MEB Bursluluk Sınavına Başvuracakların Dikkatine!

Milli Eğitim Bakanlığı Bursluluk sınavına başvuracak öğrenciler gelirlerinin başvurmak için şartları asğlayıp sağlamadığını merak ediyorlar.

MEB Bursluluk Sınavına Başvuracakların Dikkatine!

MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavı gelir uygunluğu hesaplama

Öncelikle kılavuza bir bakalım:

1. BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,

d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2022 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2023 Mali Yılı için tespit edilen 46.000,00 (kırkaltıbin) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2022 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

Bunun için şu hesaplamayı kullanıp başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığınızı öğrenebilirsiniz.

Örneği maaşlı bir veli için:

Tek Baba çalışıyorsa,

2022 yılında maaşı ortalama 8500 TL ise ve anne baba 3 çocuk ile toplam 5 kişi yaşanıyorsa,

12*8500/5 formülünü kullanabilirsiniz.

5 ailede yaşayan kişi sayısını ifade eder.

12*8500 =102.000 TL

102.000/5= 20.400 Yani kişi başına düşen yıllık gelir 46.000 TL'nin altında kaldığı için başvurabilirsiniz demektir.