Üniversite En Az Lise Mezunu 25 Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yayımladığı ilan ile birlikte Büro, Destek Personeli, mühendis, Tekniker ve Teknisyen pozisyonlarında görevlendirmek üzere toplamda 25 sözleşmeli personel alımı yapacak.. Peki Başvuru şartları neler ? Kadro dağılımı nasıl ?

Üniversite En Az Lise Mezunu 25 Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi En Az Lise Mezunu 25 Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor

Resmi Gazete'de yayımlanan alım ilanına göre Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yayımladığı ilan ile birlikte Büro, Destek Personeli, mühendis, Tekniker ve Teknisyen pozisyonlarında görevlendirmek üzere toplamda 25 sözleşmeli personel alımı yapacak

Başvuru şartları neler ? 

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 4. ürk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
 5. Askerlik ile ilişiği olmayan
 6. 657 sayılı Kanun'un 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak.
 7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
 8. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
 9. Belirtilen KPSS puan türlerinden istenen taban puanlara sahip olmak

Kadro dağılımı 

 • Büro Personeli - 5 kişi 
 • Destek Personeli - 14 Kişi 
 • Güvenlik Görevlisi - 3 Kişi
 • Mühendis - 1 Kişi 
 • Tekniker - 1 kişi
 • Teknisyen - 1 kişi

Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak ?

Adaylar başvurularını  13 - 27 temmuz 2022 tarihleri arasında istenen belgelerle birlikte Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapmaları gerekmektedir. 

Müracaat İçin İstenen Belgeler:

 • Başvuru formu ( Üniversite web sayfasından temin edilecektir)
 • 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi veya E-Devlet üzerinden alınacak karekodlu belge
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 • Fotoğraf (1 adet)
 •  Belge ve Sertifikaları aslı ve fotokopisi (İlan şartlarında belirtiliyor ise)
 •  Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)
 • Adli Sicil Kaydı (E-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir)
 •  S-9 ilan nolu kadrolar için Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı fotokopisi

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sözleşmeli Personel alımı ilanının detaylarına ulaşmak için TIKLAYIN