Üniversiteye Yüksek Maaşlarla Personel Alımı Yapılacağı Duyuruldu

Boğaziçi Üniversitesi, lisans mezunlarına yönelik kamu personel alım ilanı yayımladı. İşe alınacak personeller yüksek maaşlarla işe başlayacak.

Üniversiteye Yüksek Maaşlarla Personel Alımı Yapılacağı Duyuruldu

Boğaziçi Üniversitesi tarafından 4 farklı pozisyonda KPSS puan sıralaması, yazılı ve sözlü sınavla personel alımı yapılacak. KPSS puanı ve YDS puanı baz alınarak yapılacak sıralamada toplamda 50 aday sınava çağırılacak ve 5 adayın kuruma yerleştirilmesi yapılacak.

Başvuruda bulunacak adayların 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanı ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavına (sınavlarına) girmiş olması gerekmekte olup, yazılı ve sözlü sınavlara çağrılacak adayların belirlenmesinde; KPSS P3 puanının %70’i ile YDS veya denkliği kabul edilen Yabancı Dil Sınav puanının %30 u alınarak oluşturulacak olan toplam puan temel alınacaktır.

Alım Yapılacak Kadrolar

İş Geliştirme Uzmanı:1 personel

Analiz, Veri ve Test Uzmanı: 2 personel

Donanım ve Ağ Destek Uzmanı: 1 personel

Bilgi Güvenliği Uzmanı: 1 personel

Başvuru Genel Şartları

a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olması,

b)Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,

c)(b) maddesinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda (Değişik ibare: RG-2/5/2012- 28280) ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri, zorunludur.

Başvuru Tarihi ve Şekli

Adaylar başvurularını 12 Kasım – 26 Kasım tarihleri arasında istenilen belgelerler şahsen veya en geç son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta yoluyla T.C. Boğaziçi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI VE TÜM DETAYLARA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /