İLKSAN'dan Üyelerine Bir Destek Daha! Öğretmenler Dikkat!

İLKSAN'ın Kanser Sağlık Desteği Nakdî Yardım ödemesi ve yine Kanser Asistans Sağlık Destek Hizmetleri verileceği ile ilgili ilgi yazı gönderilmiştir.

İLKSAN'dan Üyelerine Bir Destek Daha! Öğretmenler Dikkat!

İLKSAN Genel Müdürlüğü tarafından 4357 sayılı kanuna istinaden üyelerine; Doğum, Evlilik, Afet ve Terör Mağduriyeti, Ölüm, Şehitlik, Cenaze, Sağlık, Destek, Maluliyet ve Emeklilik Yardımlarına ek olarak 28.02.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Kanser Sağlık Desteği Nakdî Yardım ödemesi ve yine Kanser Asistans Sağlık Destek Hizmetleri verileceği ile ilgili ilgi yazı ekte gönderilmiştir.

İLKSAN KANSER SAĞLIK DESTEK YARDIMI ve FERDİ KAZA SİGORTASI YARARLANMA TEMEL BİLGİLER

Tüm İLKSAN Üyeleri 28.02.2022 tarihi itibarıyla nakit ödeme ve asistan sağlık destek hizmetlerini kapsayan, Kanser Sağlık Destek Yardımı sigortası kapsamına alınmıştır.

1- KANSER SAĞLIK DESTEK TEMİNAT KAPSAMI

 • Kanser Sağlık Yardımı Nakit Desteği; 28.02.2022 Tarihinden sonra kendilerine Kanser hastalığı teşhisi konulan üyelerimiz için geçerli olacaktır.
 • 28.02.2022-28.02.2023 tarihleri arasında kendilerine habis kanser teşhisi konulan tüm üyelerimiz için 15.000,00 TL,
 • 28.02.2023-28.02.2024 tarihleri arasında kendilerine habis kanser teşhisi konulan tüm üyelerimiz için ise 30.000,00 TL.
 • 28.02.2022 Tarihinden önce kendilerine Kanser hastalığı teşhisi konulan üyelerimiz ise dilerlerse Asistan Sağlık Hizmet desteği alabilecektir.
 • İLKSAN Kanser Sağlık Destek Yardımı, Evre 1 ve üzerindeki kanser evrelerini kapsar. (Prostat Kanserinde 1. Evre kapsam dışı, diğer evreler kapsam içindedir.)
 • Erken evre kanser de denilen birinci evre tümörün küçük olduğu anlamına gelir ve bu evrede tümör, başladığı organla sınırlıdır.

NOT: Teminat, 14 günlük bekleme süresi sonrası geçerlilik kazanır. Bu süre sonunda sigortalı halen hayatta ise tedavi masraflarından bağımsız olarak belirlenen teminat tutarı sigortalıya tek seferde ödenir.

2- KANSER SAĞLIK DESTEK KAPSAM DIŞI OLAN TEŞHİSLER ve DURUMLAR

 • Hodgkin (lenf bezi kaynaklı) hastalığının birinci evresi,
 • Melanomlar haricindeki tüm cilt kanserleri,
 • Prostat kanserinin birinci evresi,
 • HIV'ye bağlı ortaya çıkan tümörler.
 • Karsinoma in situ olarak adlandırılan Evre 0 kanser, (Evre sıfır, kanser olmadığını, kanser olma ihtimali taşıyan hücreler olduğunu gösterir.)

Kapsam dâhilinde değildir.

3- KANSER SAĞLIK DESTEK İLETİŞİM VE BİLGİ HATTI

 • 0 850 878 97 89 (Sigorta Şirketi)
 • 444 1 943 (Dâhili 254/249) İLKSAN

4- KANSER DESTEK PAKETİ ASİSTANS HİZMETLERİ

Prof. Dr. Muayenesi

Üniversite Hastanelerinde çalışmakta olan Profesör/Doçent unvanına sahip anlaşmalı doktorlar tarafından ücretsiz muayene hizmeti verilecektir. Muayeneler özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılacaktır. Hastalığa dair tıbbi raporlar üzerinden; önerilen tedavinin 2 nci görüş olarak değerlendirilmesi şeklinde olacaktır.

