Sözleşmeli Öğretmenler İçin Tayin Duyurusu Yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda sözleşmeli öğretmenlerin tayinlerine yer verildi.

Sözleşmeli Öğretmenler İçin Tayin Duyurusu Yayımlandı

Son dakika : MEB 'den öğretmen tayin duyurusu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir son dakika duyurusu yayımlandı. Yayımlanan duyuruda sözleşmeli öğretmenlerin eşler için yer değiştirme duyurusuna yer verildi. 

"Her İkisi de Sözleşmeli Öğretmen Olan Eşlerin Aile Birlikteliğine İlişkin Yer Değiştirme Başvuruları" başlığı ile yayımlanan duyuruda detaylar şu şekilde:

1. Yer değiştirme başvurusunda bulunabilmek için 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla sözleşmeli öğretmen olarak en az bir yıl görev yapılmış olması gerekmektedir.

2. Bir yılın hesabında çeşitli nedenlerle (doğum, askerlik v.b) sözleşmenin feshedildiği süreler dikkate alınmayacaktır.

3. Başvurular, 29 Haziran 2020 - 3 Temmuz 2020 tarihleri arasında ekteki "Başvuru Formu" ile bulundukları ilin il milli eğitim müdürlüğüne yapılacaktır. Başvuru formunda herhangi bir değişiklik yapılmayacak ve farklı bir form kullanılmayacaktır. Bu kapsamda başvuru yapacak öğretmenlerin bulundukları il, görev yaptıkları ilden farklı olması durumunda başvuruyu alan il milli eğitim müdürlüğünce başvuruya ilişkin belgeler Bakanlığımıza sözleşmeli öğretmeninin görev yaptığı il milli eğitim müdürlüğünün de bilgi sahibi olacağı şekilde Döküman Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden dağıtımlı olarak gönderilecektir.

4. Her ikisi de 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla bir yıl görev yapmış olma şartını taşıyan sözleşmeli öğretmenlerin bu kapsamda ayrı ayrı başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Eşlerden her ikisi de başvuru şartına haiz olmasına rağmen sadece birinin yer değiştirme başvurusunda bulunması halinde söz konusu başvuru işleme alınmayacaktır.

5. Sözleşmeli öğretmenler istemeleri halinde çeşitli nedenlere (illerin sözleşmeli öğretmen pozisyon durumları, alanlar itibarıyla norm kadro durumu, öğretmen ihtiyaç durumu, hizmet süresi yetersizliği vb.) bağlı olarak eşlerinin görev yaptığı il için yer değiştirme başvurularının olumsuz sonuçlanabilme ihtimaline karşılık aile birlikteliğinin Bakanlığımızca uygun görülen bir ilde sağlanmasını isteyebileceklerdir. Bu durumda her iki sözleşmeli öğretmenin 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olması ve her iki sözleşmeli öğretmenin de Başvuru Formundaki ilgili kutucuğu işaretlemesi gerekmektedir. Başvuruda bulunan eşlerden sadece birinin ilgili kutucuğu işaretlemesi durumunda bu yöndeki talep dikkate alınmayacaktır.

6. Bakanlığımız eğitim kurumlarına sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak çeşitli nedenlere bağlı olarak göreve başlayamayanların sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan eşleri de birinci maddede belirtilen şartı taşımaları kaydıyla bu kapsamda başvuru yapabilecektir.

7. Askerlik ve doğum sonrası izin nedenlerine bağlı olarak sözleşmesi feshedilen öğretmenlerden 30 Eylül 2020 tarihine kadar görevine başlayacağını belgelendirenler diğer şartları da taşımaları kaydıyla bu kapsamda yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Bu doğrultuda yer değişikliği yapılanlardan en geç 1 Ekim 2020 tarihine kadar görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

8. İl milli eğitim müdürlükleri Başvuru Formlarını en geç 7 Temmuz 2020 tarihine kadar Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına göndereceklerdir.

9. Yer değiştirme işlemleri öncelikle kalkınmada birinci derecede öncelikli il olmak üzere illerin sözleşmeli öğretmen pozisyonları, illerin alanlar itibarıyla norm kadro ve öğretmen ihtiyacı dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre il milli eğitim müdürlükleri emrine yapılmak suretiyle gerçekleştirilecektir. Hizmet süresinin eşitliği halinde göreve önce başlayan sözleşmeli öğretmenin başvurusu değerlendirmeye alınacaktır.

10. Başvurular, Bakanlığımıza ulaşmasına müteakip değerlendirilmeye alınacak ve yer değiştirme işlemleri 14 Temmuz 2020 tarihinde sonuçlandırılacaktır. Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerin kararnameleri görev yaptıkları il ile yer değişikliğinin gerçekleştiği il'e sistem üzerinden gönderilecektir.

11. Görevden ayrılma işlemleri kararnamelerin gönderilmesini müteakip yapılabilecektir.

Bilgilerinizi ve yazımızın ilinize bağlı eğitim kurumlarında görev yapan sözleşmeli öğretmenlere Valiliğinizce duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

Başvuru Formu İçin Tıklayın

KAMUBULTENİ.COM  |ANKARA