veri ortamında çalışmış olmak,
İyi derecede DAX, SQL, PL/SQL, T-SQL bilgisine sahip olmak,
Analitik düşünebilme ve çözüm kabiliyetine sahip olmak,
Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak,
Güçlü veri yönetimi becerilerine (veri hazırlama, veri kalitesi yönetimi vb.) sahip olmak,
Veri ambarı modelleme deneyimine sahip olmak veya veri ambarı kullanarak raporlama yapmış olmak,
İç ihtiyacı anlayacak ve analiz edecek miktarda Excel bilgisine sahip olmak,
Tercihen istatistiksel ve finansal analiz çalışmalarını yürütecek mesleki bilgiye sahip olmak.

Sınav Başvurusu için istenen belgeler
Sözlü sınav için başvuracak adaylardan eğitim durumunu gösteren belgenin aslı veya onaylı örneği,
Son 3 (üç) ay içinde alınmış adli sicil belgesi,
Mesleki tecrübeyi gösterir belge (SGK hizmet dökümü veya özel kuramlardan alınacak belge),
Başvuru yapılan pozisyon için geçerli olan özel şartlarda belirtilen özel bilgi, ihtisas ve deneyime ilişkin belgeler istenecektir.
Başvuru yapacak olan adayların olası bir aksaklıklar için başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.

Personel alımı için yapılacak olan sınavın içeriği
Yapılacak olan sınav sözlü sınav olacak olup tek aşamalı gerçekleşecektir.
Yapılacak olan Sözlü sınav konuları; genel yetenek, genel kültür ile istihdam edileceği alana ilişkin mesleki konulardan oluşmaktadır.
- Sözlü sınav, adayların istihdam edilecekleri pozisyona ilişkin;
a) Genel alan bilgisi,
b) Özel alan bilgisi,
c) Alana ilişkin tecrübe durumu,
ç) Bilgi güvenliğine ilişkin algı seviyesi,
d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
Sınava giren adaylar, yukarıda belirtilen her kriter için yirmi puan ve toplam yüz puan üzerinden değerlendirilecek olup ,Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alınması şarttır.
- Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen pozisyon sayısı kadar başarılı aday belirlenir.
- Her bir pozisyon için ayrı ayrı olmak üzere, asil aday sayısının yarısını geçmemek üzere yedek aday belirlenebilir.
- Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan almış olmak başarı listesindeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
- Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen tarihte sözlü sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav sonuçları ne zaman duyurulacak?
- Sözlü sınavda başarılı olan adayların ad ve soyadlarının yer aldığı listeler Başkanlık internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) duyurulacaktır.. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini "Kariyer Kapısı Platformu" üzerinden görüntüleyebilecektir.
- Sözlü sınav sonuçlarına, ilişkin itirazlar  duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde dilekçe ile yapılabilir. Postada yaşanabilecek olası gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, sınav kurulu tarafından incelenecek ve en geç 5 (beş) iş günü içinde karara bağlanarak sonuç ilgiliye bildirilecektir.
Personellerin sözleşme süreleri ve ücretleri
- Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır.
- Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre çalıştırılanlar için uygulanan sözleşme ücreti tavanıdır. Ancak, Gelir İdaresi Başkanlığı bu tavan ücretlerinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Diğer Hususlar
- Adayların sınava girebilmeleri için T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan; Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya kullanım süresi dolmamış pasaport belgesinden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır.
- Sözlü sınavda başarılı olup, listede yer alanlardan sınava başvuru şartlarını taşıyan ve kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvuru şartlarında yer alan belgeleri ibraz edenler tercih ettikleri pozisyonda sözleşmeli personel olarak istihdam edilecektir.
- Başarı listesinde yer alanlardan sözleşmeli istihdam işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeli istihdam işlemleri yapılmayacaktır. Sözleşmeli istihdam için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya sözleşmeli istihdam işlemleri yapıldığı halde mazeretsiz olarak süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları müktesep hak sayılmaz.
- Sınavı kazananlardan, sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak sözleşmeli istihdam işlemleri yapılmayacağı gibi, bu şekilde istihdam işlemleri yapılmış olsa dahi bu işlemler iptal edilecek, yapılan ücret ödemeleri geri alınacak ve hiçbir hak talebi de söz konusu olmayacaktır.
- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Son Güncelleme: 28.05.2022 09:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.