Üniversitelere Mülakatsız 1198 Personel Alımı Yapılıyor-3500-4500 TL Maaşla

KPSS şartı olmadan ve KPSS puan sınırı olmadan üniversitelere en az lise mezunu adaylar arasından sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağı açıklandı. Büro memuru, mühendis, tekniker, teknisyen ve sağlık personeli kadrolarına yapılan personel alımlarında başvuru bilgileri haberimizde.

Üniversitelere Mülakatsız 1198 Personel Alımı Yapılıyor-3500-4500 TL Maaşla

8 üniversiteye 1198 personel alınacak.

8 farklı üniversite , yayımladıkları duyurularda en az lise mezunu adaylar arasından büro personeli, mühendis ve sağlık personeli alımı yapılacağına yer verildi. Farklı kadrolara yapılan sözleşmeli kamu personeli alımında başvuru bilgilerine bu yazımızda yer verdik.

İlanlar yayımlanıyor. Takip için TIKLAYIN

ÜNİVERSİTELER BÜNYESİNE ALINACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet adresi kamu ilanları sayfası üzerinden yayımlanan personel alımlarında adayların üniversiteler bünyesinde istihdam edilecek.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Ünivesitelerin sözleşmeli kamu personeli alımlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.

- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir).

- Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir

- Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak.

- - Türk ceza kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

ALIM YAPAN ÜNİVERSİTELER

Sivas Üniversitesi 103 personel alıyor. İlan için TIKLAYIN

Süleyman Demirel Üniversitesi 149 personel alıyor. İlan için TIKLAYIN

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 117 personel alıyor. İlan için TIKLAYIN

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 35 personel alıyor. İlan için TIKLAYIN

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 6 personel alıyor. İlan için TIKLAYIN

Ege Üniversitesi 307 personel alıyor. İlan için TIKLAYIN

Atatürk Üniversitesi 13 personel alıyor. İlan için TIKLAYIN

Trabzon Üniversitesi 10 personel alıyor. İlan için TIKLAYIN

Atatürk Üniversitesi 466 personel alıyor. İlan için TIKLAYIN

KAMU İLANLARINDAN HABERDAR OLMAK İÇİN MOBİL UYGULAMAMIZI İNDİREBİLİRSİNİZ.

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN