Üniversite lise, önlisans ve lisans mezunu sözleşmeli personel alımı yapıyor

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü yayımladığı ilana göre bünyesinde Büro Personeli, Teknisyen, Çözümleyici, Güvenlik Görevlisi ve Destek Personeli pozisyonlarında çalıştırmak üzere 28 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Üniversite lise, önlisans ve lisans mezunu sözleşmeli personel alımı yapıyor

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü lise, önlisans ve lisans mezunu sözleşmeli personel alımı

Devlet üniversiteleri personel alımlarına hız verdi. Resmi gazete'de yayımlanan alım ilanına göre Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde istihdam etmek üzere Büro Personeli, Teknisyen, Çözümleyici, Güvenlik Görevlisi ve Destek Personeli pozisyonlarına toplamda 28 sözleşmeli personel alımı yapacak. 

Başvuru şartları genel ve özel şartları aşağıdaki gibidir

Genel Şartlar:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 • 657 sayılı Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
 • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
 • KPSS B grubu sınavlarından; Lisans mezunları için 2020 KPSS P3 puanı, Ön Lisans mezunları için 2020 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
 • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
 •  17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna göre sözleşme imzalanacaktır.

Özel Şartlar:

 1. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak ve belgelendirmek (Asil listeye giren adayların atama için bu belgeleri ibraz edecekleri zaman belgelerin geçerlilik sürelerinin dolmamış olması gerekir).
 2. Koruma ve Güvenlik Görevlisi 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.
 3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 4. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
 5.  Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.
 6.  Adayın bilgi ve tecrübe düzeyini gösterir sertifika ve sair belgelere sahip olmak. (Transkript, sertifika vb.)

Kadro dağılımı

 • Büro Personeli - 4 kişi
 • Teknisyen - 1 Kişi 
 • Çözümleyici, Sistem Programcısı - 1 Kişi
 • Güvenlik Görevlisi - 9 Kişi 
 • Destek Personeli - 13 Kişi

Başvuru şekli ve zamanı

Adaylar başvurularını 10 Ekim 2022 tarihine kadar Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Rahva Yerleşkesi BİTLİS adresine şahsen yapabileceklerdir.

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü lise, önlisans ve lisans mezunu sözleşmeli personel alım ilanının detayları için TIKLAYIN