TÜBİTAK Lisans ve Ön Lisans Mezunu KPSS'siz Personel Alımı Yapacak

TÜBİTAK bünyesine lisans ve ön lisans mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağı açıklandı. KPSS'siz ilanın detayları yazımızda.

TÜBİTAK Lisans ve Ön Lisans Mezunu KPSS'siz Personel Alımı Yapacak

TÜBİTAK lisans ve ön lisans meuznları arasından personel alacak.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi bünyesine en az ön lisans mezunu adaylar arasından personel alımı yapacağını duyurdu. KPSS puan şartı olmadan yapılan kadrolu personel alımında başvuruya ilişkin bilgiler şu şekilde:

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

- Türk vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyü kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

İlan metni TIKLAYIN

KAMUBULTENİ.COM  |ANKARA