Tıbbi Danışmanlık

Hastaların süreç boyunca tedavi sürecini, tedavisi ile ilgili olası sorunlarını vb. danışabileceği bir hizmettir. Talep alındıktan sonra doktor tarafından müşteri aranarak bilgi verilir.

PET/CT Çekimi

Onkoloji hastalarının genel durum ve metastaz kontrolünde uygulanan PET/CT görüntüleme yöntemi için anlaşmalı kurumlarda ücretsiz çekim işlemi yılda 1 kez yapılacaktır.

Radyoterapi

Profesör Doktor muayenesi sonrasında Radyoterapi görmesi gereken hastaların işlemleri hastaların isteği doğrultusunda en yakın özel Sağlık Hizmet Sunucusunda ücretsiz olarak planlanacak ve işlem gerçekleştirilecektir.

Kemoterapi

Sigorta firmasının (Doğa Sigorta) bildireceği özel sağlık kurum ve kuruluşunda ücretsiz kemoterapi uygulaması yapılacaktır.

MR-BT Görüntüleme

Düzenli, aralıklarla yapılması gereken MR ve BT görüntüleme işlemleri, Sigorta firmasının (Doğa Sigorta) bildireceği bir sağlık kuruluşundan ücretsiz olarak yılda 1 kez verilecektir.

İlaç Organizasyonu

Kemoterapi uygulamaları ve diğer ilaç kullanımlarında organizasyon desteği verilecek ve ilaç bedel hastadan tahsil edilmek suretiyle ihtiyaç duyulan ilaçlar ilgili kuruma ulaştırılacaktır.

5- FERDÎ KAZA TEMİNATI

Ferdî Kaza Sigortası, günlük yaşamda başınıza gelebilecek kazalara karşı maddi güvenceye sahip olmanızı sağlar. Kazaen ölüm ve Kaza Sonucu Daimi Maluliyet teminatlarını içermektedir.

 • Ferdî Kaza Sigortası Ölüm Teminatı (2023 yılı): 30.000,00 TL
 • Ferdî Kaza Sigortası Daimi Maluliyet Teminatı (2023 yılı): 30.000,00 TL

6- FERDÎ KAZA TEMİNATI KAPSAM İÇİ DURUMLAR

 • Motosiklet ve takma motorlu bisiklet kullanmak ve bunlara binmek,
 • Açık deniz balıkçılığı ile sürek ve sürgün avları, yaban domuzu vesair vahşi hayvan avcılığı ve yüksek dağlarda avcılık,
 • Dağcılık, kar veya buz üzerinde yapılan bilumum sporlar (kayak, patinaj, hokey ve boksley gibi); cirit oyunu, manialı binicilik, polo, rugbi, eskrim, halter, güreş, boks, basketbol, futbol ve yelken sporlar ile ağır ve tehlikeli jimnastik hareketleri ve profesyonel spor hareketleri,
 • Her nevi spor müsabakalar ile sürat ve mukavemet yarışları,
 • Havada yolcu sıfatından HARİÇ bir sıfatla uçuş,
 • Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması.

7- FERDÎ KAZA TEMİNATI KAPSAM DIŞI DURUMLAR

 • İntihar ve intihara teşebbüs,
 • Alkol veya uyuşturucu madde kullanıldıktan sonra meydana gelen kazalar,
 • Harp veya harp mahiyetindeki harekât, ihtilal, isyan, ayaklanma veya bunlardan doğan iç kargaşalıklar,
 • Cürüm ve cinayet işlemek veya bunlara teşebbüs,
 • Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj,
 • 3 yıllık zaman aşımı süresini aşan talepler.

