Üniversite Hastanesi 2 Büyük Şehirde 163 Personel Alımı Yapacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Hamidiye Külliyesi'nde ve Ankara Gülhane Külliyesi'nde bulunan birimlerde istihdam edilmek üzere 163 personel alımı yapacak..

Üniversite Hastanesi 2 Büyük Şehirde 163 Personel Alımı Yapacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi 2 Büyük Şehirde 163 Personel Alımı Yapacak 

Türkiye'de bir çok şehirde hizmet veren Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2 büyükşehirde bulunan kampüslerinde istihdam etmek üzere 163 personel alımı yapacak. Yayımlanan ilana göre  İstanbul Hamidiye Külliyesi'nde ve Ankara Gülhane Külliyesi'nde bulunan birimlerde istihdam edilmek üzere 163 personel alımı yapılacak. 

Başvuru Şartları Neler ? 

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Bu Kanun'un 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlik durumu ertelenmiş olmak.
 • 657 sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak.
 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.
 • Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
 • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların Ek 6'ncı maddesi gereğince "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi..." hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar için aranan şartlar;
 • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un 10. maddesindeki şartları taşımak.
 • Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.
 •  Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
 • Güvenlik görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını sağlık kurulu raporunda psikiyatri muayenesi ve kanaati mutlaka yer alacak şekilde sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.
 • Adayların yirmi dört saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekanlarda çalışmasına engel durumu bulunmamak.
 •  01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak 01.01.1988 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda bulunabileceklerdir

Başvurular online olacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından yayımlanan ilana başvurular, 30 Mart 2023 tarihine kadar istenen belgeler ise https://sozlesmeli.sbu.edu.tr adresine online olarak yapılacaktır.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 163 personel alımı ilanının tam metnine ulaşmak için TIKLAYIN