2019 YKS Ek Tercihleri İçin İlk Kontenjan Sayısı ÖSYM Tarafından Açıklandı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında YKS ek tercihleri için kritik veriler yayımlandı. İşte YKS tercih sonuçlarına göre boş kalan kontenjan sayısı.

2019 YKS Ek Tercihleri İçin İlk Kontenjan Sayısı ÖSYM Tarafından Açıklandı

Son dakika haberi: 2019 YKS 'de boş kalan kontenjan sayısı açıklandı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada 2019 yılı YKS tercih raporuna yer verildi. 

DEĞERLENDİRME

-YERLEŞTİRME SONUÇLARI SEVİNDİRİCİ: DOLULUK %90’I AŞTI
- BOŞ KONTENJANLARDA ÖNEMLİ AZALMA
- YKS İLE ÜNİVERSİTELERİN DOLULUK ORANLARI ARTTI
- YENİ SINAV SİSTEMİ DOLULUKLARI ARTIRDI
-BOŞ KONTENJAN PROBLEMİ BİTTİ. ARTIK ÖNCELİK KALİTE

ÖSYS’ye başvuran aday sayılarında yıllar itibariyle artış yaşanmakta, yükseköğretime olan talep giderek artmaya devam etmektedir. ÖSYS’ye başvuran aday sayısı 2006 yılında 1.678.383 iken, 2017 yılında bu sayı 2.265.844’e, 2018 yılında 2.381.412’ye, 2019 yılında ise 2.528.031’e ulaşmıştır.

2006 yılı baz alınarak başvuran aday sayıları değerlendirildiğinde 2017 yılında %35, 2018 yılında ise %42, 2019 yılında ise %51 oranında artış olmuştur. 2018 yılı başvuru sayıları ile 2019 yılı kıyaslandığında ise 2019 yılında yükseköğretime başvuruda % 6.1 oranında artış olmuştur.

Yeni YÖK’ün başlatmış olduğu “yetki paylaşımı” sürecinde yine YÖK’ün girişimi ile yasal bir zemine kavuşan, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olmak üzere kamu ve özel sektör 2006 2017 2018 2019 ÖSYS’ye Başvuran Aday Sayıları 1.678.383 2.265.844 2.381.412 2.528.031 Önlisans Programlarının Kontenjanları 202.027 436.904 354.859 376.940 Lisans Programlarının Kontenjanları 200.128 473.767 484.631 447.754 Toplam (Örgün) Kontenjan Sayısı 402.155 910.671 839.490 824.694 temsilcilerinin de yer aldığı “Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu”nun ülkenin insan gücü ihtiyaç analizleri, talepler, teklifler ve TÜİK yetkililerince sunulan verilere ilişkin değerlendirmelerin ve aynı zamanda yükseköğretim programlarındaki öğretim üyesi/elemanı sayıları, doluluk oranı gibi parametrelerin, öğrencilerden gelen görüşlerin ve 2018-YKS Yükseköğretime Geçişte İl - Bölge Başarıları ve Nüfus Hareketliliği” raporunda il ve bölge bazında yükseköğretime geçiş dinamiklerinin incelenmesi ile bu yıl örgün öğretim programlarında yükseköğretim kurumlarına toplam 824.694 kontenjan tahsis edilmiştir.

2006 ile 2019 kıyaslandığında yükseköğretime talepteki (başvuran sayısı) artış %51 iken, arzdaki (kontenjan sayısı) artış %109 olmuştur. Bu bağlamda, ülkemizde yükseköğretime erişim bir sorun olmaktan çıkmıştır. Dünya Ekonomi Forumu’nun (2017-2018) yılı raporunda ülkemiz, dünyada 137 ülke arasında yükseköğretime erişimde çağ nüfusu dikkate alındığında dünyada ikinci ülke konumundadır. YÖK bundan dolayı artık büyümenin nitelik ve kalite eksenli olmasını öncelikli kılmıştır. Bunun sonucu olarak kontenjan planlamasında da bu prensip son yıllarda belirleyici olmaya başlamıştır.

Önlisans ve lisans programlarında toplam kontenjan, 2006 yılında 402.155 iken, 2017 yılında 910.671, 2018 yılında 839.490, 2019 yılında ise 824.694 olmuştur.

