En Düşük Öğretmen Maaşı Ne Kadar? Ziya Selçuk Açıkladı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na konuk olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2021 yılı bütçe sunumunu yaptı ve en düşük öğretmen maaşının ne kadar olduğunu söyledi.

En Düşük Öğretmen Maaşı Ne Kadar? Ziya Selçuk Açıkladı

Ziya Selçuk açıkladı: İşte en düşük öğretmen maaşı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM'de Bakanlığının 2021 yılı bütçesinin sunumunu yaptı. 2021 yılı hedeflerini açıklayan Bakan Selçuk, "Millî Eğitim Bakanlığı olarak herkesin eğitim ve öğretime eşit ve adil şartlar altında erişmesi çağın gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazanması; yenilikçi, dil becerileri yüksek, iletişime, öğrenmeye açık, öz güven ve sorumluluk sahibi, sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmesi elbette önceliğimizdir. Bu önceliklerimizi, bildiğiniz üzere, 2023 Eğitim Vizyonu dokümanında ölçülebilir hedefler şeklinde sıralayarak milletimizle paylaşmıştık." dedi. 

EĞİTİM BÜTÇESİ

Bakan Selçuk, "Toplumun tüm kesimlerini içine alan örgün ve yaygın eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütebilmek için program bütçeye göre hazırlanan eğitim bütçemiz 211 milyar 993 milyon 156 bin Türk lirası olarak belirlenmiştir. Bu rakam 2020 yılı merkezi yönetim bütçesinin yüzde 15,7’sini oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR?

Öğretmenlere verilen maaş konusuna da değinen Bakan Selçuk, "Öğretmenlerimizin mali ve sosyal haklarında önemli iyileştirmeler yapılmış ve 1/7/2020 tarihi itibarıyla Bakanlığımız bünyesinde göreve yeni başlayan 9’uncu derece 1’inci kademedeki bir öğretmenimizin maaşı 4.369 TL, ek ders ücretinin saati de net 18,22 TL olmuştur. Ayrıca, tüm öğretmenlere her eğitim öğretim yılı başında eğitim öğretime hazırlık ödeneği verilmektedir. Bu yıl 1.210 TL ödenmiştir" ifadelerini kullandı.

KAMUBULTENİ.COM  | ANKARA