Yargıtay Başkanlığı'na Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak

Yargıtay Başkanlığı'na sözleşmeli Programcı ve Sözleşmeli Çözümleyici alımı için başvuru işlemleri başladı.

Yargıtay Başkanlığı'na Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak

Yargıtay Başkanlığı'na Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak

Yargıtay Başkanlığı'na sözleşmeli Programcı ve Sözleşmeli Çözümleyici alımı yapılacağına dair duyuru Çalışma Bakanlığı resmi sayfasından yayımlandı.

Yeni Personel Alımı duyuruları art arda yayımlandı. Son personel alımı duyurularını takip etmek için TIKLA.

Söz konusu duyuruda alımla ilgili, "Başkanlığımız Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca; Kamu Personeli Seçme Sınavı puanları (KPSS B grubu) esas alınmak suretiyle yapılacak sözlü sınav sonucunda, aşağıda ilan edilen hususlar çerçevesinde 3 sözleşmeli programcı ve 3 sözleşmeli çözümleyici alınacaktır." ifadelerine yer verilirken, başvuru genel ve özel şartları aşağıdaki gibi oldu: 

A- Genel şartlar
1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak.
2. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3. 2018 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında; Lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans
mezunları için KPSSP93 puan türünde en az 60 almış olmak,
4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine
göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına
aykırı hareket edilmesi sebebiyle Kurumlarca sözleşmesi feshedilmemiş olmak veya sözleşme
dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak, (Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek Madde-1 hükmüne göre bu durumda olan adayların fesih
tarihinden itibaren bir yıl süreyle Kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilmeleri mümkün değildir.)
5. Adaylar, programcı ve çözümleyici pozisyonlarından yalnızca birine başvuru yapabilecektir.
6. Sınav başvurusunun son günü itibariyle, ilanda belirtilen şartları sağlıyor olmak.
B- Programcı pozisyonu için aranacak özel şartlar
1. Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden en az ön lisans
düzeyinde mezun olmak.
2. Yükseköğrenimi sırasında, bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya Milli Eğitim
Bakanlığı onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin onaylı sertifika sahibi olmak.
3. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, bilişim personeli (Programcı) olarak 657 sayılı Kanuna
tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki
hizmetler ile SSK'na tabi özel kesimde bilişim personeli (Programcı) olarak geçtiği belgelenen
hizmet süreleri esas alınır.
4. İngilizce dilinde, Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya
dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslar arası geçerliliği bulunan başka
bir belgeye sahip olmak.
5. Yabancı dil sınav sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava
girmeyenlerin yabancı dil bilgi düzeyi (D) düzeyi olarak kabul edilir. (Yabancı dil sınav sonuç
belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin bu ilanın son başvuru tarihi
itibariyle geçerli olan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı esas
alınacaktır.)
C- Çözümleyici Pozisyonu için aranacak özel şartlar
1. En az dört yıllık bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstri, fizik, matematik,
haberleşme mühendislikleri ile fakültelerin matematik, istatistik, bilgisayar bilimleri,
bilgisayar enformatik, bilgisayar enformasyon sistemleri, bilgisayar teknolojisi ve bilişim
sistemleri, bilişim sistemleri ve teknolojileri, enformasyon teknolojileri, fizik, matematikbilgisayar, yönetim bilişim sistemleri bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği yetkili
makamlarca kabul edilen yurt dışı öğretim kurumlarından mezun olmak,
2. Java programlama dili ile diğer programlama dillerinden bir adedi güncel olmak üzere en az 
2(iki) programlama dilini bildiğini belgelemek
3. Kamu kurum/kuruluşlarında veya özel sektörde en az 1 (bir) yıl BİM'de programcı olarak
çalışmış olmak.
4. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, çözümleyici, sistem programcısı ve programcı olarak 657
sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi
sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SSK'na tabi özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri
esas alınır.
5. İngilizce dilinde, Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya
dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslar arası geçerliliği bulunan başka
bir belgeye sahip olmak
6. Yabancı dil sınav sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava
girmeyenlerin yabancı dil bilgi düzeyi (D) düzeyi olarak kabul edilir. (Yabancı dil sınav sonuç
belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin bu ilanın son başvuru tarihi
itibariyle geçerli olan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı esas
alınacaktır.
Not:
1. Programlama dilini bildiğini belgelemek; Yükseköğrenimi sırasında bilgisayar programcılığı
alanında ders aldığına ilişkin okuldan onaylı belge. (Transkript ve ders açılım belgesi)
2. Adayların başvuru dilekçeleri ekinde ibraz ettikleri transkriptten, istenilen programlama dili
eğitimini aldığı açıkça belirlenenlerin ayrıca ders açılım belgesi ibraz etmelerine gerek yoktur.
İstenilen programlama dili eğitimini aldığı açıkça belli olmayanların ise okuldan onaylı ders
açılım belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir. 

BAŞVURULAR

Yargıtay Personel Alımı için başvurular 9 Mart 2020 tarihinde başlayacak 13 mart 2020 tarihinde sona erecek. Başvurular www.yargitay.gov.tr adresinde yer alan başvuru formunun doldurulması ve talep edilen belgelerle birlikte Yargıtay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü Vekaletler Cad. No:1 Bakanlıklar/ ANKARA adresine şahsen yapılacak. Detaylı bilgilendirmeye Yargıtay'ın resmi sayfasından erişim sağlanabilir.