YÖK En Az Lise Mezunu 40 Sözleşmeli Personel Alıyor

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bünyesinden çalıştırmak üzere en az lise mezunu 40 sözleşmeli personel alıyor. İşte kadro dağılımı ve başvuru şartları..

YÖK En Az Lise Mezunu 40 Sözleşmeli Personel Alıyor

YÖK En Az Lise Mezunu 40 Sözleşmeli Personel Alıyor 

Kamu kariyer platformu üzerinden yayımlanan ilana göre Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bünyesinden çalıştırmak üzere en az lise mezunu 40 sözleşmeli personel alıyor. 

Kadro dağılımı nasıl olacak ?

Destek Personeli - 15 Kişi - Önlisans & Lise

Güvenlik Görevlisi - 25 Kişi - Önlisans

Başvuru genel şartları neler ?

  • Türk vatandaşı olmak.
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. ç. Erkekler için askerlik durumu itibarıyla, askerlikle ilişkisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  • 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. e. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamak.
  • 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereği güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunun olumlu olması.

Başvuru şekli ve zamanı 

Adaylar başvurularını 15/03/2023-29/03/2023 tarihleri arasında şahsen veya posta yoluyla yapabilecektir. Başvuru tarihleri içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecek olup süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli müracaatlardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Başkanlığımız sorumlu değildir.

YÖK En Az Lise Mezunu 40 Sözleşmeli Personel alımı ilanının detaylarına ulaşmak için TIKLAYIN