8- TEMİNATLARIN DİĞER ŞARTLARI / İŞLEYİŞ

 • Üyelikleri sona eren üyeler üyeliklerinin sonlandığı tarih itibari ile teminat kapsamından çıkartılacaklardır.
 • Sigorta başlangıç tarihinden sonra tanı almış olmak kaydı ile kanser teminatının ödenmesi için herhangi bir bekleme süresi ve/veya muafiyet uygulanmayacaktır.
 • Sigortalının, sigorta teminatının başladığı tarihten önce kayıtlı bir doktordan tıbbi tavsiye, tedavi veya danışmanlık hizmeti aldığı her türlü durumda ya da kanser teşhisi konulduğu hallerde kanser teminatı kapsam dışındadır. Ancak, bu üyeler Kanser Tedavisi Destek Paketinden faydalanabilirler.
 • “Kanser Sağlık Destek Yardımı Sigortası” ile “Ferdî Kaza Sigortası” hizmetleri sürecinde üye veya varisleri taleplerini istenilen evraklarla birlikte İDARE’ ye yapacak,
 • İDARE bu evrakları Sigorta Şirketi’ ne (Doğa Sigorta) yazı ekinde gönderecektir. Sigorta Şirketi evrakın kendisine teslim tarihini takip eden 14 gün içerisinde (evraklardaki eksiklik hariç) sigorta lehtarına veya mirasçılarına ödeme yapacaktır.

9- İŞLEYİŞ SÜREÇLERİ

 1. Teşhis

Sürecin başlaması için teşhisin konulmuş olması gereklidir.

 1. İrtibat

Sigortalı irtibat numarasından tıbbi sekretere bağlanıyor.

 1. Form

Sağlık durumuyla ilgili bir form doldurularak anlaşmalı doktora yönlendiriyor.

 1. Geri Dönüş

Doktor sigortalıya dönerek tedavi süreci ile ilgili planlamayı yapıyorlar.

 1. İkinci Görüş

İkinci görüş veya Teknik Şartnamede belirtilen diğer hizmetler yıl içerisinde yerine getiriliyor.

10- TALEP EDİLEN BELGELER

Kanser Durumunda;

 1. Kanser Sağlık Destek Yardımı Talep Form Dilekçesi,
 2. Medikal Raporlar (Hastanın klinik/medikal öyküsü ve uzman doktorun tanısını içeren patoloji raporu ile birlikte),
 3. e-Nabız kayıtlarının ekran görüntüleri (e-Nabız sistemindeki hastalıklarım alanında, tanı ve tarih bilgileri tarih sırası atlanmadan, okunaklı olacak şekilde bilgisayar üzerinden cep telefonu ile ekran görüntüsü alınarak, altta yer alan “daha fazla sonuç göster” butonuna tıklayarak eski tarihli görüntülerle birlikte tüm eski tarihlere kadar olan muayene kayıtları iletilmelidir. Birinci ekran görüntüsünde hangi tarih bitiyorsa ikinci ekran görüntüsü o tarih ile başlamalıdır.),
 4. Düzenlenmiş ise Epikriz/Doktor Raporu,
 5. Tetkik Sonuçları,
 6. Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı.

Ferdî Kaza Sonucu Vefat Durumunda;

 1. Grup Ferdî Kaza Sigortası Talep Form Dilekçesi,
 2. Olay Yeri İnceleme Tutanakları (Raporu) ve Görgü-İfade Tutanakları,
 3. Kaza tespit tutanağı (sürücü kişi üye ise alkol raporu ve ehliyet fotokopisi),
 4. Defin ruhsatı, otopsi ve/veya ölü muayene raporu,
 5. 18 yaşın üzerindeki varisin payının diğer bir vâris/vârislere veya üçüncü şahıslara ödenmesinin halinde; vekâletname,
 6. Veraset ilamı (tüm varisler gösterir şekilde),
 7. Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği,
 8. Tüm vârislerinin nüfus cüzdanı örneği,

Ferdî Kaza Sonucu Maluliyet Durumunda;

 1. Grup Ferdî Kaza Sigortası Talep Form Dilekçesi,
 2. Devlet hastanesi ve üniversite hastanesinden alınacak sakatlık oranını gösterir heyet raporu ve adli rapor,

Deprem Sonucu Vefat Durumunda;

 1. Grup Ferdî Kaza Sigortası Talep Form Dilekçesi,
 2. Defin Ruhsatı veya Ölüm Belgesi,
 3. Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği,
 4. Veraset ilamı (tüm vârisler gösterir şekilde),