TSE Lise Mezunu Bahçıvan Alımı Başvuru Ekranı Açıldı

Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayımlanan ilana başvurular bugün başladı. Lise mezunu adaylar arasından yapılacak personel alımında başvuru ekranı açıldı.

TSE Lise Mezunu Bahçıvan Alımı Başvuru Ekranı Açıldı

TSE kamu personeli alımı başvuru ekranı açıldı.

Türk Standartları Enstitüsü tarafından geçtiğimiz hafta yayımlanan ilana başvurular bugün başladı. TSE resmi internet sayfası duyurular kısmından yayımlanan duyuruda , başvuruların bugün başladığı ve 21 Ocak 2019 gününe kadar devam edeceğine yer verildi. 

BAŞVURU ŞARTLARI

TSE personel alımı başvuru şartları şu şekilde;

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1984 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak),
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Görevini devamlı olarak yapmaya engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak,
  • Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
  • 07 Ekim 2018 tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (2018- KPSS/Ortaöğretim) en az 60 KPSSP94 puanı almış olmak,
  • Başvurular il bazında yapılacak olup adaylar, tabloda yer alan kadrolardan sadece biri için başvuruda bulunabilecektir. Aynı aday tarafından birden fazla kadro için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ

TSE kamu personeli alımı başvurusu bugün başladı. 31 Aralık tarihine kadar alınacak başvurular internet üzerinden yapılacak. 

Öğrenim Durumu

Görev Yapacağı Şehir

Başvuru Linki

Tarım/Ziraat Meslek Lisesi

Adana-1

Tıklayın

Ankara-1

Tıklayın

Konya-1

Tıklayın

Manisa-1

Tıklayın

Kocaeli/Gebze-1

Tıklayın