Öğretmenlerin 2023-2024 Eğitim Yılı Eğitim Ödeneği Ne Kadar?

Öğretmenlerin her yıl başında aldığı eğitime hazırlık ödeneği 2023 yılı eylül ayında ne kadar olacak?

Öğretmenlerin 2023-2024 Eğitim Yılı Eğitim Ödeneği Ne Kadar?

Öğretmenler eğitime hazırlık ödeneğinin en az 10.000 TL olmasını ya da bir maaşa sabitlenmesini istiyor.

Buna göre 2023-2024 yılında öğretmenlere 1400 TL eğitime hazırlık ödenecek. Ancak sendikaların çabaları ve öğretmenlerin talepleri doğrultusunda bu miktarın 2500 gibi bir rakama çekilebileceği belirtiliyor.

Eğitim Hazırlık Ödeneği Nedir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. Maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenir. Hazırlık ödeneğinden saymış olduğumuz kimseler haricinde yer alan hizmetli, memur gibi devlet çalışanları yararlanamamaktadır. Eğitim Ödeneği - Çeşitli sebeplerle (askerlik, ücretsiz izin, doğum izni vs.) eylül ayı içerisinde fiilen görevde olmayıp eğitim-öğretim yılı içerisinde göreve başlayanlara, göreve başlamalarından sonra belirli oranlarda ödenir.