Zabıta Memuru Alım İlanı Geldi En Az Lise Mezunu Memurda Alınacak Üstelik İkamet Şartı da Yok

İstanbul Fatih Belediyesi bugün zabıta iş ilanı yayımladı. Memur kadrosuna 10, zabıta memuru kadrosuna 50 personel alımı yapılacak.

Zabıta Memuru Alım İlanı Geldi En Az Lise Mezunu Memurda Alınacak Üstelik İkamet Şartı da Yok

depolama, depolama, Helvetica,sans-serif;">Zabıta alımı için İstanbul Fatih Belediyesi personel alım ilanı yayımladı. Toplamda 60 kadronun alınacağı belirtildi. Bunlardan 50 tanesi zabıta memuru alımı için 10 tanesi ise memur alımı için ayrıldı.

Hem memur kadrosuna hem de zabıta memuru kadrosuna kadın ve erkek adaylar başvurabiliyor. Adayların başvuru yapabilmesi için 2020 KPSS’de ilgili puan türünden 70 ve üzeri alması gerekiyor.

Alım Yapılacak Kadrolar ve Eğitim Şartları;

Zabıta Memuru (30 Personel, KPSS P93 PUAN TÜRÜ)

Önlisans düzeyinde eğitim veren Yüksekokulların: Adalet, Bilgi Yönetimi, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi, Bilişim Güvenliği Teknolojisi, Büro Yönetimi, Çevre Koruma ve Kontrol, Çevre Sağlığı, Genel İşletme, Halkla İlişkiler, Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği, İlahiyat, İnsan Kaynakları Yönetimi, İş İdaresi, İşletme, İşletme Yönetimi, İşletmecilik, Mahalli İdareler, Maliye, Muhasebe, Sosyal Bilimler, Yerel Yönetimler programların birinden mezun olmak.

Zabıta Memuru (10 Personel, KPSS P94 PUAN TÜRÜ)

Herhangi bir Ortaöğretim Kurumundan (Lise veya Dengi Okul) mezun olmak,

Memur (5 Personel, KPSS P3 PUAN TÜRÜ)

Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin: Bankacılık, Bilgi ve Belge Yönetimi, Ekonomi, Halkla İlişkiler, İktisat, İlahiyat, İnsan Kaynakları Yönetimi, İslami İlimler, İstatistik, İş İdaresi, İş Sağlığı ve Güvenliği, İşletme, Kamu Yönetimi,  Maliye, Medya ve İletişim, Muhasebe, Mütercim ve Tercümanlık, Siyaset Bilimi, Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Turizm, Uluslararası İlişkiler, Acil Yardım ve Afet Yönetimi,   Uluslararası Ticaret, Yerel Yönetimler  programlarının birinden mezun olmak.

Memur (5 Personel, KPSS P93 PUAN TÜRÜ)

Önlisans düzeyinde eğitim veren Yüksekokulların: Adalet, Bilgi Yönetimi, Bankacılık, Büro Yönetimi, Emlak ve Emlak Yönetimi,  İşletme, Halkla İlişkiler, İlahiyat, İnsan Kaynakları Yönetimi, İş İdaresi, Maliye, Muhasebe, Sosyal Bilimler, Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Yerel Yönetimler programlarının birinden mezun olmak.

Başvuru Tarihi ve Şekli

Adaylar yazılı ve sözlü sınava katılabilmek için başvurularını 05.09.2022 gününden 09.09.2022 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında) yapmak zorundadır. Zabıta kadrosu için boy ve kilo ölçümü yapılacağından şahsen başvuru zorunludur. Memur kadrosu için başvurular şahsen, elektronik ortamda yada posta yoluyla yapılabilir.

Başvurular, Belediyenin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne (Fatih Belediyesi Ana Hizmet Binası Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi No 54) yapabilecektir.

Elektronik ortamda Belediyenin www.fatih.bel.tr internet adresine,

Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Fatih Belediye Başkanlığı Fatih/İstanbul adresine gönderilebilecektir.

Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir.

Başvuru Genel Şartları

- Türk vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle askerlikle ilişkisi bulunmamak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

- Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için; tartılma ve ölçülme karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+, -) 10 kg’dan fazla fark olmamak.

- Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

Başvuru İçin İstenen Belgeler

- Sınava girmek isteyen adaylar Başvuru Formunu Kurumdan veya (www.fatih.bel.tr) internet adresi üzerinden temin edecekleri Başvuru Formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

- Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak

- Barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilebilir.)

- Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilebilir)

- KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama barkodlu bilgisayar çıktısı,

- Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)

- Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır).

Sözlü ve uygulamalı sınav;

Zabıta Memuru alımı için 03.10.2022 tarihinde Saat 09.00’da başlamak üzere,

Fatih Belediyesi Ana Hizmet Binasında sözlü sınav ve uygulamalı sınav yapılacaktır.

Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam edilecektir.

Memur alımı için 13.10.2022 Tarihinde Saat 09.00'da başlamak üzere, Fatih Belediyesi Ana Hizmet Binasında sözlü sınav yapılacaktır.

Sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam edilecektir.

Sınav Konuları:

Sözlü Sınav;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

Mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konuları ile Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

Zabıta Memuru için Uygulamalı Sınav; Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /