Üniversite En Az Lise Mezunu Sözleşmeli Personel Alıyor

Giresun Üniversitesi kamu kariyer platformu üzerinden yayımladığı alım ilanıyla bünyesinde Destek Personeli, Tekniker, Teknisyen ve Diğer sağlık personeli pozisyonlarında çalıştırmak üzere en az lise mezunu olması şartıyla 7 sözleşmeli personel alımı yapacak. İşte başvuru şartları

Üniversite En Az Lise Mezunu Sözleşmeli Personel Alıyor

Giresun Üniversitesi En Az Lise Mezunu Sözleşmeli Personel Alıyor

Kamu kariyet platformu üzerinden yayımlanan son dakika alım ilanına göre Giresun Üniversitesi bünyesinde Destek Personeli, Tekniker, Teknisyen ve Diğer sağlık personeli pozisyonlarında çalıştırmak üzere en az lise mezunu olması şartıyla 7 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvuru şartları neler ? 

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 • Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
 •  Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 •  Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak.
 •  2020 KPSS (B) Grubu sınavlarından Ön lisans mezunları için KPSS/P93 ve Ortaöğretim mezunları için KPSS/P94 türünde geçerli en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
 •  Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
 • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.
 • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6 ıncı maddesi gereğince "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi..." hallerinde hizmet sözleşmesi Kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
 • Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını, tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
 •  03.06.2022 tarih ve 31855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

Başvuru şekli ve zamanı 

Adaylar başvurularını 20 Ekim 2022 tarihine kadar Giresun Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Fax, e-posta ve internet kanalı vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuru sırasında istenen belgeler 

 • Başvuru formu (Üniversite web sayfasında ilan metni içerisinde bulunmaktadır.)
 • 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi. 3. Mezuniyet Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)
 • Bir adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
 • Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.) 7. Erkek adaylar için Askerlik Terhis veya Muafiyet Belgesi.
 • Detaylı Hizmet Dökümü: e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü / barkotlu belge oluştur seçeneği kullanılmalı (Emeklilik, yaşlılık aylığı almadığının belirtilmesi gerekmektedir.)
 • Sertifika veya belge istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti.

Giresun Üniversitesi En Az Lise Mezunu Sözleşmeli Personel alımı ilanının detaylarına ulaşmak için TIKLAYIN