Üniversiteye Koruma ve Güvenlik Görevlisi İle Destek Personeli Alımı

Yıldız Teknik Üniversitesi 2 farklı unvanda personel alımı ilanı yayımlandı. Başvurular için en az ortaöğretim mezunu olmak gerekiyor.

Üniversiteye Koruma ve Güvenlik Görevlisi İle Destek Personeli Alımı

Yıldız Teknik Üniversitesi 2020 KPSS puanıyla toplamda 31 personel alımı için ilana çıktı. Adaylar en az ortaöğretim mezunları arasından seçilecek.

Hangi kadrolar alım yapılacak

Alımlar iki farklı kadroya yapılacak koruma ve güvenlik görevli ile destek personeli alımları yapılacak. Koruma ve güvenlik görevlisine erkek adaylar başvuru yapabilirken destek personeli kadrosuna 21 erkek ve 2 kadın personel alımı yapılacak.

Başvuru tarihleri

Başvurular için adaylar 28 Şubat 2022 tarihinde işleme başlayabilir. Son başvuru tarihi ise 14 Mart 2022 mesai bitimine kadar devam edecektir. Başvurular üniversitenin personel işlerine şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurularda evraklar başvuru tarihinden sonra gelirse başvurular geçersiz sayılacaktır. Adaylar tek bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya yapılan başvuruların tamamı geçersiz sayılacaktır.

Alım yapılacak kadrolar ve özel şartları

Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 8 erkek personel

 • En az ortaöğretimden mezunu olmak.
 • 2020 KPSS (B) grubu sınavından lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSS-P93, ortaöğretim mezunları için KPSS-P94 puan türünden en az 65 puan almış olmak.
 • 01.01.2022 tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1992 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda bulunabilecektir.)
 • En az 6 (altı) ay güvenlik görevlisi olarak çalıştığını Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
 • 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak.
 • Vücudunda görünecek şekilde dövmesi bulunmamak.
 • Boyunun 170 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir.(Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 7013=57 kg olmalıdır.)

Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) 21 erkek, 2 kadın

 • 2020 KPSS(B) grubu P94 puan türüne sahip olmak.
 • 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1987 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda bulunabilecektir.)
 • Ortaöğretim mezunu olmak.

Başvuru Genel Şartları

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları sağlıyor olmak.

2. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.

3. Üniversitenin tüm yerleşkelerindeki iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.

4. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanlığı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.

5. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6. Görev tanımında belirtilen görevin devamlı yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak. (Görev tanımlarına www.prs.yildiz.edu.tr web adresinden ulaşılabilir. )

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 • Sözleşmeli Personel İş Başvuru Formu (www.prs.yildiz.edu.tr web adresinden temin edilebilecektir.)
 • Mezun Belgesi (EDevlet üzerinden alınacak karekodlu çıktı.)
 • 2020 KPSS (B) Sonuç Belgesi (Belgede “Sonuç Belgesi” kontrol kodunun bulunması gerekmektedir)
 • Hizmet Döküm Belgesi* (EDevlet üzerinden SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/ barkodlu belge oluştur butonu kullanılarak oluşturulan detaylı Hizmet Belgesi.)
 • Özel Güvenlik Kimlik Kartı* (Kimlik kartı fotokopisi. (Atanmaya hak kazanan adaylardan aslını ibraz etmeleri istenecektir.))
 • Boy/Kilo Gösterir Belge* (Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınacaktır.)

NOT: (* bu işaretle gösterilen şartlar) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuran adaylardan istenecektir.