TERCİH YAPAN SAYI

2018 yılında tercih yapma hakkı bulunan aday sayısı 1.749.144, 2019 yılında ise 1.761.394 olmuştur. Tercih yapan aday sayısı geçen sene 1.206.811 iken bu sene 1.113.640’tır.

2018’de tercih yapan her 100 adayın 71’i üniversiteli olurken, 2019’da tercih yapan her 100 adayın 81’i üniversiteli olmuştur.

YERLEŞME SAYISI

2017 yılında toplam yerleşen sayısı 696.288 iken YKS’nin ilk senesi olan 2018 yılında 710.982, ikinci senesi olan 2019 yılında ise 753.461’e yükselmiştir.

DOLULUK ORANI

Yerleştirme sonuçlarına göre 2017 yılında boş kalan kontenjan sayısı 214.383 iken YKS sistemine geçildiği ilk sene 2018 yılında 128.508 olmuş, YKS’nin ikinci defa uygulandığı 2019 yılında ise bu sayı daha da gerilemiş ve 71.233 olmuştur. Program kontenjanlarında yapılan rasyonel planlamalar sonucunda 2017 yılında programlarda %76,45 olan doluluk oranı, 2018 yılında %84,69’a yükselmiş ve 2019 yılında doluluk oranı daha da artarak %91,36 olmuştur. Geçen seneye kıyasla boş kontenjanlarda 57.275 azalma sağlanmıştır.

EK TERCİHLERDE EN AZ 71 BİN KONTENJAN OLACAK

YKS ek tercihleri 23 Ağustos 2019 günü üniversite kayıtlarının sona ermesinin ardından alınacak. YKS ek tercihlerinde boş kalan 71 bin 233 kontenjana ve üniveristeye kayıt yapmayan adaylardan oluşan boş kontenjanlara yerleştirme yapılacak.

Ek tercihleri bekleyen diğer adaylarla bilgi alış verişi için TIKLAYIN

Geçmiş yıllara ait veriler değerlendirildiğinde “Ek Yerleştirme” ile 2019 yılı yükseköğretimde kontenjan doluluk oranının daha da artacağı tahmin edilmektedir. Geçen sene ilk kez uygulanan YKS’nin ikinci yılında da olumlu sonuçlar verdiği görülmektedir. 2017 yılından bu yana doluluk oranları kıyaslandığında doluluk oranının %90’nın üzerine çıktığı ve boş kontenjanlarda ise önemli düzeyde bir azalma olduğu, bu konuda ciddi bir iyileşme sağlandığı 910.671 839.490 824.694 696.288 710.982 753.461 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000 2017 2018 2019 Kontenjan Yerleşen gözlemlenmiştir. Bu sonuç, YÖK’ün kamuoyu önünde bu sistemin doluluk oranlarına olumlu katkı sağlayacağı yönündeki bilimsel çalışmalara ve verilere dayalı açıklamalarını bir kez daha doğrulamaktadır.

Hem devlet hem vakıf üniversiteleri için, hem lisans hem önlisans, hem örgün hem açıköğretim programları için, hatta KKTC’deki üniversiteler için dahi, yani bütün başlıklarda doluluk oranları önemli kabul edilecek bir şekilde artmıştır. Sonuçlar kamuoyu önünde beyan ettiğimiz hedeflere tam olarak uygunluk göstermektedir. Bu olumlu tablo YÖK’ün önümüzdeki günlerde atacağı “daha cesaretli ve kararlı adımları” hızlandıracaktır. Öncelikli meselemiz olan programların kalitesi üzerinde yoğunlaşmak, artık geçtiğimiz yıllara göre daha da kolay olacaktır.

Bu vesile ile “Ek Yerleştirme”nin de yükseköğretime katılımda ikinci bir fırsat oluşturacağını, öğrencilerin bu fırsatı değerlendirmeleri gerektiği, yıl kaybına uğramadan ve üniversiteli olmanın gelecek seneye ertelenmesinin getireceği ek maliyeti ödemeden yükseköğretime dahil olma imkanı bulabilecekleri hususunu hatırlatmakta yarar görülmektedir.

EK TERCİHLER GELDİĞİNDE BİLDİRİMLE HABERDAR OLMAK İÇİN MOBİL UYGULAMAMIZI İNDİRİN >>

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN