Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Bünyesinde Dil Puanı Şartlı 12 Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek!

Devlet Personel Başkanlığının resmi internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanına göre Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bünyesinde 12 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu.İlanda KPSS şartı yok.Adaylara yazılı ve sözlü sınav uygulanacak.Başvurular 23 Mart-10 Nisan tarihleri arasında yapılacak.Diğer detaylar haberimizde.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Bünyesinde Dil Puanı Şartlı 12 Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek!

Devlet Personel Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde bir sözleşmeli personel alım ilanı yayınlandı. Yayınlanan duyuruya göre Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bünyesinde başkanlığın görev alanlarında tecrübeli personel ihtiyacını karşılamak üzere 5978 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, 657 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacak 12 sözleşmeli personel istihdam edileceği duyuruldu. Başvuru yapacak olan adaylar üniversitelerin Sosyoloji, Psikoloji, Tarih, Antropoloji, İstatistik, Türk Dili ve Edebiyatı, Halkla İlişkiler, İletişim, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Maliye, İlahiyat, Din Bilimleri, Ekonomi ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun olacaklar. İlanda KPSS puan şartı belirtilmezken adaylara yazılı ve sözlü sınav uygulanacak. Başvurular 23 Mart Perşembe günü başlayıp 10 Nisan Pazartesi günü sona erecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

 1. Türk vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak,
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak, (Mavi Kart sahipleri için ilgili maddenin (1) ve (6) numaralı bentlerine ilişkin şartlar aranmaz)
 3. Yazılı Sınavın yapılacağı tarih itibarıyla (22 Nisan 2017) 40 yaşını doldurmamış olmak (22.04.1977 ve daha sonra doğmuş olanlar)
 4. Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda (5978 sayılı Başkanlığın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 1. ve 2. maddelerinde belirtilen faaliyetler) 3 yıllık tecrübe sahibi olmak. (Bu alanlarda, yüksek lisans ya da doktora yapmış olmak, yurt içi ya da yurt dışı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış olmak, ulusal ya da uluslararası nitelikteki sivil toplum örgütlerinde görev yapmak gibi belgelenebilir somut çalışmalar yapmış olmak. (Yüksek Lisans dereceleri 1 yıl, doktora dereceleri 3 yıllık tecrübe olarak kabul edilecektir.)
 5. İlanda belirtilen yabancı dil şartını sağlıyor olmak
 6. Üniversitelerin Sosyoloji, Psikoloji, Tarih, Antropoloji, İstatistik, Türk Dili ve Edebiyatı, Halkla İlişkiler, İletişim, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Maliye, İlahiyat, Din Bilimleri, Ekonomi ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak

İSTENİLEN BELGELER NELERDİR?

 1. T.C. kimlik numarası veya Mavi Kart Numarası
 2. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi
 3. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi
 4. Vesikalık fotoğraf
 5. Varsa lisansüstü eğitim diploması
 6. Özgeçmiş (El yazısıyla yazılmış olacak)
 7. Niyet mektubu. (Eğitim, staj ve iş tecrübeleri çerçevesinde, neden Başkanlıkta çalışılmak istendiği ve mevcut birikimle Başkanlık çalışmalarına nasıl katkı İmajbet sağlanacağı anlatılacaktır.)

Adaylar başvurularını 23 Mart 10 Nisan tarihleri arasında başkanlığın https://basvuru.ytb.gov.tr adresinden yapacaklar. Yazılı sınava ve daha sonra sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri kurumun internet sitesinden ilan edilecek. Yazılı sınav 22 Nisan Cumartesi günü Ankara’da gerçekleştirilecek.

Duyuru için

Kamubulteni.com KONYA