15 Mayıs Pazartesi Öğretmenlerin ek dersleri ödenecek mi?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde eğitim kurumları, asıl işlevlerinden farklı olarak seçmenlerin oy kullanmalarına imkan verecek şekilde hazırlanmaktadır.15 Mayıs Pazartesi Öğretmenlerin ek dersleri ödenecek

15 Mayıs Pazartesi Öğretmenlerin ek dersleri ödenecek mi?

Seçimlerin özelliği nedeniyle oyların sayım işlemi akşam geç saatlerde bitmekte, bu durum da eğitim kurumlarının aynı gün içerisinde eğitim öğretime hazır hale getirilmesini engellemektedir. Bu nedenle eğitim kurumları, eğitim öğretime hazır hale getirilmeleri bakımından 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü tatil edilmiştir.

Kamu Görevlilerinin Geneline Ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali Ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 Ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmesinin İkinci Bölümü "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" kısmının "Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller" başlıklı 2 maddesindeki; "(1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar." hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm doğrultusunda, Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri nedeniyle eğitim kurumlarının tatil edildiği 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacaktır.