Üniversite Mülakatsız 271 Sözleşmeli Memur Alımı İlanı Yayımladı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi merkez ve ilçelerde bulunan birimlerinde istihdam etmek üzere farklı mesleklerden mülakatsız toplamda 271 sözleşmeli memur alım ilanı yayımladı. İşte alım yapılacak meslekler ve şartlar..

Üniversite Mülakatsız 271 Sözleşmeli Memur Alımı İlanı Yayımladı

Üniversite Mülakatsız 271 Sözleşmeli Memur Alımı İlanı Yayımladı

Devlet Üniversitesi olan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi merkez ve ilçelerde bulunan birimlerinde istihdam etmek üzere farklı mesleklerden mülakatsız toplamda 271 sözleşmeli memur alım yapacağını açıkladı. 

Alım yapılacak meslekler ve kontenjan bilgileri aşağıdaki gibidir

 • Eczacı - 2 kişi 
 • Hemşire - 36 Kişi 
 • Ebe - 9 Kişi 
 • Sağlık Teknikeri - 1 Kişi
 • Büro Personeli - 71 Kişi 
 • Güvenlik Görevlisi - 70 Kişi 
 • Destek Personeli -  82 Kişi

Başvurular başladı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin bünyesine yapacağı 271 sözleşmeli memur alımı için başvurular başladı. Adaylar 6 -20 Haziran 2022 tarihleri arasında başvurularını Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin basvuru.nku.edu.tr/personel web adresinde ilan edilecek olan online başvuru sistemine ait bağlantıdaki Başvuru Formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak, istenilen belgelerin de eklenmesiyle birlikte elektronik ortamda göndererek yapabilecektir.

Aranan genel ve özel şartlar aşağıdaki gibidir

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak.
 5.  657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 6. 2020 yılı KPSS sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 puanı Ortaöğretim düzeyin için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 271 sözleşmeli personel alım ilanına ulaşmak için TIKLAYIN