Danıştay Uzman ve Başöğretmenlik Yazılı Sınavı Hakkında Kararını Verdi

Yaklaşık 650 bin öğretmeni yakından ilgilendiren Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği'nde bazı maddelerin iptali için açılan davada Danıştay son sözü söyledi.

Danıştay Uzman ve Başöğretmenlik Yazılı Sınavı Hakkında Kararını Verdi

Danıştay Uzman ve Başöğretmenlik Yazılı Sınavı Hakkında Kararını Verdi

Sayıları 650 bini bulan öğretmen 19 Kasım tarihinde yapılacak olan Uzman ve Başöğretmenlik yazılı sınavına hazırlanırken, Türk Eğitim Sen'in Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği'nde bazı maddelerin iptali için açtığı davada Danıştay kararını verdi. Danıştay, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği'nin bazı fıkralarının iptali talebiyle açılan davada yürütmenin durdurulması istemini reddetti.

Uzman ve Başöğretmenlik Yazılı Sınavı İptal istemi reddedildi.

Türk Eğitim Sen yürürlükte olan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı maddelerinin iptal edilmesi talebiyle Danıştayda dava açmıştı. İptali istenen maddeler arasında Yazılı Sınavın kaldırılması, ücretli öğretmenlikte geçirilen sürelere de kanunda yer verilmesi maddeleri bulunurken, Danıştay davayı görüştü ve karara bağladı. Danıştay kararında yönetmelikteki iptal ve yürütmenin durdurulması istenen maddelerinde kamu yararına, hizmet gereklerine ve üst hukuk normlarına aykırılık bulunmadığı, düzenlemelerin, genel ve objektif kuralları içerdiğine vurgu yaptı. Ücretli öğretmenliğin geçirilen süreler içinde sayılması istemini ise reddetti ve "ücretli öğretmenlikte geçen sürelere" yer verilmemesinin de eksik düzenleme olarak görülmediği aktarıldı.

Daire, sendika tarafından, dava konusu yönetmeliğin iptali istenilen maddelerin dayanağı olan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun ilgili maddelerinin Anayasa'ya aykırılık iddiasını ise yerinde görmedi.