Bakanlık Açıkladı: Öğretmen Atama Sayısı Arttırılıyor!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelikte her köye okul açılacağına yer verildi. Açılacak okullara bağlı olarak atama sayısı da artacak

Bakanlık Açıkladı: Öğretmen Atama Sayısı Arttırılıyor!

Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafında hem tüm köyleri hem de atama bekleyen öğretmenleri ilgilendiren bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, köyde bulunan öğrenci sayısına bakılmadan tüm köylere ilkokul açılacağı belirtildi.

Karar Resmi Gazete'de, "MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KURUM AÇMA, KAPATMA VE AD VERME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK" başlıklı ile yer aldı. Karar ayrıntıları ise aşağıdaki gibi:

"(1) Okul öncesi eğitim kurumları; bağımsız anaokulları olarak açılabileceği gibi mülki idare amirinin onayı ile çocuk gelişimi ve eğitim alanı olan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında uygulama sınıfı ve diğer eğitim kurumları bünyesinde ana sınıfı olarak da açılabilir. Okul öncesi eğitim kurumları açılabilmesi için gerekli şartlar şunlardır:

a) Anaokulu açılabilmesi için öğrenci sayısının en az 20 olması ve etkinlik/oyun odası bulunması gerekir.

b) Uygulama sınıfı ve ana sınıfı açılabilmesi için öğrenci sayısının en az 10 olması gerekir.

c) Nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde en az 5 çocuk bulunması halinde ana sınıfı açılır."

"c) Nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde öğrenci sayısına bakılmaksızın valilikçe uygun görülmesi durumunda Bakanlık onayı ile ilkokul açılır."

"(5) Ana sınıfı ve uygulama sınıflarının dersliklerinin binanın giriş katında aydınlık ve güneş alan bölümünde olması esastır. Ancak bu şartların sağlanamadığı durumlarda ısı, ışık ve havalandırmanın sağlandığı diğer katlarda da ana sınıfı ve uygulama sınıfı açılabilir."

Söz konusu karardaki düzenleme yürürlüğe girdi. Yayımlanan düzenleme ile birlikte artık tüm köylerde ilkokul açılacak. Buna bağlı olarak öğretmen ihtiyacı da artacak. Haliyle yeni dönem öğretmen alımında, bu düzenleme göz önüne alınıp personel alımı sayısı arttırılacak.