Tarsus Üniversitesi'ne KPSS Şartsız Ortaöğretim Mezunu Özel Güvenlik Görevlisi Alımı Yapılacak

Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü tarafından İŞKUR üzerinden yayımlanan duyuruda 16-20 Aralık tarihlerinde en az ortaöğretim mezunu güvenlik görevlisi alımı için başvuruların İŞKUR üzerinden alınacağı belirtildi. Tarsus Üniversitesi'ne 6 özel güvenlik görevlisi alımı için 16 Aralık itibariyle başlayan başvuru işlemleri 20 Aralık'ta son bulacak.

Tarsus Üniversitesi'ne KPSS Şartsız Ortaöğretim Mezunu Özel Güvenlik Görevlisi Alımı Yapılacak

Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü tarafından İŞKUR üzerinden yayımlanan duyuruda 16-20 Aralık tarihlerinde en az ortaöğretim mezunu güvenlik görevlisi alımı için başvuruların İŞKUR üzerinden alınacağı belirtildi. Tarsus Üniversitesi'ne 6 özel güvenlik görevlisi alımı için 16 Aralık itibariyle başlayan başvuru işlemleri 20 Aralık'ta son bulacak.

18 Aralık 2019 Çarşamba 19:53
Tarsus Üniversitesi'ne KPSS Şartsız Ortaöğretim Mezunu Özel Güvenlik Görevlisi Alımı Yapılacak

Tarsus Üniversitesi'ne Ortaöğretim Mezunu Özel Güvenlik Görevlisi Alımı Yapılacak

Üniversite Rektörlüğü tarafından yayımlanan personel alımı duyurusunda alımla ilgili, "Üniversitemiz birimlerinde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞ-KUR aracılığı ile sürekli işçi alınacaktır. Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ - KUR’un internet sitesi üzerinden 16-20.12.2019 tarihleri arasında yayımlanacak olup, şartları sağlayan adayların, başvurularını Mersin İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezlerine şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verilirken, başvuru yapacak adayların en az ortaöğretim (Lise) ve dengi okullardan mezun olması gerektiği vurgulanırken, başvuru yapacak adayların 35 yaşını da aşmamış olması gerektiği belirtildi. 

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR BELLİ OLDU 

Resmi duyuruda başvuru genel ve özel şartları ise aşağıdaki gibi oldu: 

a) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerleri Çalıştırabilmelerine İlişkin Kanun
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
b) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve
casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
c) Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar
verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut
bunlarla irtibatı bulunmamak,
d) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu
imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu
örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
e) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
f) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
g) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almıyor olmak.
ÖZEL ŞARTLAR
a) En az lise ve dengi okul mezunu olmak
b) 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak
ve Valilik tarafından düzenlenen özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak
c) Son başvuru günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış

KAMUBULTENİ.COM - ANKARA

Son Güncelleme: 18.12.2019 20:01
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol