MEB 19940 Sözleşmeli Personel Ataması Ön Başvuruları 15 Mart'ta Başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 19 bin 940 sözleşmeli öğretmen ataması ön başvuru işlemleri 19 Mart'ta başlayacak, 26 Mart 2021 tarihine kadar devam edecek.

MEB 19940 Sözleşmeli Personel Ataması Ön Başvuruları 15 Mart'ta Başlayacak

Ortaöğretim mezunlarından yeni iş haberleri yayımlandı. Yeni iş haberlerini takip etmek için ücretsiz gruba katıl. Katılmak için TIKLA.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sayfası ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ilan sayfası üzerinden yayımlanan duyuruda 19 bin 940 sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınavlara katılmaya hak kazananların 3 Mayıs 2021 tarihinde ilan edileceği, sözlü sınavların da 17 Mayıs ile 6 Haziran tarihleri arasında gerçekleşeceği kaydedilmişti.

Kontenjan dağılımı ve şartların da yer aldığı Sözleşmeli öğretmen atama kılavuzu MEB'in İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfası üzerinden yayımlanmış durumda. Adayların ilgili tarihlerde tercih yapmadan önce kılavuzu dikkatle incelemesi gerekiyor.  Resmi duyuruda genel şartlar şu şekilde sıralandı: 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına
göre atama yapılacak alana uygun olmak, 
4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan
Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,
5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt
içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak, 6. 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için
puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri
feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,
9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak,
şartları aranacaktır.

ATAMA KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.pdf

ATAMA TAKVİMİ