Ulaştırma Bakanlığı Lise Mezunu 43 Kamu İşçisi Alımı Yapacak

Kamu kariyer platformu üzerinden yayımlanan ilana göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere farklı mesleklerden 43 daimi işçi alımı yapacak. İşte başvuru şartları..

Ulaştırma Bakanlığı Lise Mezunu 43 Kamu İşçisi Alımı Yapacak

Ulaştırma Bakanlığı Lise Mezunu 43 Kamu İşçisi Alımı Yapacak

Bakanlıklardan personel alım haberleri gelmeye devam ederken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere farklı mesleklerden 43 daimi işçi alımı yapacağını duyurdu. 

Başvuru genel şartları neler ? 

  •  2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak
  • 18 yaşını tamamlamış olmak
  • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
  • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)
  • Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılmamış veya meslekten ihraç edilmemiş olmak
  • Kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak, 7) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak

Başvuru şekli ve zamanı 

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresi üzerinden 16.09.2022-20.09.2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Ulaştırma Bakanlığı Lise Mezunu 43 Kamu İşçisi Alımı ilanının detaylarına ulaşmak için TIKLAYIN